Kun politikerne kan stoppe NVEs nettleiegalskap nå!

Gå til hovedinnhold

Kun politikerne kan stoppe NVEs nettleiegalskap nå!

NVE fortsetter å tvinge frem dramatiske endringer i nettleien selv om det ikke finnes dokumentasjon på at det vil gi noen bedre utnyttelse av nettet. Det kan få store konsekvenser for deg som strømkunde.

Av: Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne.

I vinter la NVE-direktør Kjetil Lund fram forslag om en massiv omlegging av nettleia, og kritikken haglet. Nå har de sendt forslag til ny modell for beregning av nettleie til Olje- og energidepartementet, og de er tydelig stolte over hvor mye de har moderert seg siden sist.

I sitt justerte forslag vil NVE beholde dagens system hvor nettleien er delt opp i et fastledd og et energiledd.

De dropper altså den opprinnelige planen med å innføre et tredje ledd, det såkalte «effektleddet.»

Eller gjør de virkelig det?

 

 

Økt fastledd

Forslaget går i hovedsak ut på at det variable leddet i nettleien blir mindre, og at fastleddet blir større. I dagens nettleie hentes hoveddelen inn via påslag på ditt faktiske strømforbruk, mens fastleddet ikke avhenger av din energibruk.

Det nye forslaget innebærer i praksis at mange nettselskaper må skru opp fastleddet, og kutte den delen av nettleien som er basert på ditt strømforbruk, altså det variable leddet.

Siden fastleddet nå skal baseres på hvor mye strøm du bruker på det meste, altså hvor mye effekt du bruker, er det jo i realiteten en form for innebygd effektledd.

«Kunder med normalt forbruksmønster vil betale om lag det samme i nettleie som i dag, uten å gjøre endringer i forbruket sitt. Kunder som ønsker å endre forbruket sitt, kan redusere nettleien sin»

Det er vanskelig å bli beroliget av NVE-sjef Kjetil Lunds forklaring over. For hva er egentlig et «normalt» forbruksmønster? Hva innebærer det å betale «om lag» det samme, og hvordan skal kunder som ønsker å endre forbruket sitt vite hva som er riktig med tanke på å redusere nettleien sin?

 

Komplisert med valgfrihet

Hvordan det hele skal gjennomføres, legger NVE få føringer på. Det legges altså ikke opp til en prismodell for alle.

Det at nettselskapene kan bestemme selv hvordan de skal løse dette, gjør at det vil bli mer komplisert og uoversiktlig for deg som strømkunde.

Kanskje vil det være størrelsen på sikringen din som vil avgjøre hvor høy nettleien din blir, eller strømforbruket ditt de siste tolv månedene. Eller kanskje ditt nettselskap velger å justere prisen på bestemte timer i døgnet. Kanskje får du en annen modell hjemme, og en annen på hytta.

Hvordan det vil bli, eller hvordan det vil slå ut for deg som strømkunde, er umulig å si.

Men det vi i alle fall vet, er at det i dag ikke finnes noen klar dokumentasjon på at den «moderne» nettleien NVE ønsker seg utløser den forbrukeratferd de ønsker - som igjen vil kunne gi en bedre utnyttelse av nettet.

De få pilotene som er gjennomført, peker faktisk heller i motsatt retning. Et godt eksempel var da 200 av Lyse Elnetts kunder i 2018 testet ut effektbasert nettleie i ett år. Konklusjonen var klar; Effekttariffen var vanskelig å forklare til kundene og ga ingen merkbar endring i strømforbruket.

 

 

Hån mot boligeiere som har fulgt rådene

Siden NVE stiller krav om at energileddet i nettleien ikke kan utgjøre mer enn maksimalt 50 prosent, vil den nye nettleien raskt kunne fjerne folks motivasjon til å spare strøm og investere i enøktiltak som solceller og varmepumper.

Man trenger ikke lure på om lønnsomheten i slike investeringer går kraftig ned når en så stor del av nettleien blir fakturert helt uavhengig av energibruken, altså som et fastledd.

Det er ganske enkelt et hån mot alle som har fulgt tidligere råd, og det er ikke i tråd med politiske mål.

 

Fremdeles ingen dokumentasjon

Huseierne, alle andre som har levert inn høringssvar og forbrukerne selv bestrider ikke at det er i vår alles felles interesse å utnytte strømnettet best mulig. Der er vi alle enige med NVE.

Men det problematiske her er at NVE ikke er i stand å svare på sentrale spørsmål som Huseierne har stilt på vegne av alle landets strømkunder.

«Hvilket problem er det NVE skal løse med ny nettleiemodell, hvor er dokumentasjonen på kapasitetsproblemene og hvordan sikrer de at endring av prismodell faktisk vil løse dette og samtidig utløse ønsket forbrukeradferd?»

Siden NVE ifølge Lund priser nettet feil i dag, må de (og vi) i alle fall være helt sikre på at det blir riktig denne gangen. Derfor håpet vi i det lengste at NVE tok seg tid til å vente på piloter og modellanalyser for å sikre mer kunnskap.

 

 

Forslaget må sendes i retur

For det er smått sjokkerende at NVE fortsatt legger til grunn premisser som ikke dokumenteres og unnlater å svare på spørsmålene kritikerne reiser.

Å gjennomføre så store endringer i prismodellen for et viktig samfunnsgode med et så svakt faktagrunnlag som legges på bordet her, strider mot alle prinsipper for god forvaltning.

NVE-sjef Kjetil Lund sier utrolig nok selv til Teknisk ukeblad etter fremleggelsen at de ikke har noe tall på hvor mye det er mulig å spare ved å tilpasse seg de nye nettleiemodellene, eller om insentivene blir sterke nok til å unngå store utbygginger av nettet.

«Det tallet tror jeg ingen har, for hvor raskt elektrifiseringen vil skje handler om en hel bråte med ting som jeg ikke har oversikt over», sier han.

Det bør i seg selv være nok til at minister Tina Bru og olje- og energidepartementet sender det nye forslaget tilbake der det hører hjemme, nemlig på skrivebordet.

Der bør det være til NVE selv finner ut hvilke problemer de egentlig prøver å løse, og til de vet mer om strømkundenes forbruksmønster!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer