Nye regler fra nyttår: Slik blir de nye tilstandsrapportene ved boligsalg

Gå til hovedinnhold

Nye regler fra nyttår: Slik blir de nye tilstandsrapportene ved boligsalg

En ny forskrift bestemmer hva som skal være med i en tilstandsrapport som brukes ved salg av bolig. - Klare regler om hva som skal undersøkes når man skal dokumentere en bolig ved salg er viktig for forbrukerne, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

STANDARD: De nye forskriftene om tilstandsrapporter legger opp til at rapportene skal være like fra bolig til bolig og at du som selger og kjøper kan være sikker på at det viktige er dokumentert. 

Av: Carsten Henrik Pihl

Etter ett års arbeid har regjeringen nå lagt frem de nye reglene om hva som skal være med i standardiserte tilstandsrapporter som skal brukes ved salg av bolig.

Ved å bruke tilstandsrapporter etter disse forskriftene, vil boligselgeren være fri for alle opplysninger som står i rapporten. En boligkjøper blir også forventet å vite alt som står i rapporten.

-Dette gir en trygghet for selgere om at boligen de skal selge er godt dokumentert, og det gir kjøpere en trygghet om at de får grundig beskrivelse av det de skal kjøpe, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

— Lovendringene og forskriften vil til sammen gi selgeren sterke insentiver til å innhente en forskriftmessig tilstandsrapport, sier justisminister Monica Mæland i en pressemelding ved fremleggelsen av forskriftene.

Gjelder fra 1. januar 2022

De nye reglene gjelder fra 1. januar 2022. Fra da gjelder også endringene i loven om boligsalg - avhendingsloven. Den viktigste endringen der er at boliger ikke kan selges "som den er", men må dokumenteres av boligselger.

For at disse reglene skal fungere best mulig, er det viktig at tilstandsrapportene blir best mulig og likest mulig. Forutsetningen for å vedta endringen er at det kommer standardiserte regler for tilstandsrapporter, og det kom med denne forskriften.

- Vi er også veldig glade for at forskriften har med en egen bestemmelse om klart språk, og at resultatene i rapporten skal formidles på "en tydelig og forbrukervennlig måte". Dette er noe vi spilte inn i høringsrunden, og vi er glade for at det kom med, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Les Huseiernes høringsinnspill til forskriftene her!

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

 

Dekker det viktigste i boligen

Forskriften beskriver hvilke bygningsdeler som skal behandles og hvordan. Dermed vil boligkjøpere få standardisert informasjon som det er lettere å sammenligne enn i dag.

Se liste over hva som skal undersøkes nederst i saken!

 

- Forskriften dekker de viktigste delene i boligen, dette vil være med på å avdekke potensielle skader på et tidligere tidspunkt noe som er veldig bra, sier Anders Stensrud, byggteknisk rådgiver i Huseierne, som selv er tømrer og har arbeidet som bygningssakkyndig takstmann.

Men han peker på at man godt kan avtale at tilstandsrapporten kan dekke mer enn minimum:

- Reglene åpner for at du som selger kan avtale at bygningsdeler utover det som er nevnt i forskriften kan undersøkes på en grundig måte. Eller at bygningsdeler som for eksempel våtrom skal undersøkes grundigere enn det som er angitt i forskriften, sier den byggtekniske rådgiveren i Huseierne.

For hver bygningsdel skal det settes en tilstandsgrad fra 0 til 3, og der hvor det er tilstandsgrad 2 eller 3 skal den bygningskyndige også si noe om årsak, konsevens og gi et anslag på utbedringskostnad. Dette gjør at boligkjøpere får et mye bedre verktøy for å beregne om, eller hvor mye, de vil by på en bolig.

Les også om hvordan rapportene vil se ut: Nå er det nye tilstandsrapportene klare

Lang tids arbeid fra Huseierne

Trygg bolighandel for forbrukere er et viktig tema i Huseiernes Boligpolitiske program. Huseierne har arbeidet med de nye boligsalgsreglene i mange år, gjennom møter med politikere, møter med departementet, innspillsmøter og høringer. Det siste året har hele bransjen gått og ventet på den nye forskriften:

- Vi i Huseierne er glade for de nye reglene og ikke minst at reglene endelig kommer. Klare regler om hva som skal undersøkes når man skal dokumentere en bolig ved salg er viktig for forbrukerne, sier generalsekretæren i Huseierne.

NB: Huseierne vil komme tilbake til de nye reglene når det nærmer seg ikrafttredelse med råd til selgere og kjøpere om hva de skal passe på.

 

Slik er reglene:

Disse viktig delene skal undersøkes ved boligsalg

Forskriften om tilstandsrapporter slår fast at følgende deler skal undersøkes:

 • Våtrom
 • Kjøkken (gulv, avløp og vannrør)
 • Innvendige vann- og avløpsrør
 • Varme, ventilasjon og sanitæranlegg som varmtvannsberedere, vannbåren varme og varmesentraler
 • Ventilasjon
 • Tak
 • Loft
 • Yttervegger, vinduer og ytterdører
 • Balkonger, verandaer og lignende
 • Krypekjeller
 • Rom under terreng
 • Fundament og grunnmur
 • Drenering og fuktsikring
 • Terrengforhold
 • Elektrisk anlegg
 • Større håndverkertjenester utført de siste fem årene
 • Nedgravde oljetanker
 • Elektrisk anlegg
 • Areal
 • Lovlighetsmangler og brannceller

Les mer: Forskriftene finner du her 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer