Skal jeg velge fastrente eller flytende rente på boliglånet?

Gå til hovedinnhold

Skal jeg velge fastrente eller flytende rente på boliglånet?

Binde renten på boliglånet, eller ha flytende rente? Her ser du hvordan du bør tenke om mulig rentebinding.

Fast eller flytende rente?

Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukersjef Huseiernes Landsforbund

Norges Bank satte i juni opp renten og bankene har fulgt etter. Det betyr at nå i august 2019 har rentene steget 1000 kroner fra i før renteoppgangene startet. 

Og da melder spørsmålet seg: Skal jeg nå binde renten på boliglånet, eller skal jeg ha flytende rente?

I bunn og grunn kan man sammenligne fastrente med forsikring: Du betaler litt mer, men samtidig får du litt tryggere økonomi.

Her er to viktige måter å tenke om fastrente:

Fastrente er forsikring

Det å velge fastrente på boliglånet er først og fremst en forsikring mot økte boliglånskostnader i fremtiden.

Husk at du binder ikke renten for å spare penger, men for å sikre din egen økonomi.

Les også: Så mye har rentene steget etter rentehevningen

Fastrente er forutsigbarhet

Fastrente vil gi deg forutsigbare renteutgifter en del år fremover. Akkurat nå er fastrentene omtrent på nivå, eller faktisk under de flytende rentene. Men dette vil nok endre seg. 

Gjennom den tiden man binder renten vil man kanskje "gå i null", eller betale litt ekstra for å ha fastrente. 

For de med anstrengt økonomi kan fastrente derfor være en god løsning. Bankene skal sørge for at lånekundene tåler en renteoppgang på fem prosentpoeng.

Det vil i praksis si at tar du opp lån i dag, skal du kunne tåle en rente på rundt 8 prosent.

 Fastrente er forsikring: Huseierens forbrukersjef Carsten Pihl skriver om hvordan du må tenke når spørsmålet er: "Bør jeg binde renten eller ikke?"

Forsikring: Huseiernes forbrukersjef Carsten Pihl skriver om hvordan du må tenke om fastrente. Tenk at rentebinding er som forsikring, er hans råd.

Hvorfor velge fastrente?

- Økonomien din blir forutsigbar
- Renteutgiftene dine blir like uansett hvordan rentemarkedet utvikler seg

Hvorfor velge flytende rente?

- Antakelig billigere over tid
- Det er enkelt å flytte lånet til ny bolig i låneperioden (ikke alle banker lar deg flytte fastrentelån)
- Hvis du sier opp fastrentelånet i perioden kan du noen ganger måtte betale ekstra til banken fordi du har "spart" renteutgifter i perioden. (Såkalt "overkurs")

Ønsker du flytende rente? Se oversikten: Beste rente i august 2019

 

Hvis jeg skal binde renten, hvor lang tid skal jeg binde for?

Velger du fastrentelån, anbefaler vi at du velger å binde renten i minst fem år.

Du får fastrentelån med tre års rentebinding, men i denne perioden er din økonomiske stilling omtrent som nå. Du trenger å forsikre deg for litt lenger tid.

De fleste som har stram økonomi nå vil vanligvis ha en mer romslig økonomi om fem år. Grunnen til det er at du i denne perioden både vil ha betalt ned på boliglånet, samtidig som du har fått lønnsvekst hvert år.

Det går også an å binde renten for ti år av gangen. Men for de fleste vil dette være for en lang periode. Det er mye som skjer i livet på ti år, både med jobb, familie og bosted.

Særlig unge mennesker i etableringsfasen bør tenke seg om før de inngår fastrentelån med lang bindingstid. Da vil de gi fra seg fleksibiliteten som ligger i flytende rente.

Les også: Nå må du følge med på renten din!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer