Binde renten? Skal jeg velge fastrente nå som renten har gått opp?

Gå til hovedinnhold

Binde renten? Skal jeg velge fastrente nå som renten har gått opp?

De fleste bankene har satt opp renten første gang, og tre-fire rentehevinger ventes det neste året. Er det da lurt å binde renten og velge fastrente? Her er momentene du må tenke på!

Binde renten? Tenk forsikring!
TRANG ØKONOMI? Tenk på fastrente som forsikring når du vurderer om du skal binde renten!

Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukersjef i Huseierne

Norges Bank satte torsdag 22. september opp renten, og ganske snart har de fleste bankene fulgt etter. Sentralbanksjef Øystein Olsen varslet også at det kommer tre-fire rentehevinger til. Norges Bank antar at boliglånsrentene - som i dag er i underkant av to prosent vil øke til i overkant av tre prosent i løpet av de neste tre årene.

Det gjør at vi i Huseierne nå har fått mange spørsmål som dette: Bør jeg binde renten nå - altså gå inn på en fastrenteavtale med banken min?

Huseiernes generelle råd er ikke noe anderledes enn det pleier å være: Bind renten hvis du trenger forutsigbar økonomi med jevne renteutgifter.

Fastrente har noen fordeler, samtidig som det er ulemper. Her er en kjapp oppsummering:

Hvorfor velge fastrente?

 • Økonomien din blir forutsigbar.
 • Renteutgiftene dine blir like uansett hvordan rentemarkedet utvikler seg.
 • De med dårligere betjeningsevne kan enklere få lån på grunn av stresstesten om å tåle renteøkninger.

Hvorfor velge flytende rente?

 • Historisk sett billigere over tid.
 • Det er enkelt å flytte lånet til ny bolig i låneperioden hvis du flytter (ikke alle banker lar deg flytte fastrentelån).
 • Hvis du sier opp fastrentelånet i perioden kan du noen ganger måtte betale ekstra til banken fordi du har "spart" renteutgifter i perioden (såkalt "overkurs").

Tenk på fastrente som forsikring

Det å binde renten og få fastrente på boliglånet er altså først og fremst en forsikring mot at boliglånskostnadene øker til et uhåndterlig nivå i fremtiden: Du betaler litt mer, men får samtidig en mer forutsigbar økonomi.

Med fastrente vil du få forutsigbare renteutgifter i en del år fremover. Når rentene stiger, kan fastrenten derfor være en god løsning for de som vil få litt stram økonomi med høyere rentenivåer.

Hvor mye dyrere blir det?

I dag er de beste rentene nede rundt 1,50-tallet. Norges Bank anslår altså at boliglånsrentene er oppe på 3 prosent i løpet av 2024.

De beste fastrentene er i dag på 2,39 prosent (se tabell lenger ned).

De beste flytende rentene er etter rentehevingen nå mellom 1,6 og 1,9 prosent. Men mange banker har satt opp rentene slik at rentene deres er opp mot 2,2-2,5 prosent.

Det vil si at de neste årene vil renten stige med mellom 1 og 1,5 prosentpoeng.

For et boliglån på tre millioner gir det en økning i renteutgifter på mellom 25.000 og 32.000 kroner i året etter at vi trekker fra skattefradraget.

Tenker du at dette er utgifter som kan gjøre privatøkonomien litt stram, kan det altså være fordel å bindre renten i dag - hvis du tar en av de beste avtalene.

Samtidig er det viktig å huske på at hvis renten holder seg lav i en lenger periode - eller går opp og så ned igjen - blir du sittende med et dyrere lån. Vi i Huseierne ble i fjor sommer kontaktet av mange som satt med dyre fastrentelån, og lurte på om ikke de også kunne dra nytte av rentenedgangen. Men da er svaret klart: Nei, det kan de ikke. Har du du bundet renten, sitter du med den renten ut bindingsperioden.

Hvor lang tid skal jeg binde renten for?

Vi anbefaler at du binder renten i minst fem år hvis du skal ha fastrente.

Du kan binde renten for tre år, men i løpet av denne perioden er det vanligvis liten utvikling i din økonomiske situasjon. Du bør forsikre deg for litt lenger tid.

De som har stram økonomi nå, vil vanligvis har mer å rutte med om fem år. Årsaken til dette er at du i denne perioden har betalt ned på boliglånet. I tillegg får du en lønnsvekst hvert år som hjelper på den økonomiske situasjonen.

De beste fastrentetilbudene er på ti år. Men for mange er dette for lang bindingstid. For som vi viste over: I noen banker får du ikke flyttet fastrentelån til en ny bolig, og da kan du ende opp med å betale en ekstraregning til banken. Derfor må du være sikker på å være "ferdigflyttet" hvis du binder for 10 år.

NB: Særlig yngre mennesker i en etableringsfase bør tenke seg godt om før de inngår avtaler om fastrentelån med lang binding. De vil ofte kunne ha mer nytte av fleksibiliteten som ligger i flytende rente.

 

Fakta:

Beste fastrente for binding i fem år

Effektiv rente - 2 millioner innenfor 75 prosent av boligverdien.

 • Sparebank1 Østlandet: 2,35 % *
 • KLP-Banken: 2,39 %*
 • Danske Bank: 2,42 %
 • Sparebank1 Østfold-Akershus: 2,49 %
 • Sparebank1 Sørøst-Norge: 2,50 %

Beste medlemskapsrenter er KLP-banken på 2,27 %, Akademikerne (Danske Bank) på 2,31 % og Juristforbundet (Handelsbanken) på 2,32 %.

Tall hentet fra Finansportalen 1. oktober 2021. 

 

Huseierne publiserer månedlig vårt rentebarometer. Neste kommer 15. oktober og vil ha alle renteendringer som er foretatt etter at Norges Bank satte opp renten. 

For ordens skyld: Huseierne har en avtale med Storebrand om gunstig medlemslån med rabatter. Storebrand setter sine renter uavhengig av Huseierne, og Huseierne kommenterer rentemarkedet uavhengig av Storebrand.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer