Er det lurt å binde renten nå?

Gå til hovedinnhold

Er det lurt å binde renten nå?

Nå er den flytende renten rekordlav, samme med fastrenten. Stadig flere eksperter anbefaler å binde, men historisk sett så har det rent økonomisk vært mest fordelaktig å velge flytende rente. Så hva bør du gjøre?

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Jo mer den flytende renta beveger seg mot null, er det logisk nok også mer sannsynlig at fastrente vil lønne seg. Gitt dagens rekordlave rente, så har en binding isolert sett aldri vært gunstigere enn nå.

Uavhengig av hva andre mener og anbefaler, bør du ta utgangspunkt i en ting når du gjør et slikt valg. Nemlig din egen økonomiske situasjon.

- Velger man fastrente, bør det være med bakgrunn i at man ønsker forutsigbarhet og trygghet, ikke for å spekulere i rentene, sier Carsten Pihl, forbrukersjef i Huseierne.

Fastrente er forsikring

Kanskje har du akkurat tatt opp et lån helt på smertegrensen, og skal studere de nærmeste årene. Du lever allerede trangt, og vil ikke komme ut i arbeidslivet for fullt før om noen år. I tillegg vet du ikke helt hva du da kan forvente i lønn første årene.

Mange ting her tilsier at du kanskje bør vurdere rentebinding. Det lønner seg å binde renten når rentenivået er lavt, noe som selvfølgelig er enklere å avgjøre i etterkant. Ingen av oss vet jo hva renten blir frem i tid, men stort lavere enn boliglånsrentene er nå kommer vi ikke.

Ved å binde renten får man en forutsigbar økonomi, man kan altså se på det som en forsikring mot renteoppgang.

- Låneutgiftene kan budsjetteres uten at du trenger å være usikker på rentene i den perioden du har bundet lånet. Du slipper overraskelser i form av økte utgifter som følge av økte renter, forteller Pihl.

Nordmenns gjeld har økt kraftig de siste årene grunnet høye boligpriser, og noen vil få problemer med å betjene lånene sine ved renteøkning. Jo mer i gjeld, desto mer har renteøkningene å si for privatøkonomien.

En fastrenteavtale vil sikre deg samme rentenivå i flere år, fremfor den flytende renten som hele tiden vil påvirkes av rentemarkedet.

- Samtidig kan det godt være at rentene faller enda litt til, fordi bankenes rentemarginer akkurat nå er høyere enn de bør være, sier Pihl og fortsetter:

- Da vil man med fastrentelån oppleve at man i en periode vil  betale mer enn de med flytende rente. Denne følelsen må man tåle å sitte med, sier han.

 

Veddemål med banken

Når man inngår en fastrenteavtale, er det litt som å inngå et veddemål med banken om hvem som er best på å gjette hva rentenivået er om tre, fem og ti år.

Det sier seg selv at banken ofte ligger noen hestehoder foran de fleste av oss når det kommer til å foreta en kvalifisert gjetning her. Men de sitter selvsagt heller ikke på fasiten.

Så hvis du tenker på å inngå en fastrenteavtale på det grunnlaget, altså for å «tjene» penger på det, så er det vanskelig å anbefale det med historiske data i bakhodet.

Over- og underkurs

I tillegg er det slik at når du velger fastrente så binder du deg til den nedbetalingsavtalen du gjør med banken.

Hvis du senere vil endre på vilkårene for tilbakebetaling, kan du risikere å måtte betale såkalt overkurs. Altså, hvis renten er lavere enn fastrenten du har på det tidspunktet du ønsker å si opp avtalen, må du betale overkursen.

Størrelsen avhenger av differansen mellom din fastrente og den som tilbys nå, hvor lang tid du har igjen av avtalen og hvor stort boliglånet ditt er.

Dette går selvsagt begge veier. Så hvis din rente er høyere enn fastrenten på tidspunktet du ønsker å gå ut av avtalen, vil banken kunne utbetale deg en underkurs.

 

Sjekk vilkårene nøye!

Husk også at det er mulig å binde kun deler av et boliglån, men sjekk vilkårene grundig.

Det er nemlig slik at hvis du skulle ønske å bytte bolig i fremtiden, er det ingen automatikk i at du får flyttet lånet til ny bolig, altså ny pant.

I tillegg bør alder og livssituasjon spille inn her. Si du er midt av tyveårene, da vil livet kunne se veldig annerledes ut om ti år. Kanskje treffer du noen du vil flytte sammen med, dere stifter familie og får behov for større bolig.

Du kan gå gjennom et samlivsbrudd, eller ville refinansiere. Hva skjer da med lånet?

Det er selvfølgelig vanskelig, og i mange tilfeller nesten umulig, å planlegge så langt frem i tid. Men dette er tanker som kan være smarte å ha med seg i totalvurderingen.

 

Lag din egen renteavtale

- Vi i Huseierne mener at forutsigbarhet er viktig, og anbefaler alle med boliglån å tenke langt frem i tid. De fleste av oss har vent oss til lave renter, så det kan være en god ide å øve seg på en renteoppgang ved å kutte forbruk og øke nedbetalingen, forteller Carsten Pihl.

Den tryggheten som fastrente gir deg, kan du også sørge for selv hvis du er strukturert.

Du kan for eksempel betale inn ekstra på boliglånet når du får feriepenger og skattepenger, eller du kan betale ned lånet ditt på 20 år istedenfor 30.

Du kan også «late» som renten er like høy eller høyere enn den du ville betalt i en fastrenteavtale, så setter du bare de pengene unna på en egen konto. Da har du tatt høyde for renteøkning, og forberedt familieøkonomien på dette før det kommer.

Det beste er at istedenfor at banken får disse pengene, så har du de selv tilgjengelig på konto. Da har du etter hvert en «buffer» å gå på dersom rentene går opp.

Hvis du ikke klarer dette på egen hånd, samtidig som du mister nattesøvnen fordi du er så redd for at selv små renteøkninger kan velte familieøkonomien, kan det å binde renten være et godt alternativ.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer