Grønt boliglån: Kvalifiserer du?

Gå til hovedinnhold

Grønt boliglån: Kvalifiserer du?

Såkalte «grønne boliglån» er fordelaktige lån til boligeiere som har eller oppnår energivennlige boliger ifølge en viss standard. Se de oppdaterte tilbudene for september.

Noen banker tilbyr gunstige oppussingslån, men tiltakene må føre til at boligen minst oppnår energiklasse C.

Tekst: Kari Gjertrud Dølgaard     Foto: GettyImages

Kort fortalt er dette produkter med lavere boliglånsrente enn den vanlige boliglånsrenten bankene tilbyr sine kunder.

I mai da denne artikkelen først ble publisert fantes det 20 forskjellige lånetilbud fra 16 norske lokale/regionale og landsdekkende banker med benevnelsen «grønne boliglån».

Nå i september har det dukket opp nok to tilbud, og enkelte lånesatser er endret som du vil se i oversikten nederst i artikkelen.

Disse såkalte "grønne" lånene må du kvalifisere til, og kravene er strenge.

 

Se stor oversikt lenger ned i saken!

De vanligste kravene for at du får lån er at boligen skal ha energiklasse A eller B, eller kvalifisere til denne kategorien etter oppgradering.

Vanligvis har boliger bygget før 2010 dårligere energimerke enn gul/grønn C.

 

Hva betyr energimerkingen?

Energimerkeskalaen går fra A til G, og er laget slik at en bolig som er bygget etter minimumskravene i tekniske byggeforskrifter fra 2010, og ikke benytter solenergi eller varmepumpe til oppvarming, normalt vil oppnå karakteren C. 

For å få en B må bygningen ha en høyere energistandard, noe som betyr installasjon av varmepumpe eller solenergi til oppvarming og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene.

For å få energikarakter A må normalt alle disse tiltakene være gjennomført. Dette betyr også at de aller fleste eksisterende bygninger vil få en karakter fra D til G.

 

Energimerking er obligatorisk

Men har energimerkingen betydning for prisen på en bolig når du skal selge? Det er spørsmålet vi stilte til professor ved NTNU, Jon Olaf Olaussen.

Olaussen og kollega Jan Tore Solstad forsket på spørsmålet og publiserte en artikkel i 2017. De sammenlignet data fra årene før energimerkingen ble innført i Norge i 2010 og i årene etter, og fulgte opp utviklingen senest i 2019.

- Det er ingen merkbar endring i betydningen av energimerking for salg av boliger, forteller Olaussen.

Han tror for eksempel at nyrenoverte bad vil ha en større innvirkning på pris enn energimerkingen.  Det vil også sjøutsikt, et barnevennlig område eller nærhet til butikker ha, tror han.

Derimot tror han at «grønne boliglån» kan føre til at intensjonen bak energimerkingen vil bli oppfylt i større grad.

- Når markedet (kjøper og selger) oppfatter at man kan få en fordel av energimerkingen, vil nok energimerkingen få en større betydning, sier Olaussen.

Beste rente på boliglån august 2020

Er dette lånet for deg - eller "hvem har råd til dette"?

Spørsmålet vil kanskje heller være hvor mye man er villig til å investere i miljøvennlige og bærekraftige løsninger.

Noen insentiver får man via støtteordninger hos Enova, og noen insentiver får man altså gjennom de «grønne boliglånene» som gir en lavere rente forutsatt at oppgraderingen oppfyller kravene i energimerkingen.

For å sjekke energikarakteren din bolig har, kan du gå inn på energimerking.no

Dersom du er en av dem som vurderer å oppgradere boligen, er vårt beste råd å ta kontakt med en energirådgiver som vil vurdere om det er tiltak som kan gi boligen din en bedre energikarakter.

Energirådgivning får du for øvrig støtte fra Enova til å gjennomføre. Dersom en oppgradering kan gi deg en energikarakter på minimum C, vil du kunne kvalifisere til et par av disse lånene. 

Du må da ta stilling til om kostnaden av denne oppgraderingen er lønnsom på sikt.

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

 

Grønne boliglån – oversikt

Så gode er de grønne boliglånene

Krav: Energiklasse A eller B

For alle lånene i denne gruppen er det krav om at du viser frem takst eller energiattest på at boligen tilfredsstiller energiklasse A eller B

Bank  -  Effektiv rente

 • Sparebank1 Hallingdal og Valdres****** - 1,38 % endret
 • Landkreditt - 1,57 %
 • Nordea - 1,63 %
 • Sparebanken Vest - 1,67 %
 • Bate BBL (DNB)** - 1,67 %
 • TOBB BBL (DNB)** - 1,67 %
 • USBL (DNB)** - 1,67 %
 • Sparebank1 Søre Sunnmøre**** - 1,68 %
 • Sparebank1 Ringerike Hadeland - 1,68 %
 • Sparebank1 SMN***** – 1,68 %
 • Lillesand Sparebank*** - 1,73 %
 • DNB - 1,74 %
 • Sparebanken Sør - 1,75 %
 • KLP* - 1,66 % endret
 • Larvikbanken - 1,77 %
 • Sparebanken Sogn og Fjordane **** - 1,77 %

* Rente for belåningsgrad på 75 %. For 85 % er renten på 2,21 %.
** Må være medlem av boligbyggelaget
*** Eller bolig bygget etter 2012
**** Gir også oppgraderingslån for oppgradering til energiklasse A eller B. I Spb1 Søre Sunnmøre 300.000 til 0 % rente.
***** Gir også lån for passivhus og oppgradering. Se under.
******Hus bygget etter etter 2017 (TEK17) må ha energiklasse A!

Om rentene: Noen av bankene krever at du har lønnskonto i banken for å få vilkårene. Lån knyttet til medlemsvilkår og lån for ungdom eller med aldersbegrensninger er ikke med i oversikten.

Tabell: Huseierne,  Kilde: Finansportalen 9. september 2020

 

Spesialvilkår

Disse bankene har egne vilkår knyttet til tildelingen:

Sparebank 1 Hallingdal og Valdres – 1,38 % effektiv rente endret

Energiklasse A, B eller C
Krav: Knyttet til energikarakter, oppvarmingskarakter og byggeår:

 • For boliger/fritidsboliger bygget etter 2017 (TEK 17) så kreves det gul/grønn A
 • For boliger/fritidsboliger bygget 2010-før 2017 (TEK10) kreves det gul/grønn B eller A
 • For boliger/fritidsboliger bygget før 2010 kreves det gul/grønn C, B eller A

Banken har lagt seg på nivå av hva teknisk forskrift krever. I tillegg krav om fornybar oppvarming. Sammenfaller med Enovas minstekrav for støtte til «oppgradering av bygningskroppen»

Må kunne fremvise en energiattest på at boligen tilsvarer energiklasse A, B eller C

 

Sparebank 1 Modum 1,67 % effektiv rente - nytt tilbud

Krav: Ved kjøp eller bygging av et energieffektivt hus, eller hvis du skal oppgradere eksisterende bolig til bedre energimerking. Må kunne fremvise energiattest.

 

Sparebank 1 SMN - 1,68 % effektiv rente

Bygge ny bolig: Energiklasse A/B eller passivhusstandard.

Oppgradere eksisterende bolig: Energiklasse A, B eller C
Krav: Må kunne fremvise energiattest på at boligen tilsvarer en energiklasse A, B, C eller passivhusstandard.

 

Grønne lån med miljøkvalitetskrav

For å få lånene under må boligen være bygget etter særlige miljøkrav:

 

OBOS-banken – 1,55 % effektiv rente

Til boliger som er svanemerket eller BREEAM-sertifiserte. BREEAM (Building Research Establishment Environment Assessment Method) er et verktøy for å miljøsertifisere bygninger i et livssyklusperspektiv på linje med Svanemerket.

Fra og med 2019 skal alle nye OBOS-boliger være BREEAM-sertifiserte.

Krav: Må være medlem i OBOS og forevise dokumentasjon at boligen er bygget etter en av standardene før man får innvilget lån.

 

Sparebanken Øst - 1,68 % effektiv rente - nytt tilbud 

Et nullhus er et hus som produserer like mye energi som det totalt har behov for pr år. Et nullhus skal også være karbonnøytralt når det gjelder utslipp fra materialer, byggeprosess og riving.

Krav: Må være dokumentert i byggetillatelsen at det er et "nullhus".

 

Cultura Bank – 1,78 % effektiv rente endret

Krav med individuell vurdering:

Lån til boliger med krav til bestemte miljøkvaliteter: Miljøvennlige materialer, naturlig ventilasjon, pustende konstruksjon, arealeffektivitet og energieffektivitet.

Konsekvenser av korona

Koronapandemien og den påfølgende samfunnskrisen har ført til en rekordlav styringsrente da den ble satt ned til 0 prosent den 7.mai. Mange banker har fulgt opp med å senke prisene på boliglån.

Det vil derfor være umulig å gi et fasitsvar på situasjonen som endrer seg fra dag til dag. Derimot vil denne tabellen (som er et speilbilde på dagens situasjon) kunne gi deg en pekepinn på om disse produktene kan være aktuelle for deg nå, eller på et senere tidspunkt.

Bare de siste ukene har flere nye produkter i denne nisjen dukket opp på markedet. Det betyr at flere banker, institusjoner og byggebransjen har fått øynene opp for mulighetene som ligger i et grønne lån.

 

Fakta:

Medlemsfordel: Lån i Storebrand

Husk Huseiernes medlemsfordel: Huseiernes medlemslån i Storebrand bank har en effektiv rente på standardlånet på to millioner innenfor 75 prosent av boligens verdi på 1,82 prosent effektiv rente!

Beste rente for lån over 4 millioner kroner til 70 prosent av boligens verdi: 1,62 prosent effektiv (1,56 prosent nominell)

Les mer her!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler