– Husholdningene trenger forutsigbarhet og trygghet rundt egne strømutgifter!

Gå til hovedinnhold

– Husholdningene trenger forutsigbarhet og trygghet rundt egne strømutgifter!

Førstkommende mandag må regjeringen fortelle Stortinget hva den vil gjøre med de høye strømprisene. Huseierne forventer at staten sikrer at ingen husholdninger skal betale mer enn 50 øre per kilowattime fremover.

SKYHØYESTRØMPRISER: Et pristak som sikrer at ingen husholdninger skal betale mer enn 50 øre per kilowattime, vil gi husholdningene ro og trygghet når vi nå går inn i en høst og vinter der bokostnadene øker kraftig, mener generalsekretær Meyer.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg.

Som kjent så betaler nå staten 90 prosent av den gjennomsnittlige strømprisen i ditt område som overstiger 70 øre per kilowattime.

- Likevel går husholdningene en tøff vinter i møte. For selv om det er kommet på plass en god ordning med strømstøtte, kan strømutgiftene for mange fort dobles, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Derfor har Huseierne nå sendt brev til energi- og miljøkomiteen, familie- og kulturkomiteen og finanskomiteen på Stortinget. Her ber Huseierne om at staten må betale 100 prosent av strømregningen over 50 øre per kilowattime.

 

Fremdeles uforutsigbart for husholdningene

Boliglånsrentene øker, og matvareprisene vokser langt mer enn lønnsveksten. Det samme gjør prisen på alle varene vi trenger i hverdagen vår. Strømprisene er i store deler av landet ekstreme, sammenlignet med hva vi er vant til.

I en tid som er krevende for mange, har husholdningene behov for trygghet og forutsigbarhet. For å kunne planlegge, trenger vi  å vite hvordan kostnadene våre ser ut i tiden som står foran oss.

- Et pristak som sikrer at ingen husholdninger skal betale mer enn 50 øre per kilowattime, vil gi husholdningene ro og trygghet når vi nå går inn i en høst og vinter der bokostnadene øker kraftig, sier Meyer.

Huseierne mener statens strømstøtteordning ikke skaper den forutsigbarheten og tryggheten som husholdningene trenger.

– Derfor ber vi om at et samlet Storting nå enes om en ordning som i praksis innebærer en makspris på 50 øre for folk og familier.

 

Vil ikke føre til strømsløsing

Huseierne mener at det ikke er fare for at en forbedret strømstøtteordning vil føre at husholdningene sparer mindre strøm - og at mer støtte vil føre til økt strømbruk og mer sløsing.

En helt vanlig familie med to voksne, to barn og nøkternt strømforbruk, kan få samlede strømutgifter på 7.500 kroner i januar etter strømstøtte - hvis strømprisen snitter 10 kroner per kilowattime.

Hvis spotprisen er 5 kroner per kilowattime vil regningen for januar komme på 5.800 kroner.

- Dette viser tydelig at selv med strømstøtte, så vil husholdningene betale mye mer for strømmen enn de tidligere har gjort.

For samme familie var utgiftene til strøm i snitt 3100 i årene 2014–2019.

– Folk har skjønt hvor viktig det er å spare strøm både for klimaets skyld, vår egen lommeboks skyld og i solidaritet med Ukraina og resten av Europa. De fleste har det siste året allerede måttet spare kraftig på strømmen.

- Dette vil ikke endres med en bedre kompensasjonsordning, påpeker Meyer.

 

Omfordeling og langsiktige løsninger

Huseierne mener det er nødvendig med en mer rettferdig omfordeling av de store ekstrainntektene som dagens ekstreme strømpriser gir Norge.

- Uten en bedre omfordeling og forbedret strømstøtteordning mener vi det er risiko for at mange husholdninger vil få store økonomiske problemer utover vinteren, og at oppslutningen i befolkningen om det grønne skifte svekkes, sier Meyer.

Men ordninger hvor deler av strømregningen blir tilbakebetalt til husholdningene er et kortsiktig, midlertidig tiltak.

- De langsiktige tiltakene som vil løse problemene er utbygging av mer fornybar energiproduksjon, og mer satsing på energieffektivisering som gir varig lavere forbruk.

Huseierne mener det haster med å etablere tilskuddsordninger som utløser flere større tiltak for energieffektivisering i boligmassen. Vi mener det må:

  • gis momsfritak for kjøp av isolasjon, vinduer og dører.
  • etableres en ordning for skattefradrag for håndverkertjenester knyttet til energieffektivisering.
  • komme på plass støtteordninger for moden og velprøvd teknologi raskt.
Huseierne mener:

Forbrukernes energimelding - forbrukernes stemme i energidebatten

«Forbrukernes energimelding» er laget av Huseierne. Her får du viktige tall, fakta og sammenhenger. Disse viser forbrukerperspektivet i energimarkedet som ellers blir borte i debatten. 

 

Vi presenterer ti konkrete forslag som kan bidra til en mer rettferdig energiomstilling hvor husholdningenes interesser blir bedre ivaretatt enn i dag.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer