Rekord-strømpriser: Husholdningene trenger trygghet og forutsigbarhet

Gå til hovedinnhold

Rekord-strømpriser: Husholdningene trenger trygghet og forutsigbarhet

Mandag er det nok en strømrekord, nå med en pris på over 10 kroner kilowatt-timen på det meste. -Nå må politikerne forstå vanlige folks behov for trygghet og forutsigbarhet. Det kravet innfrir ikke dagens ordning med strømstøtte, skriver Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Av: Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne

Mange kjenner på stor uro nå. Familier med vanlige inntekter merker høyere boliglånsrenter, dyrere mat, galopperende kommunale gebyrer og rekordstore strømregninger i hverdagen.

Raskt voksende utgifter til ting vi ikke kan velge vekk, tærer hardt på husholdningsbudsjettet. Vinteren vil bli tøff. Forbruket må ned. Mange lurer på om de vil få endene til å møtes.

Mens ettersommeren i Sør-Norge fortsetter med høye temperaturer og strømforbruket i husholdningene er svært lavt, fortsetter strømprisene raskt oppover. I dag – 29. august 2022 - settes det nok en strømprisrekord. Når det i ettermiddag lages middag, kjøres vaskemaskiner og tas en dusj etter fotballtrening, vil det husholdningene til slutt faktisk betaler være ca. 3,50 kr pr. KWh.

Men risikoen for at strømprisen øker i takt med synkende temperaturer er høy.

Strømregningene kan bli vanskelig for mange

Hvordan prisene kommer til å utvikle seg utover høsten vet ingen. Men risikoen for at strømprisen øker i takt med synkende temperaturer er høy.

Husholdningene står foran måneder med strømregninger som kan bli veldig vanskelig å håndtere for mange.

Nå må politikerne forstå vanlige folks behov for trygghet og forutsigbarhet. Det kravet innfrir ikke dagens ordning med strømstøtte. På vei inn i en tøff vinter må husholdningene planlegge. Da trenger vi å vite hvordan de store utgiftspostene i budsjettet vårt vil se ut.

Derfor ber Huseierne om at Stortinget nå beslutter at staten tilbakebetaler til husholdningene hele beløpet når spotprisen overstiger 50 øre pr. KWh.

Det vil gi tryggheten og forutsigbarheten husholdningene trenger.

Vi trenger en forutsigbar strømstøtte

Finansminister Vedum villeder velgerne når han fremstiller strømstøtten som et stort offer for statskassen og en krevende belastning på statsbudsjettet.

Virkeligheten er at både dagens strømstøtte og Huseiernes krav, vil gi staten store, store ekstrainntekter fra husholdningenes strømregninger. Norge som nasjon tjener rått på den Europeiske energikrisen.

Før en slik ordning kommer på plass vil daglige nye strømprisrekorder skape utrygghet i husholdningene.

En ordning hvor staten dekker kostnader utover 50 øre pr. KWh er en omfordeling som gir en mer rettferdig byrdefordeling mellom vanlige folk på den ene siden og offentlige eide kraftprodusenter og statskassen på den andre.

Før en slik ordning kommer på plass vil daglige nye strømprisrekorder skape utrygghet i husholdningene. Og regjeringen og Stortinget vil ikke få arbeidsro til å jobbe frem løsningene som energinasjonen Norge trenger fremover.

Så hva venter dere egentlig på, politikere?

 

Les mer om Huseiernes forslag til tiltak i "Forbrukernes energimelding":

Huseierne mener:

Forbrukernes energimelding - forbrukernes stemme i energidebatten

«Forbrukernes energimelding» er laget av Huseierne. Her får du viktige tall, fakta og sammenhenger. Disse viser forbrukerperspektivet i energimarkedet som ellers blir borte i debatten. 

 

Vi presenterer ti konkrete forslag som kan bidra til en mer rettferdig energiomstilling hvor husholdningenes interesser blir bedre ivaretatt enn i dag.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer