Ikke kast dette i restavfallet

Gå til hovedinnhold

Ikke kast dette i restavfallet

De fleste husholdninger bruker produkter til rengjøring og vedlikehold som regnes som farlig avfall, men hva er farlig?

Ikke kast helse- eller miljøskadelige produkter i restavfallet

Disse produktene er ikke alltid farlige å bruke, men de kan utgjøre en fare for natur, dyr og mennesker når vi kaster dem. Små mengder farlig avfall på avveie kan gjøre stor skade dersom det ikke blir sortert riktig, og det er viktig at de blir destruert på en trygg måte. Kommunene har ansvar for å tilrettelegge slik at du har et tilbud for levering av dette avfallet. I tillegg har mange dagligvarebutikker beholdere for batterier og lyspærer. Også butikker som selger elektronikk har innsamling av gamle elektroniske produkter.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også! 

Produkter som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer vil vi finne i rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser, lysstoffrør eller sparepærer, løsemidler, bilpleieprodukter, plantevernmidler og batterier, og er noe de fleste husholdninger har. Et praktisk råd kan være å samle denne type produkter i en kasse som du leverer når den er full.

Om en beholder er merket med ett eller flere av symbolene under, skal den leveres som farlig avfall. Det gjelder uansett om den er tom eller har innhold. Kilde: sortere.no

Om en beholder er merket med ett eller flere av symbolene under, skal den leveres som farlig avfall. Det gjelder uansett om den er tom eller har innhold. Kilde: sortere.no

Noen typer plastemballasje som har inneholdt farlig avfall kan kildesorteres som plastemballasje dersom den er tom, drypptørr og uten kork (som leveres ved siden av). Kilde: sortere.no

Noen typer plastemballasje som har inneholdt farlig avfall kan kildesorteres som plastemballasje dersom den er tom, drypptørr og uten kork (som leveres ved siden av). Kilde: sortere.no

Disse produktene skal leveres som farlig avfall:

Rengjøringsmidler

Rester av rengjøringsmidler som klorin, salmiakk, møbelpolish og sølvpuss, Plumbo og lignende. Dersom plastbeholderne er tomme og tørre, kan de sorteres som plastavfall.

Batterier

Alle batterier, også mobilbatterier, bilbatterier, batterier til barbermaskin, fotoapparat.

Knappcellebatteri

Alle produkter som inneholder knappcellebatterier som finnes i leker med lyd eller lys, klokker, musikalske bursdagskort, sko med lys osv.

Spraybokser og gass

Alle spraybokser med drivgass, som hårspray, deodorant, barberskum, myggspray og glitterspray, propan og andre gassbeholdere samt lightergass.

Lysstoffrør, sparepærer og lyspærer

Alle lysstoffrør, sparepærer og lyspærer inneholder farlige stoffer. Lever også inn gamle kvikksølvtermometre.

Maling

Maling, lakk og lim kan inneholde stoffer som kan være farlige for helse og miljø. Hvis de inneholder miljøgifter som blykromater, blysulfater, klorparafiner, DEHP, bisfenol A, TCEP, nonylfenol og nonylfenolteksilater eller biocider skal de leveres som farlig avfall.

Løsemidler

White Spirit, tynner, rødsprit, teknisk sprit, lynol og terpentin, neglelakkfjerner, malingsfjerner, rester av tennvæske og lignende.

Bilprodukter

Kjølevæske, frostvæske, spylevæske, bilpleieprodukter som polish, bilvask og avfettingsmidler. Olje, oljefilter, bensinfilter, baterisyre og bensin.

Plantevernmidler

Alle insekt- og ugressmidler som maurkverk, basudin, weeder, roundup, temus. Giftpreparater som rottegift, musegift, antiparasitt og soppdrepere.

Småelektrisk

Små elektriske apparater regnes ikke som skadelige i seg selv, men de kan inneholde blant annet batterier, tungmetaller og brannhemmende midler som går under farlig avfall.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan unngå de verste miljøgiftene, kan du lese mer på  nettsiden til erdetfarlig.no

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer