90 000 ulykker i hjemmet årlig

Gå til hovedinnhold

90 000 ulykker i hjemmet årlig

Hjemmet er en trygg havn for de fleste, men er samtidig det vanligste skadestedet viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Så mange som 90 000 skader etter ulykker i hjemmet ble behandlet ved norske sykehus i 2017, viser rapporten. Selv om dødstallene har sunket, dør så mange som 2 000 personer årlig i forbindelse med ulykker, og fallskader utgjør nesten av halvparten av disse.

Så mange som 90 000 skader etter ulykker i hjemmet ble behandlet ved norske sykehus i 2017, viser rapporten. Selv om dødstallene har sunket, dør så mange som 2 000 personer årlig i forbindelse med ulykker, og fallskader utgjør nesten av halvparten av disse.

- Ulykkene som fører til flest skader er hjemmeulykker, fallulykker og fritidsulykker, forteller forsker ved FHI og medforfatter av rapporten, Eyvind Ohm.

Eyvind Ohm er forsker ved FHI og medforfatter av rapporten. Foto: FHI

Tenåringer som pådrar seg fallskader i fritidsaktiviteter og i trening, og eldre som faller i eller ved hjemmet er de to gruppene som topper behandlingsstatistikken, men bosted og bostedsområde er det vanligste skadestedet for alle aldersgrupper.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

Verst blant eldre

Gjengangerne i fallulykkene, spesielt blant eldre, er fallfeller som ledninger, tepper, dårlig belysning, bratte, smale trapper uten gelender og glatte badegulv. Rapporten slår fast at hjemmeulykker øker kraftig med alder, og særlig blant kvinner.

- Det er viktig at folk blir klar over risikofaktorer knyttet til egne hjem for å hindre, redusere omfanget eller konsekvensene av ulykkene, og i størst mulig grad fjerne fallfellene, sier Ohm.

Han tror at blant annet støtabsorberende gulv og bedre belysning i boligen kan være med på å redusere skadeomfanget.

Barn er også utsatt

Rapporten viser også at barn er utsatt. I tillegg til fallulykker er de ofte utsatt for skålding, etsing eller forgiftning fra kjemikalier.

- Sørg for komfyrvern, reguler termostaten til varmtvannet for å unngå skålding, ikke drikk varm kaffe med barn på fanget og fjern kjemikaliene, råder Ohm

Forebygg

- Skader medfører store samfunnsøkonomiske kostnader, samtidig har vi et stort potensial for forebygging, sier forskeren.

Ved å sette inn effektive forebyggingstiltak, tror han det i mange tilfeller kan gi umiddelbar gevinst.

- Vi styrker Skadeforebyggende forum, en medlemsorganisasjon som arbeider for å forebygge personskader, forteller Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp), og legger til at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Finans Norge finansierer organisasjonen og har inngått en avtale som til sammen utløser 15 millioner kroner over en femårsperiode.   

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp).

Ministeren forteller at det skal utarbeides en kampanje for å få eldre mennesker til selv å planlegge og tilrettelegge for egen alderdom, og at det skal etableres et nettverk for aldersvennlige kommuner i regi av KS.

- Programmet skal bidra til å styrke medvirkning fra eldre i planleggings- og utviklingsarbeid i lokalsamfunnet og overfor næringslivet. Pensjonistforbundet, KS, Husbanken, IKT Norge og NHO er sentrale medspillere i programmet, og andre aktører, fra blant annet boligbransjen, vil bli invitert med i et partnerskap, fortsetter hun. 

For å følge opp forebygging av fallulykker i hjemmet med alvorlige skader for eldre, skal Helsedirektoratet i løpet av året lage en handlingsplan med konkrete tiltak og innsatsområder.

- Fra mars 2019 vil vi publisere skadestatistikk på nettet for alle kommuner, slik at man kan følge med på utviklingen lokalt. I tillegg arbeider vi for å gjøre registreringen av ulykkene bedre slik at kommunene kan se hva som virker, avslutter Michaelsen. kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer