Vis trampolinevett i sommer

Gå til hovedinnhold

Vis trampolinevett i sommer

Mange lurer på om det er regler for hva de må finne seg i av skrik og skrål fra naboens trampoline gjennom sommerhalvåret.

Mange irriterer seg over støy fra trampoliner i nabolaget, og advokatene hos Huseierne får en god del spørsmål gjennom sommersesongen som handler om naboens trampoline.

- De aller fleste henvendelsene vi får om trampoliner, er fra folk som lurer på om det er noen regler på området, og hvordan de reglene er. Ofte er det nok slik at de har irritert seg en stund over støy og uro fra naboens trampoline. Men vi nordmenn er jo et litt fåmælt folk, og mange av oss kvier oss jo litt for å ta opp problemer, enten det er med naboen eller andre, sier advokat Morten Fæste i Huseiernes juridiske avdeling.

Dermed vil mange ta en sjekk hos Huseierne for å høre om de i det hele tatt har noen «sak».

243 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseierne. Klikk her for å bli medlem du også!

Naboloven

Det som er verdt å vite om reglene på området, er at det er naboloven som gjelder, og da spesielt §2, som sier at «Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom.»

- Ser man juridisk på det, vil det i de aller fleste tilfeller være et spørsmål om trampolinestøyen er slik at den fører til brudd på nabolovens §2. Det er en tingrettsdom på akkurat dette, fra 2013. Den sier at så lenge man bor i boligstrøk er det å forvente at folk i området har trampoline. Dermed er det også å forvente at det vil komme noe støy fra lek i denne. I saken kom retten til at støyen i det tilfellet ikke var høy nok til å kunne karakteriseres som urimelig, forklarer Fæste.

Selv om en tingrettsdom har begrenset verdi som rettspraksis, gir den en pekepinn på hva man «må» finne seg i, så lenge man bor med andre mennesker og hager i nærheten: Noe støy fra barn og andre i nærheten som bruker uteområdet annerledes enn deg selv er å forvente.

Dersom det er vanskelig å svelge, kan det kan være en god øvelse å forsøke å sette seg i naboens sted: Barna har det unektelig veldig moro, og mange foreldre er nok glade for at de håpefulle får hodet opp av skjermen, samt god trim, når de tar noen runder på trampolinen. Man kan jo også tenke tilbake på egen barndom: Ville ikke muligens den unge utgaven av deg selv stått der og hoppet høyt til værs?

Plassering

Når det er sagt, er det ikke slik at man nødvendigvis skal finne seg i hva som helst. Dersom du er trampolineeier, er det to forhold du bør tenke over for å ta hensyn til dine naboer: Plassering av trampolinen og kjøreregler for bruken.

- Det er selvfølgelig varierende hvor god plass man har i hagen. Men dersom du har stor hage, og likevel setter trampolinen helt borti nabogrensen, vil det være mer forståelig om naboen irriterer seg, og han eller hun har en bedre sak, enn om du velger en plassering som i minst mulig grad sjenerer omkringliggende eiendommer, sier Fæste.

Dersom du har plass bør du altså tenke nøye gjennom plasseringen av trampolinen. At du selv vil ha bråket unna egen platting eller terrasse bør absolutt ikke veie tyngre enn hensynet til naboen.

Kjøreregler

Det er imidlertid ikke slik at alle har så mye valg – har du en liten hageflekk er det begrenset hvor mye du kan flytte rundt på trampolinen for å tekkes naboene. Da bør du som har trampoline lage noen klare kjøreregler for bruken.

- Jeg tenker at det i de tilfellene der trampolinen er «nødt» til å stå i nærheten av andres uteplass eller bolig, vil det være ekstra viktig for godt naboskap å lage noen tydelige kjøreregler for bruk. Det kan for eksempel være at den kan brukes på ettermiddagen, men at det må være slutt etter et visst tidspunkt på kvelden. Det kan også handle om hvor mange som får lov til å være på trampolinen samtidig, sier Fæste. Store gjenger lager gjerne mye bråk.

Han råder alle som irriterer seg over trampolinestøy – og de som irriterer seg over naboer som irriterer seg over trampolinestøy – til å tenke løsningsorientert fremfor rettighetsorientert.

- Her har du alt å vinne på å tenke ut gode løsninger fremfor å fokusere på dine «rettigheter»: Kan trampolinen flyttes? Kan dere finne rimelige kjøreregler? Respekter hverandre og vis hensyn. Og ta praten på en hyggelig måte. Da kan man stort sett finne ut av det, og få en god sommer, enten man eier en trampoline eller har den som nabo, sier Fæste.

Sikkerhet

Klare kjøreregler for trampolinebruk kan være lurt, ikke bare for godt naboskap, men også for sikkerhet for barna.

– Unngå for mange barn på trampolinen samtidig. De fleste ulykker skjer når flere hopper sammen, og særlig når disse har ulik vekt, sier markedsansvarlig for forsikring i Storebrand, Stian Høidahl, i en pressemelding.

De fleste trampolineskader Storebrand får melding om er tannskader som skyldes at barn hopper i hverandre og får en annens kne, albue eller lignende i munnen.

Bruddskader skjer også, men det skyldes gjerne fall mot metallkanten, og kan forhindres ved bruk av sikkerhetsnett. Mellomstore og store trampoliner skal i dag leveres med sikkerhetsnett og matte/polstring til beskyttelse av kanten rundt trampolinen. På eksisterende, eldre trampoliner er det ikke krav om å feste sikkerhetsnett, men det anbefales.

Norsk standard

Trampoliner beregnet for hjemmebruk (enten inne eller ute) er definert som leketøy og skal oppfylle standarden NS-EN 71-14:2018. Her stilles det blant annet krav til trampolinens stabilitet og styrke, og til at matten skal bevare elastisiteten over tid. Se på merkingen eller spør i butikken om trampolinen du skal kjøpe følger standarden, råder Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Sikkerhetstips for trampoline

  • Definer klare regler for antall barn samtidig på trampolinen. Det ideelle er kun én. Jo flere som hopper, jo større er risikoen for skader. Dette gjelder spesielt hvis de som hopper har forskjellig vekt.
  • Voksne bør vurdere barnas ferdigheter og følge med når barn hopper.
  • Dekk til trampolinen med presenning når den ikke er i bruk. Da blir det vanskeligere for barn å bruke trampolinen uten at det er voksne til stede.
  • Ikke hopp på trampolinen når den er våt.
  • Salto på trampolinen kan gi alvorlig nakkeskade hvis du lander feil.

(Kilde: DSB)

Støytips for trampoline

  • Tenk på dine naboer når du plasserer trampolinen, og sett den slik at den i minst mulig grad sjenerer dem.
  • Lag regler for hvor mange som kan være på trampolinen samtidig.
  • Lag regler for hvor sent på kvelden – og hvor tidlig på morgenen i helgene – trampolinen kan brukes. Forhør deg gjerne med naboen og forsøk å komme til enighet om hva som kan være rimelig.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler