Slik finner du løsninger i stedet for å krangle med naboen

Gå til hovedinnhold

Slik finner du løsninger i stedet for å krangle med naboen

- Folk glemmer ofte de enorme økonomiske og menneskelige kostnadene ved å trekke konflikter inn i rettssystemet. De aller fleste nabokonflikter bør heller løses uten oss advokater, sier advokat Morten Fæste i Huseierne.

Trær og busker som skygger eller stenger for utsikt, generelt bråk og spesielt støy fra trampoliner, snødumping i hagen vinterstid samt kjæledyr og alt som følger med av lyd og lukt, byggesaker og parkering – dette er blant de tingene ved naboen som irriterer oss mest. Og mange av konfliktene fyller rettsalene.  

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

Rettighetstenkning

Naboloven regulerer naboforhold, men i generelle vendinger. I de aller fleste tilfeller må hver enkelt konflikt vurderes individuelt. Dermed fylles rettsalene opp av saker som strengt tatt kanskje burde vært løst på annet vis.

- Mange som går og irriterer seg over for eksempel naboens busker og trær spør oss advokater: Hva kan jeg kreve i denne situasjonen? Ved å fokusere på «hvilken rett har jeg» mister man fokus på det virkelig viktige spørsmålet, som jo er «Hvordan kan vi løse dette?», sier advokat Morten Fæste i Huseiernes Landsforbund, som legger til at begge parter har alt å vinne og ingenting å tape på å forsøke å løse konflikter uten advokater.

- En rettssak koster masse penger, og en rettsprosess oppleves av de fleste som svært stressende å gå gjennom. Og sett så at du vant en rettssak, og fikk gjennom ditt ønske om å sage ned et tre eller to – har du sett for deg hvordan forholdet til naboen vil bli etterpå? Dere skal jo fortsette å bo ved siden av hverandre, og må forholde dere til hverandre også etter at retten utpeker en «vinner» og en «taper». Treet blir kanskje sagd ned, men naboskapet blir uansett ikke noe bra etter en utmattende rettssak, sier Fæste.

Kommunikasjon

Han tror nøkkelen til et godt naboforhold, og til å unngå at konflikter dukker opp og eskalerer, er kommunikasjon.

- Jeg tror mange konflikter starter med at den ene parten ikke har fått beskjed om et eller annet som skjer på naboeiendommen. Man blir mye lettere forbannet når man føler at noen bare tar seg til rette og ikke tar hensyn, sier Fæste.

For hva hadde du svart dersom naboen din ringte på døren din en snøtung vinterkveld og forklarte at på grunn av ryggen er det tungt for ham å måke, og nærmest umulig å få snøen skikkelig unna – og er det greit om han legger noe av det over mot hagen din? Hvis han passer på ikke å få med grus og rusk og rask? Du ville vel sagt at ja, selvsagt går det fint? Hvis snøen derimot bare dumpes over på din eiendom uten videre forklaring, ville det kanskje ikke gått like fint, eller?

- Si heller ifra om for mye enn for lite. Spør – er dette greit? Da er det gjerne det, eller dere finner ut noe annet som er greit, før problemene oppstår, sier Fæste.

Hvordan oppleves problemet?

Gro Jørgensen har lang erfaring med å tenke løsningsorientert fremfor rettighetsorientert. Hun er informasjonssjef i Konfliktrådet, som behandler rundt 750 nabokrangler i året.

- Mitt råd for å unngå konflikt er å snakke med naboen, ikke om naboen. Dersom du har et problem med noe han eller hun gjør eller ikke gjør, må jo vedkommende få vite om det, sier Jørgensen, som raskt legger til at det er viktig å henvende seg i en hyggelig tone. Vektlegg hvordan du opplever problemet – uten å komme med anklager.

- Hvis jeg sier at «Jeg opplever at det blir mye støy når plenklipperen brukes akkurat når vi legger ungene, kan vi ikke snakke om hvordan vi kan løse det?» – så er det en langt bedre inngang enn: «Du må jo skjønne at du ikke kan klippe akkurat i sjutiden når vi legger ungene!»

Når noen irriterer oss har vi lett for å tillegge dem motiver og dårlige egenskaper. Men hvordan ser ting ut fra naboens side? De som ikke har småbarn som skal legges klokka sju, tenker kanskje ikke over at bråk på det tidspunktet er noe problem.

Konfliktrådet

Konfliktrådet er gratis, og det er ikke en del av rettssystemet. I Konfliktrådet er målet at partene selv kommer frem til en løsning de begge kan godta – der er det ingen dommer som avgjør hvem som tar feil og hvem som har rett.

- Jeg anbefaler Konfliktrådet på det varmeste, sier advokat Fæste i Huseierne. Det er helt gratis, og kårer ingen «vinnere» eller «tapere» i konflikten.

- Eller sagt på en annen måte: Begge parter kan bli vinnere, ved at man finner en god løsning på problemet, sier Fæste.

Gro Jørgensen påpeker at når partene møtes og har en upartisk tredjeperson til stede, skjer det ofte en endring. Ofte avdekkes misforståelser – eller det kommer frem ting som endrer saken, eller skaper større forståelse. Mekleren er dessuten trent i konfliktløsning.

- Jeg husker vi hadde en nabokonflikt der det viste seg at det treet den ene parten ville beskjære eller helst sage ned, var plantet ved en spesiell anledning av nabokonas nå avdøde mann. I det lyset var det lettere å forstå hvorfor akkurat det treet betydde så mye for henne, sier Jørgensen.

Konfliktrådet har 550 meklere over hele landet, som er klare til å hjelpe de som trenger det. Dersom du ikke klarer å spørre naboen om dere sammen skal oppsøke rådet, kan du selv kontakte dem, og så kan de igjen sende en forespørsel til naboen. Sammen finner dere et tidspunkt og sted som passer å møtes for alle.

Den umulige naboen

Men hva om du har en helt umulig nabo, som er vrang og vanskelig i ett og alt, eller om nabokonflikten har pågått i generasjoner?

- Jeg har sett situasjoner som har vært så fastlåst at det beste for den ene parten har vært å flytte. Men det er sjelden så ekstremt. Hvis du opplever at naboen din er fryktelig vanskelig så prøv å være den store i konflikten. Man skal selvsagt ikke la seg overkjøre, men innimellom må man kanskje rett og slett gi litt mer enn man får, sier Fæste i Huseierne.

Som minner om at når man bor nær andre mennesker må man også bare ta inn over seg at folk er forskjellige og har ulik tålegrense. Og at rettssaker sliter på lommeboka, humøret og livskvaliteten.

Tips for å bevare vennskapet

1 Snakk med naboen! Gi beskjed, spør, vær imøtekommende.

2 Vil du ta opp et problem? Legg vekt på hvordan du opplever situasjonen, ha en hyggelig tone.

3 Har du fått klager fra naboen? Forsøk å se deg selv med naboens øyne. Det kan faktisk være noe i kritikken.

4 Fokuser på at det beste er å finne en løsning begge kan leve med – ikke å «vinne» i en konflikt.

5 Vis hensyn. Husk at folk har ulik tålegrense for støy og alt mulig annet.

Konfliktrådet

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr megling som metode for å håndtere konflikter.

Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd, eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.

Det finnes 22 konfliktråd over hele landet med til sammen ca. 130 ansatte.

Å være megler er et verv som blir betalt på timesbasis. Konfliktrådene i Norge har til sammen drøyt 550 meglere.

Sekretariatet for konfliktrådene ligger i Oslo, og har det faglige og administrative ansvaret for ordningen.

Konfliktrådets virksomhet er regulert i konfliktrådsloven med tilhørende forskrift.

Se mer på www.konfliktraadet.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Slik holder du edderkoppene unna

Les mer