Kan leieboer kreve å få lade elbilen?

Gå til hovedinnhold

Kan leieboer kreve å få lade elbilen?

Leier du ut bolig kan du før eller siden få spørsmålet om lading av elbil. Vet du om leieboer kan kreve å få lade? I så fall - hvem skal legge til rette og betale for at leieboer kan lade?

Det er fremdeles bare i eierseksjonsloven at man har fått en hjemmel til å kunne kreve å få anlegge lader hvis det ikke er en god grunn til å si nei. Leier du ut deler av egen bolig kan ikke leieboer kreve å få tilrettelagt for elbillading.

Bli medlem! Bli medlem i Huseierne og spar tusenlapper!

- En leieboer har ikke anledning til å anlegge eller få anlagt lader til el-bil med mindre det avtales med utleier. I en slik avtale står de fritt til å avtale hvem som skal betale for lader og infrastruktur, og hva som skal skje med anlegget når leier flytter, sier advokat Annita Magnussen i Huseierne.

Bli enige før leie

Som utleier bør du vurdere om det kan være smart å sørge for å ha lademuligheter på plass. Det er all grunn til å tro at utleiere med lademuligheter på plass i fremtiden har en mer attraktiv utleiebolig.

- Dersom du ønsker at utleieboligen skal være attraktiv for mange kan det være lurt å ha infrastrukturen på plass før du søker etter leieboere, sier Magnussen.

Ettersom det ennå ikke er noe regelverk som krever lademuligheter bør man sørge for en god dialog før man inngår leiekontrakt. Da får man også klarhet i om dette eventuelt er noe man kan forvente senere i leieforholdet.

- Leiesøkende med el-bil bør fremforhandle en adgang til å få en lader i forhandlingsprosessen. Jeg ville anbefalt at laderen har en egen måler eller er koblet til leiers strømabonnement, sier Magnussen.

Kan gjøre boligen attraktiv

Det er en dårlig skjult nyhet at andelen elbiler øker jevnt. Bare i år har elbilen tatt nye markedsandeler. Ifølge beregninger basert på Elbilbarometeret 2019 planlegger anslagsvis 78.000 nordmenn å kjøpe en ny elbil de neste 12 månedene. Med et anslått totalsalg på 150.000 personbiler kan markedsandelen for elbiler passere 50 prosent i Norge i 2019. I fjor var 32 prosent av nybilsalget en elbil.

- Anledning til å kunne lade en el-bil i en utleieleilighet, vil kunne øke interessen og utleieprisen for en utleiebolig. En utleieleilighet med lader vil derfor kunne bli mer attraktiv, sier Magnussen.

Risikabel lading

Det er mulig å lade i vanlig stikkontakt, men som utleier er dette noe du frarådes å gjøre. Årsaken er at den varige belastningen på strømanlegget blir så stor at det er reell fare for overbelastning på anlegget. Da kan det begynne å brenne.

Skal du lade fra stikkontakt må du ifølge Elbilforeningen ha egen kurs til elbilen. Maks 10 ampere kurs og kursen må ha jordfeilbryter type B. Både Elbilforeningen, NAF og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler imidlertid at man installerer hjemmelader. Dette er en mye sikrere og raskere måte å lade elbilen på.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer