Hva betyr det å sitte i uskiftet bo

Gå til hovedinnhold

Hva betyr det å sitte i uskiftet bo

Uskiftet bo betyr at arveoppgjøret ikke er foretatt. Men hva innebærer det, egentlig?

- Skifte betyr å dele. Uskifte betyr at det ikke er delt – altså at eiendelene til den avdøde ikke er fordelt til arvingene. Hvis man tenker på skifte som et annet ord for å dele, blir det kanskje litt lettere å forstå begrepene, sier advokat og arveekspert Karianne Listerud Lund i Huseierne.

Denne artikkelen er skrevet av Hus & Bolig,  Huseiernes medlemsblad. Meld deg inn og få bladet rett hjem fem ganger i året - samt en rekke andre fordeler og rabatter!

Vanlig ordning

Det er svært vanlig når den ene ektefellen dør at den gjenlevende blir sittende i uskiftet bo. Helt konkret er det slik at politiet sender en melding til tingretten når noen dør. Derfra går det brev til gjenlevende ektefelle med erklæring om uskifte som gjenlevende må fylle ut dersom det ikke skal foretas et skifte etter avdøde. En gjenlevende ektefelle har nemlig lov til å utsette arveoppgjøret til han eller hun selv dør. Ekteparets egne barn kan ikke nekte den gjenlevende dette.

- En uskifteattest er en slag erklæring om at den gjenlevende ektefellen overtar alt etter den avdøde, både gjeld, formue og eiendom, forklarer Lund.

Særkullsbarn

Dersom den avdøde har særkullsbarn, stiller saken seg annerledes. I motsetning til egne barn, kan den avdødes særkullsbarn kreve at det foretas et skifte, og altså sette en stopper for at den gjenlevende ektefellen, altså stefar eller stemor, får bli sittende i uskiftet bo.

- Særkullsbarn kan kreve at det foretas et skifte. Dersom du er i et ekteskap hvor den ene eller begge har særkullsbarn, kan det være lurt å ha tenkt igjennom dette på forhånd. Mange velger å bli enige om en ordning mens begge parter lever, sier Lund.

Stebarn kan gi forhåndssamtykke til at stemoren eller stefaren får sitte i uskiftet bo når moren eller faren dør.

- Særkullsbarn bør være oppmerksomme på at dette innebærer at den gjenlevende steforelderen vil kunne forvalte det hele som en eier, sier Lund.

Skjevfordeling

Slike avtaler er det best å lage i samråd med en advokat, fordi det for oss vanlig dødelige er vanskelig å forstå og kjenne konsekvensene. Vi kan illustrere med et eksempel:

En mann med to særkullsbarn gifter seg med en kvinne med to særkullsbarn, og hun flytter inn i hans bolig. Så dør han. Dersom det foretas et skifte med en gang, vil hans særkullsbarn kunne kreve en skjevdeling som gjør at de får sin rettmessige andel av verdiene etter far, altså av huset han hadde med seg inn i ekteskapet. Dersom de lar stemor bli sittende i uskiftet bo, vil de, ved hennes død, ikke kunne kreve denne skjevdelingen. Da vil verdiene fordeles jevnt til de fire barna, selv om faren til to av barna barna hadde med seg mye større verdier inn i ekteskapet enn moren til de to andre.

- Slike ting bør man vite om før man inngår forhåndsavtaler. Jussen på dette området er ikke helt lett, og dersom man ikke har forstått ting skikkelig eller slurver med avtalene, vil det lett kunne forårsake konflikter, påpeker Lund

Begrensninger

Selv om gjenlevende i uskiftet bo skal kunne forvalte verdiene som en hvilken som helst annen eier, er det visse begrensninger på hva han eller hun kan gjøre med formuen i arveloven.

- Den som sitter i uskiftet bo har ikke lov til å gi gaver som står i misforhold til boet uten at arvingene etter den avdøde er opplyst om det og gir samtykke. At en gave står i misforhold til boet betyr at gaven er veldig stor, slik at det blir forholdsvis lite igjen i boet. Akkurat hvor grensen går, vil være en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Enkelte rettskilder opererer med tjue prosent av verdiene som en grense, andre sier maks 16-17 prosent, sier Lund.

Det er også totalforbud mot å overføre eiendom uten samtykke fra arvingene, men dette totalforbudet oppmykes noe i den nye arveloven som trolig trer i kraft fra sommeren 2020. I den nye arveloven vil det å gi gaver og å overføre eiendom sidestilles. Det vil altså bli mulig å overføre eiendom dersom det ikke står i misforhold til boet. Det kan for eksempel være aktuelt dersom den gjenlevende ektefelle sitter på verdier til flerfoldige millioner og vil gi bort en enkel hytte.

Avkortning

Dersom den som sitter i uskifte har gitt en gave til en av arvingene, skal det avkortes for denne gaven når resten av arven fordeles. Dette skiller seg fra praksis dersom gaven blir gitt når begge ektefeller er i live: Da skal arven ikke avkortes med mindre det kommer frem at det er arvelaternes ønske.

- Når begge parter er i live kan de gi gaver fritt. Hvis de vil gi en gave til en av arvingene, skal det som blir igjen fordeles uten å ta hensyn til denne gaven ved et skifte, med mindre annet er avtalt eller giverne har gjort det klart at slik avkortning skal skje. Når den som sitter i uskiftet bo gir en gave til en av arvingene, sier arveloven at verdien av denne gaven skal trekkes fra arven ved skiftet, sier Lund.

Kreve overføringen omstøtt

Men hva gjør man hvis den personen som sitter i uskiftet bo ikke følger reglene? Dersom for eksempel din mor sitter i uskiftet bo og finner ut at hun vil gi en dyr, flott hytte til din søster, - en hytte som er så dyr at den åpenbart står i misforhold til boet - mens du og lillebroren din ikke får noe, kan du kreve denne overføringen av hytta «omstøtt» eller omgjort. Du har ett års frist på å bringe saken inn for retten. Fristen går fra du får vite om overføringen. raa@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer