Hjelp til oppgjør ved boligsalg

Gå til hovedinnhold

Hjelp til oppgjør ved boligsalg

Har du funnet en kjøper til din bolig, tomt eller hytte – men trenger hjelp til å komme i mål med oppgjøret? Heldigvis finnes gode rådgivere og tjenester som koster en brøkdel av "vanlig" meglerpakke.

Ikke alle boligsalg er omfattende prosesser med styling, oppussing, fotografering og annonsering. Noen ganger har du som selger allerede funnet en som vil kjøpe, for eksempel dersom dere kjenner hverandre fra før, eller dersom overdragelsen skal skje innad i familien mellom søsken eller i et generasjonsskifte. Mange velger også å selge hus og hytter selv, og å gjøre det enkelt og uten hjelp fra megler.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også! 

Når en kjøper er funnet er halve salgsjobben allerede gjort, så å kontakte et vanlig eiendomsmeglerfirma på dette tidspunktet vil ofte ikke være naturlig. Men hva med resten av jobben – overføringen av pengene, overtagelsen, kontraktsinngåelsen og alt papirarbeidet? Dette er det mange som ønsker og trenger hjelp til. Heldigvis finnes det de som har spesialisert seg på denne typen jobb.

 

Behov

Vibecke Fardal Marchmann.Vibecke Fardal Marchmann.Vibecke Fardal Marchmann og Catharina Aglen er to av dem. I snart fem år har de drevet firmaet Proffoppgjør i Kristiansand, der de på heltid assisterer folk gjennom hele salgsprosessen etter at selger og kjøper har funnet hverandre.

- Vi er et supplement til eiendomsmeglere, ikke en konkurrent, forklarer Marchmann, som har jobbet med eiendomsoppgjør i over ti år.

- Før vi startet Proffoppgjør jobbet jeg i et advokatfirma der eiendomsoppgjør var en stor, og stadig økende andel av min portefølje. Jeg så at det var et behov for denne typen tjenester, spesielt etter hvert som det ble økende aksept for å selge boliger, hytter og tomter på egenhånd, uten eiendomsmeglere som fordyrende mellomledd, sier Marchmann.

 

Prosessen

Hun forklarer at Proffoppgjør fører sine klienter gjennom hele prosessen: Først settes det opp en kjøpekontrakt og Proffoppgjør utarbeider alle nødvendige oppgjørsdokumenter. (Dette kan for eksempel omfatte skjøte, sikringsobligasjon, oppgjørsskjema til selger og kjøper, egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet dersom dette er påkrevd, overtagelsesprotokoll etc.) Deretter holdes et kontraktsmøte på Proffoppgjørs kontor.

- Men vi har kunder over hele landet, og veldig mange fra nord i Norge. For dem blir det selvsagt altfor tungvint å komme hit til Kristiansand, så da sender vi over dokumentene og en signeringsinstruks, slik at folk forstår hva de skal gjøre, forklarer Marchmann. Når kontrakten er signert, kommer kanskje det aller viktigste:

- Vi har en klientkonto der kjøper setter inn kjøpesummen. På overtagelsesdatoen sjekker vi at riktig beløp er inne på konto, slik at overtagelsen kan finne sted. Når vi mottar signerte overtagelsesdokumenter, sender vi det som skal tinglyses til Statens kartverk.

Når så dokumentene er tinglyst hos Kartverket, innfrir Proffoppgjør eventuelle lån som hefter i eiendommen før nettoproveny utbetales til selger.

 

Sikkerhet

Et annet firma som driver med det samme, er det Oslo-baserte firmaet Advokatoppgjør. Firmaet har femten års erfaring med å hjelpe folk som vil selge uten megler. Firmaet tilbyr pakker der man kan velge enten bare å få hjelp med oppgjøret, eller å kjøpe et selvhjelpsverktøy som hjelper en gjennom hele salgsprosessen, inkludert annonsering og alt slikt som må til dersom man ikke allerede har en kjøper.

Advokat Arne Christian Bruland forteller at mange trenger hjelp til oppgjøret etter å ha stått for salg på det åpne markedet selv, i forbindelse med samlivsbrudd der den ene parten skal kjøpe ut den andre fra felles bolig, eller ved generasjonsskifte.

- Det er for så vidt ikke noe i veien for at man selv kan gjennomføre hele oppgjøret og alt som hører med, uten advokathjelp, dersom man evner å sette seg inn i alt papirarbeidet. Men de aller fleste banker stiller som betingelse at oppgjøret skal skje gjennom megler eller advokat. Det er selvsagt for å sikre at den som kjøper eiendommen virkelig blir dens eier, og ikke blir lurt på noe vis, sier Bruland.

Uansett er det en sikkerhet å ha en tredjepart inne som kjøpesummen kan ligge hos frem til overtagelsen.

- Ellers blir det litt som høna og egget – hva skal skje først? Overtagelsen eller betalingen, spør Arne Christian Bruland, advokat i Advokatoppgjør.

Siden det er snakk om store beløp er det jo ikke akkurat bare å bytte en nøkkel mot en bunke penger på trappa utenfor huset. At pengene betales inn til en klientkonto og ligger der til overtagelsen har funnet sted er en trygghet for begge parter.

 

Fastpris

I motsetning til de fleste andre megler- og advokattjenester er oppgjørstjenestene forholdsvis rimelige, og ofte tilbys en fastpris. Spør etter et pristilbud og forsikre deg om at pakken du får pristilbud på, inneholder alt du trenger. Får du for eksempel tegnet boligselgerforsikring? Dette varierer noe. Innebærer tjenesten god rådgivning underveis? Påløper det ekstra kostnader for transaksjoner over et visst beløp? Sammenlign gjerne flere tilbud og sjekk gjerne referanser før du velger hvem som skal hjelpe deg gjennom det som er blant livets største økonomiske transaksjoner. raa@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler