Dusjen er en legionellabombe

Gå til hovedinnhold

Dusjen er en legionellabombe

Har du vært på en lengre ferie eller vært borte fra hytta i lang tid bør du rengjøre dusjen. Dusjen er sannsynligvis den hyppigste smittekilden til legionellasyken.

Vask dusjhodet for å unngå Legionella

Det er trolig enorm underrapportering av legionellasmitte i forbindelse med dusjer i norske hjem. Vanligvis leser man om advarsler mot legionella i forbindelse med boblebad i hjem og hytter. Det nordmenn ikke er klar over er at det sannsynligvis er dusjen som er den innretningen som på landsbasis har forårsaket flest tilfeller av legionærsykdom.

- En til fem prosent av de som utsettes for legionellabakterien smittes med legionærsyken. Så mange som 90 prosent av de som utsettes for bakterien ender opp med Pontiacfeber, forteller forsker Vidar Lund ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Legionellabakterien kan føre til to type smitte – Pontiacfeber og legionellasyken. Pontiacfeber kan sammenliknes med en mild influensa. Personer med nedsett immunforsvar har økt risiko for legionærsykdom, som er en alvorlig lungebetennelse med høy dødelighet.

Forsker Vidar Lund ved FHI.Forsker Vidar Lund ved FHI.- Vi vet ennå ikke hvorfor noen får legionellasyken mens de fleste kun får Pontiacfeber. Begge smittes av samme bakterie. Det som er litt rart er at det i svært få tilfeller er blitt påvist både Pontiacfeber og Legionellasykdom fra samme smittekilde samtidig. Det er nesten alltid kun en av sykdommene som oppstår, sier Lund.

Dusjen er trolig den største smittekilden for denne bakterien. Smitten oppstår trolig fordi det ikke har vært gjennomført forebyggende tiltak, slik at legionellabakterien har fått tid til å formere seg i ledninger, dusjslanger og dusjhoder.

Visste du at medlemmer i Huseierene får opptil 40 prosent rabatt på byggevarer?

Store mørketall

Årlig blir det registrert 20 til 30 sporadiske tilfeller av legionærsykdom i Norge. Tallet på smittetilfeller innenlands har økt de siste årene som følge av at sykdommen har fått mer oppmerksomhet, men er trolig fortsatt kraftig underdiagnostisert.

- For en del år tilbake i Trondheim undersøkte man smittekilden til de som hadde blitt smittet av Pontiacfeber og legionellasykdom. Der kunne man i nesten samtlige tilfeller spore smitten tilbake til dusj. Smittefaren i et boblebad er høyere enn i dusj, men du befinner deg mye hyppigere i kontakt med dusj enn boblebad, derfor er det størst sannsynlighet for at man tar imot smitte fra dusjen, sier Lund.

Legionellabakterien vokser bare på fuktige steder og trives i temperaturer mellom 20 og 50 grader. Stilleflytende vann gir gode vilkår for vekst. Slimete belegg i rør, kar og på andre våte flater er tegn på bakterievekst.

- Symptomer på legionærsykdom er hodepine, muskelsmerter og slapphet. I løpet av få dager utvikler man høy feber, tørrhoste og andre symptomer på lungebetennelse. Enkelte kan også få magesmerter og diaré. Laboratorieprøver kan vise nedsatt nyrefunksjon, sier Lund.

Legionærsykdom blir behandlet med antibiotika. For Pontiacfeber trenger man vanligvis ikke behandling.

Råd for å unngå smitte:

- Hold temperaturen i varmtvannstanken så høy at temperaturen ut fra alle tappepunkter når minst 60 grader. Dessuten bør dusjslanger og dusjhoder gjennomspyles regelmessig med vann som holder minst 70 grader i fem minutter.

- Slik varmebehandling bør i tillegg utføres etter at dusjen har stått ubrukt, for eksempel etter flere ukers ferie.

- Varmtvannstanken bør ikke stå avslått over lenger tid.

- Dusjer i båter, campingvogner og på hytter bør spyles gjennom med klorholdig vann, skylles og tømmes slik at det får tørke opp når de ikke skal brukes på en stund, for eksempel etter ferie. 

Kilde: Folkehelseinstituttet.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer