Trygge lekeplasser for store og små

Gå til hovedinnhold

Trygge lekeplasser for store og små

Du har et stort ansvar som styremedlem når du skal anlegge lekeplass for sameier eller borettslag. Hvordan bør du tenke når du skal ta fatt på en slik oppgave?

Sitter du i et styre og skal planlegge lekeplass er det viktig å få klarhet i noen punkter før du starter.

– Når vi går i gang med slike prosjekter har vi har stort fokus på brukernes behov, universell utforming og bærekraftige løsninger med tanke på klima, vedlikehold og materialitet. I oppdrag av denne typen har vi fokus på brukervennlighet, solide, enkle, rimelige og miljøvennlige løsninger, sier leder for landskapsarkitekter i Multiconsult, Hanne Tangen .

250 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

For sameier og borettslag er det viktig å avklare budsjett før oppstart av prosjektering. Slik kan man finne riktig anlegg som passer det budsjettet man har. Man bør ha klart for seg hva som er formålet med lekeplassen, hvem den er for og hvem som skal utføre jobben.

HELHET: Hanne Tangen i Multiconsult er opptatt av at lekeplasser skal harmonere med omgivelsene de står ferdige. HELHET: Hanne Tangen i Multiconsult er opptatt av at lekeplasser skal harmonere med omgivelsene de står ferdige. – De fleste produsenter av slike lekeapparater tilbyr prosjektering. Det vil si at de tegner opp løsningen for anlegget. Men de gjør det med sine forutsetninger og sine løsninger, for sine produkter. Det er ikke nødvendigvis det som kunne blitt det beste resultatet for deg, sier Tangen.

Noen viktige regler

Anette Solbakken er daglig leder i Aktiv Leker. De leverer lekeapparater til privat bruk og til barnehager og skoler. Hun opplever at mange trenger hjelp fra startfasen.

– Vi kommer ofte inn og gir en befaring på bakgrunn av kundens ønsker. Da har vi alltid fokus på hvilket budsjett vi har å jobbe med. Ofte vet ikke kunden selv hva man vil ha, så vi må jobbe med kunden fra første stund for å få kartlagt behovet, sier hun.

Aktiv Leker bistår frem til lekeapparatet er ferdig, og dette er ikke noe man bør gjøre på dugnad. Noen krav og regler er viktige at man forholder seg til. Noen ganger samarbeider de med landskapsarkitekter som jobber på oppdrag fra kunden. Det kan gjerne være en fordel.

– Vi opplever ofte at veien blir til underveis. Kostnadene kan bli litt høye, og da finner vi løsninger som gjør anlegget perfekt innenfor de rammene som er definert. Når vi jobber med landskapsarkitekter er jo også de en profesjonell part og de vet veldig godt hva man kan og ikke kan gjøre. Jobbene går smidig når vi samarbeider med dem.

– Det er strenge regler for fallhøyder og liknende, så å montere lekeapparater på dugnad er virkelig ikke å anbefale. La dette bli gjort av profesjonelle. Da er man trygg på at alt er i orden, sier Solbakken.

Den høyeste lovlige fallhøyden er tre meter. Slike høyder stiller store krav til underlaget, og da . Som bør det brukes grus, sand, bark og flis eller støtmatter. Ved bruk av løse masser skal det legges 10 cm over det gjeldende kravet. Det vil si at 30 til 40 cm masse vil tilfredsstille kravene til disse høydene. 

Fokus og planlegging

Når en landskapsarkitekt tar fatt på oppgaven har de fokus på å prosjektere robuste og holdbare bygningsmessige og tekniske løsninger innenfor de gjeldende økonomiske rammene satt av kunden. Sammen med en kunde vil landskapsarkitekten vurdere ulike løsninger, for deretter å avklare et konsept hvor de optimalt beste tekniske, økonomiske og driftsvennlige løsninger blir valgt.
 – Vi har stort fokus på valg av materialer. De skal være miljøvennlig, estetiske, enkle å vedlikeholde, motstandsdyktige, de skal være giftfri og de skal ha lang holdbarhet, forteller Tangen i Mulitconsult.

Ved planlegging av lekeplasser må man tilrettelegge for et inkluderende miljø med rom for lek, fysisk aktivitet og oppholdsarealer i grønne omgivelser. Det er fint med arealer som gir rom for fri lek og fleksibel bruk i tillegg til mer tradisjonelle lekeapparater.

–Det er for eksempel viktig å skille på lekearealer for ulike interesser. Kanskje finnes lekeapparater tilpasset ulike aldersgrupper? Favner man mange aldersgrupper, er det lettere å forsvare kostnader overfor beboerne, som gjerne har barn i forskjellig alder. Noen ganger oppdager at man er nødt til å se på flere småløsninger for å dekke alle behovene, sier Tangen.

I tillegg til at lekeplassen skal innby til lek, skal den også ta plass i sameiet. Avgrensning av lekeplassen er derfor viktig.

- Avgrensning av lekeområdet skal være riktig visuelt, men det er også viktig som avslutning for underlaget som er valgt. Den visuelle avslutningen kan være å anlegge vegetasjon rundt slikt at lekeplassen ikke tar en mer dominerende rolle i omgivelsene enn nødvendig.  Det er fint med grønn ramme rundt lekeplasser, men husk at alle planter må være giftfrie. Det gjelder også eventuelle frukter og bær, sier Tangen.

Tester ut underlag

Å velge riktig underlag kan være en kunst. Velger du et godt underlag kan sesongen forlenges i vår- og høstmånedene. Det er viktig med gode løsninger for overvannshåndtering og som gir god drenering. Man kan velge blant gummidekker, sand, bark, kunstgress og flere typer.

– Personlig synes jeg det er spennende med kunstgress som underlag. Det er vanskelig å få gress til å etablere seg godt på lekeplasser fordi lekeplasser har intens bruk og dermed stor slitasje. Kunstgress er et alternativ som gir et tørt og mykt underlag, og som samtidig filtrerer overvann ganske godt.  Når vi anlegger lekeplasser i barnehager har vi stadig oftere valgt kunstgress. Vi opplever at barnehagene er fornøyde med dette og har tørre og glade barn, forteller Tangen.

Mye jobb

For et styre kan det være vanskelig og tidkrevende å sette seg ned og sondere hvilke muligheter man har. Kanskje er det andre ting i boligsameiet som krever av tiden til styret. Da kan det være en billig kostnad å søke profesjonell hjelp. Landskapsarkitekten kan langt fortere kartlegge behovene og peke ut løsningene enn en amatør kan gjøre.

– Landskapsarkitekten er profesjonell og bruker vesentlig kortere tid enn hva en privatperson i et styre vil bruke. Samtidig er det også viktig å huske på ansvar. Søker du profesjonell hjelp kan du være sikker på at alt blir gjort forskriftsmessig. Skal du sette opp et lekeapparat i en privat hage kan du gjøre som du vil. I et borettslag eller et sameie har man ansvar, sier Hanne Tangen.

Fakta om fallhøyder

Fallhøyde inntil 60 cm
Det er ingen spesielle krav til under-laget for denne høyden, bortsett fra at det ikke skal forekomme stein, betong eller asfalt i sikkerhetssonen til noe apparat med opphøyde deler.

Fallhøyde inntil 100 cm
For fallhøyder inntil 100 cm kan gress og jord benyttes og det er ikke krav til testing av underlaget.
Hvis det forekommer steiner i området kan det være praktisk å legge ut bark, sand, ringmatter eller støtmatter i sikkerhetssonen. På for eksempel eksisterende asfaltdekke kan 30mm støtmatter benyttes.

Fallhøyde inntil 150 cm
Underlaget skal tilfredsstille en HIC-verdi på 1000 HIC. Dette tilsier at en velholdt anlagt gressplen tilfredsstiller kravene til fallhøyden. Under huskestativer og leker med stor trafikk vil underlaget raskt bli hardtrampet jord, i disse tilfeller kan ringmatter benyttes. De tar vare på gresset og gir normalt en tilfredsstillende beskyttelse. Ellers kan bark, sand og ulike støtmatter benyttes.

Fallhøyde over 150 cm
Den største lovlige fallhøyden er tre meter, og alle høyder over en meter skal tilfredsstille gjeldende HIC verdier. Som underlag kan det brukes grus, sand, bark og flis eller støtmatter.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer