Kompiskjøp

Gå til hovedinnhold

Kompiskjøp

Mange omgår høye boligpriser og økte egenkapitalkrav ved å kjøpe bolig med venner og familie. Fallgruvene er mange, så sørg for å ha papirene i orden.

Med mange om beinet og høye priser, må unge tenke nytt for å komme seg inn på boligmarkedet.

Stadig flere kjøper med venner og familie, men mange tenker ikke godt nok over hvordan ting skal løses i praksis.

Selv om man er verdens beste venner så er det mye som kan gå galt. Man kan bli uvenner, eller den ene får kjæreste og vil flytte.

Nettopp derfor er det så viktig å skrive gode kontrakter før man flytter inn.

Dette er en artikkel fra Hus & Bolig,  Huseiernes medlemsblad. Meld deg inn og få bladet rett hjem fem ganger i året - samt en rekke andre fordeler og rabatter!

Ha separate lån

Christine Warloe, forbrukerøkonom i Nordea, mener at det å være boligeier i Norge er noe av det smarteste du kan gjøre privatøkonomisk. Hun sier at det derfor er naturlig at førstegangskjøperne går nye veier for å få en fot innenfor markedet. 

- Å kjøpe sammen med en venn eller søsken er noe jeg absolutt synes er smart så lenge man har tenkt nøye gjennom saken. Helt overordnet er felles kjøp av bolig noe man bare bør gjøre med noen man vet har god økonomisk styring, sier hun.

Warloe anbefaler å ha hvert sitt lån. Det gir doble etablerings- og termingebyr, men til gjengjeld vil eventuelle purringer for samboer gå til den det gjelder. Separate lån gjør det også enklere i forhold til selvangivelsen og riktig fordeling av gjeld og gjeldsrenter.

- Husk at samboers vedvarende mislighold av lånet til slutt kan bli ditt problem ved at banken har pant i felles bolig. Også ved dødsfall vil det være en fordel at man ikke sitter med et felles lån som gjenlevende blir ansvarlig for inntil boligen er solgt og lånet er oppgjort, sier hun.

Uavhengig av om man kjøper med kjæreste, venn eller søsken, så er tidshorisont noe av det første man bør tenke på. Warloe mener at en tidshorisont på under tre år gjør at det fort er smartere å leie grunnet utgifter til kjøp og salg, samt risiko for svingninger i boligprisene.

Samboerkontrakt og husregler

Hvis man har ulik egenkapital og lånestørrelse, så er det viktig at dette beskrives godt i samboerkontrakten.

- Man bør også opprettholde denne andelsfordelingen hvis det skal gjøres oppgraderinger på boligen. Altså at den som eier to tredjedeler av boligen, også betaler to tredjedeler av oppussingen, sier hun.

Den som har gått inn med mest skal også ha igjen mer ved salg, og ofte kan det være greit å hente inn verdivurdering fra to forskjellige meglere og bruke snittet av deres verdifastsettelse.

Husregler er også greit å ha når det er venner eller søsken som kjøper sammen. De kan gå på alt fra kjøreregler rundt vennebesøk, overnatting, renhold og innkjøp, og kan komme i tillegg til den formelle samboerkontrakten.

- For løpende utgifter som strøm, kabel tv, dopapir og lignende, er det riktig at man betaler likt, sier Warloe.

I tillegg er det greit å ha visse regler på hvor lenge og ofte man kan feste i leiligheten, hva som skal vaskes av hvem til hvilken tid, husdyrhold og vennebesøk.

Risikoprosjekt

Advokat i Huseiernes Landsforbund, Anders Leisner, sier at det i prinsippet ikke er noen forskjell på kjærester eller venner som kjøper sammen.

- I alle tilfeller er du sikret av Sameieloven, men samboere med felles barn osv. kan ha en del utvidede rettigheter eksempelvis ved død.

Leisner vil ikke fraråde unge å kjøpe leilighet med venner og familie, men sier at det er viktig å holde tunga rett i munnen.

- Uansett hvor gode venner man er så må man ha en skriftlig avtale som regulerer eierforholdet. Mye kan skje underveis, og man må ha klare regler å forholde seg til før det eventuelt skjærer seg. Når det kommer til skikk og bruk så er det vanskelig å finne løsningen i lovverket, sier han.

Alle har krav på verdistigningen eller eventuelt tapet på sin eierdel ved salg, og i tillegg så skjer det at folk kommer inn i sameiet på ulike tidspunkt. Da må man tenke over hvordan dette skal løses og hvem som skal ha hva.

- Slike investeringer vil jo alltid være risikoprosjekter fordi man ikke kan spå fremtiden. Hvis samboerskapet fungerer perfekt og boligprisene stiger som de har gjort siste årene, er det å betale ned på eget lån fremfor å leie selvsagt en god investering. Men det kan også gå andre veien, så derfor er det lurt å tenke seg godt om før man kjøper, sier Leisner.

Det aller viktigste er likevel å tenke over at det vil bli en forandring hvis man ikke blir enige.

- I et sameie har du aldri helt kontroll på hva som skjer, og du kan risikere å måtte flytte mot din vilje. Det er verdt å tenke på om det er noe du er villig til å gjøre, sier Leisner.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer