Heis hjemme - ja, det er mulig

Gå til hovedinnhold

Heis hjemme - ja, det er mulig

Hvor stor plass tar det? Hvor dyr og omfattende er installasjonen? Hvor mye koster driften - og hva skjer dersom strømmen går? Dette er de vanligste tingene folk lurer på om heis og løfteplattformer i privatboliger.

Løfteplattform i bolig.
Løfteplattform i bolig.

Svært mange eneboliger er bygd over flere plan og forutsetter at man kan gå i trapper for å bo der. Ofte er bad og soverom på ett plan, mens kjøkken og stue er på et annet.

I rapporten «Et godt bad forlenger livet i egen bolig» fra 2018, kommer det frem at trapper er en hindring for folk som er i en slik situasjon at de trenger hjelp fra hjemmetjenesten. «Trapper gjør det vanskelig for mange brukere å komme seg inn i og ut av boligen, og å komme seg til alle sentrale funksjoner i huset, for eksempel til bad og soverom i andre etasje», heter det i rapporten. Sammen med bad er trapper de viktigste fysiske hindrene for denne gruppen. Det kan være mange som greier å leve med et uegnet bad, står det i rapporten, «mens personer som har problemer med trappen i større grad må flytte.»

Medlemmer i Huseierne får gratis juridisk rådgivning om bolig og eiendom. 

Økning i markedet

Hvordan vil boligen din fungere den dagen kroppen ikke lenger fungerer som før? Ting tyder på at stadig flere gjør denne vurderingen, og gjør tiltak for å komme eventuelle problemer i forkjøpet. Heisbransjen melder om stor aktivitet i markedet for løfteplattformer i privatboliger.

- Det har vært en stor økning i dette markedet, særlig de siste tre årene har det vært en liten boost på dette området. Spesielt løfteplattformer i sjakt er det folk er interessert i, sier Pedro Felpeto, som jobber med salg i ThyssenKrupp Home Solutions.

Løfteplattform Aritco 6000 med helvegg.

Løfteplattform fra TKS Heis AS.

Også salgssjef Håkon Undheim i TKS Heis AS melder om stor interesse.

- Vi selger nå 1-2 heiser i uken, og vi opplever stor etterspørsel over hele landet, sier han.

Hvor plasskrevende er det?

Et av de vanligste spørsmålene folk i bransjen får fra kunder som vurderer å sette heis inn i sin eksisterende bolig, eller i en bolig under oppføring, handler om størrelsen på installasjonen. Hvor stor plass tar egentlig en heis?

- Folk blir veldig overrasket over hvor liten plass de tar. Vår minste modell er 80x80 centimeter, men den har ikke plass til rullestol, så den går det lite av. Vi anbefaler heller ikke den til folk som tenker fremtidsrettet og vil ha en livsløpsbolig. Den vi selger mest av til eneboliger, er 80 x 110 centimeter innvendig. Utvendig er den 88 x 137 centimeter. Den har plass til en vanlig inne-rullestol, og når man først gjør en slik investering er det mange som tenker at det kan være lurt å ha denne plassen, selv om man kanskje ikke har behovet akkurat i øyeblikket, sier Undheim.

Han mener de fleste boliger kan få plass til denne typen løfteplattform. Selv om størsteparten av salget går til boliger under oppføring, vil det også være gode muligheter i eksisterende boliger.

- Du får dem med glass i sidene, og i sjakten. Vi legger vekt på å levere heisløsninger som ikke har «institusjonspreg», men tvert imot har et design som passer i et hjemmemiljø, sier han.

Dermed kan de tilpasses mange steder i boligen. Har man ikke plass i gangen, er det ikke nødvendigvis noe i veien for å få heisen i stua.

Det man imidlertid ikke kan gjøre, er å rive trappa og sette heisen der den var. Man må nemlig ha en alternativ rømningsvei.

Tilpasser hver enkelt

Heiskjempen ThyssenKrupp legger også vekt på design. Alle deres heiser til privatboliger lages på bestilling. Dette er ikke bare av estetiske grunner, men også fordi høyder skal passe akkurat i den aktuelle boligen.

- Alle heisene vi leverer lages spesielt til hvert prosjekt. Hva folk i privatmarkedet vil ha, varierer. Mange vil ha enkleste variant, og bruker heisen primært til å få fraktet for eksempel matvarer fra garasjen og opp på kjøkkenet eller lignende. Andre oppgraderer, tilpasser farger og har heisen som en integrert del av interiøret. Men en heisløsning i enebolig er ikke lenger en luksusvare, sier Felpeto i ThyssenKrupp.

Siden heisene lages spesielt til hver bolig, er det ca. seks ukers produksjonstid.

- Mottoet vårt er «First time right», så ThyssenKrupp Home Solutions legger mye vekt på kvalitet i prosjekteringsfasen, og vi hjelper til med alt som har med plassering, tyngdebelastning og slikt å gjøre, sier Felpeto.

Pris

Men hva koster det så med en løfteplattform i boligen? De fleste leverandører oppgir at man må regne med å betale fra ca. 200 000 kroner for ferdig montert produkt, da er moms gjerne inkludert. I tillegg kommer snekkerarbeidet for å få skåret hull i gulvet.

Så anbefales man å ha jevnlig service på innretningen. Årlig service anslås til et par tusen kroner. Noen anbefaler service to ganger i året.

Strømforbruket er relativt lavt, da heisen går i dvalemodus når den ikke er i bruk.

Sikkerhet

Hva med sikkerheten - kan jeg bli sittende fast dersom noe går galt i maskineriet? Dette er også noe mange lurer på.

- Får du driftsstans med noen av våre løfteplattformer, er det som i en vanlig heis – vi har alltid GSM-toveiskommunikasjon i heisen, slik at du trykker på en knapp og får kontakt med et vekterselskap. Så finner dere en løsning, enten at de kommer, eller at de kontakter en nabo eller lignende, som kan komme og hjelpe til. Du kommer deg alltid ut, men må ha noen utenfor i akkurat slike tilfeller, sier Felpeto i Thyssenkrupp.

For strømbrudd oppgir de leverandørene Hus & Bolig har vært i kontakt med at løfteplattformene har batteri som slår inn, slik at man ikke risikerer å bli stående mellom etasjer når strømmen forsvinner. raa@huseierne.no

Fakta: Heis eller løfteplattform?

Når man snakker om heis i privatbolig er det rent teknisk løfteplattformer i sjakt man snakker om. I denne artikkelen brukes begrepene imidlertid om hverandre, rett og slett fordi det for alle praktiske formål fra brukerens side er en «heis».

Heiser er større og mer kompliserte installasjoner enn denne artikkelen omfatter, og prisnivået ligger langt høyere.

Heis er produsert etter regler i Heisdirektivet. Heiser leveres med tett kabin, som gjør at heisen går direkte til ønsket etasje, normalt i en fart på 1,0m/sek. Det er krav om sikkerhetsrom over og under på heiser (normalt 1200mm under ferdig gulv og 3600mm over ferdig gulv i øverste etasje.) Det fleste heiser monteres i betongsjakt. Pris for heis på 4 etg montert i en betongsjakt er ca 450 000,- ferdig montert.

Løfteplattform er produsert etter regler i Maskindirektivet. Løfteplattform leveres normalt med åpen kabin, noe som krever at den da må kjøres opp og ned med en knapp som holdes inne. Noen typer kan også leveres med lukket kabin som går direkte til ønsket etasje.

Hastigheten på en løfteplattform er maks 0,15 m/sek. (Krav i maskindirektivet)

Det er ikke krav om sikkerhetsrom under og over en løfteplattform, derfor trenger en normalt 50 mm grop under ferdig gulv og ca 2 300 mm over ferdig gulv i øverste etasje. Dette gjør dem brukervennlige i private hjem.        

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer