Eksplosjon av hussopp

Gå til hovedinnhold

Eksplosjon av hussopp

Den varme sommeren i 2018 skapte perfekte vekstforhold for ekte hussopp. Hussoppen sprer seg som oftest fra kjellere og krypekjellere i mur eller tegl og livnærer seg på treverk.

- Vi får mange henvendelser fra fortvilte huseiere, sier avdelingsleder Hege Bull Jenssen i Mycoteam.

Et angrep av ekte hussopp, Serpula lacrymans, gir kraftig brunråte i treverket, og skadene vil ofte være både omfattende og kostbare å sanere. Siste høst fikk Mycoteam rekordmange henvendelser, og frembruddet av soppen er mer omfattende enn tidligere. Til enhver tid vil det finnes soppsporer latent i luft og i konstruksjoner, men det er altså i år med gode vekstforhold at man bør være spesielt oppmerksom på nye skader.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

Finner du et brunt, kanellignende støvlag i kjelleren eller på loftet, kan det være tegn på et hussoppangrep som er skjult i konstruksjonen.

Finner du et brunt, kanellignende støvlag i kjelleren eller på loftet, kan det være tegn på hussopp.

God grunn til frykt

Hussoppen er både fascinerende og skremmende. Det er skremmende å tenke på at den plutselig kan dukke opp gjennom panelet, eller langs en fotlist. Da har den hatt god tid til å utvikle seg i veggen. Samtidig er det fascinerende at soppen utvikler lange ledningsstrenger som frakter fukt og vokser gjennom murfuger eller kalkpuss på jakt etter trematerialer.

- Ekte hussopp kan vokse over betong og teglstein og soppstrengene kan spre seg via murfugene. De «bryter» ned betongen i murfugene slik at den blir porøs og mulig å vokse igjennom, forteller Bull Jenssen.

Når hussoppen, på latin kalt Serpula lacrymans (tårer), angriper treverk, frigis vann som soppens mycelstrenger kan frakte. 

- I selve nedbrytningen frigis vann fra treverket, noe som ofte kan sees på soppens overflate i form av væskedråper. Dette vannet kan også fraktes mange meter i soppens ledningsstrenger slik at soppen kan bryte ned tørre materialer, forklarer Bull Jenssen.

Soppen bryter ned cellulosen i treverket. Tre som angripes får først en gråbrun farge. Etter hvert blir veden mer rødbrun og går over i det som karakteriseres som brunråte. Treet får dype skrumperevner, og sprekker opp i karakteristiske, store, kubiske sprekkeklosser.

Hvor oppstår den?

Hussoppen kan være årsak til store skader, særlig i mursteinshus, fordi murstein trekker til seg vann fra lekkasjer, fuktig jord osv. Bjelker og spikerslag i slik fuktig mur er derfor spesielt utsatt for råte. Skadene kan også bli ganske omfattende i hus med ikke utgravde kjellere dersom ventilasjonen er utilstrekkelig.

Frembruddet av hussopp er mer omfattende enn tidligere, sier Hege Bull Jenssen

- Et hussoppangrep behøver ikke å starte i kjelleren, men i eneboliger og rekkehus med trekonstruksjon er det et vanlig sted fordi soppen er avhengig av kalk eller basiske materialer for å utvikle seg. Kalken får den via murpuss og stubbeloftsleire mot kjellermuren, sier Bull Jenssen.

I murhus og bygårder er det like vanlig at et hussoppangrep starter på loftet.

Prosjektleder i Bygg- og Malermestertjenesten AS, Arne Henriksen er ute på oppdrag. En hel bygård er rammet av hussoppangrep. Innervegger, parkett og takplater må rives og saneres. I denne gården har hussoppen virkelig fått ta seg til rette. Stokker og bærebjelker er oppsmuldret der soppen har herjet. I et rom ligger det stabler med trykkimpregnert trevirke og tørker før det skal erstatte det ødelagte treverket.

- Det kan være så enkelt eller så dumt som at for å spare penger har man brukt feil maling på yttervegg slik at fukten er blitt innestengt, forteller han.

Fugene rundt teglsteinen er fjernet, det er boret hull i dem, og soppdreper er påført.

- Jeg har også sett angrep av ekte hussopp i takkonstruksjonen på en gammel sveitservilla fordi taket var isolert med stubbeloftsleire, fortsetter Bull Jenssen.

Gamle våningshus har ofte rabitzpuss på innsiden av tømmerveggene som også kan gi vekstmuligheter for ekte hussopp. Likeledes kan innmurt treverk i pipestokker og kontaktsonen mellom et tilbygg og et gammelt hus være arnested.

- I det siste tilfellet fordi det ofte sitter et ikke aktivt hussoppangrep i den gamle bunnstokken. Det blomstrer opp i forbindelse med konstruksjonsendringen som tilbygget medfører, forklarer hun.

Hussoppen bryter frem bak panel.

Sprer seg raskt

Hussopp kan under gode vekstforhold spre seg rundt 1,5 meter i alle retninger i løpet av et år.

- Det er imidlertid begrenset hvor langt soppen sprer seg inn i en ren trekonstruksjon fra en murkrone, sier hun.

Normalt vil den ikke spre seg mer enn 20 til 50 cm opp fra murkronen avhengig av hvilke isolasjonsmaterialer og konstruksjonsmaterialer som er benyttet.

Fuktigheten som ekte hussopp trenger for å utvikle seg kommer ofte inn i bygningen utenifra. Fordi man har stabile fukt- og temperaturforhold der hvor bjelkeender, spikerslag og annet ligger innmurt i ytterveggen, er hussoppangrepene ofte knyttet til boligens yttervegger.

- Soppskadene kan også oppstå på grunn av uheldige lagringsforhold i kjeller, dersom det man lagrer for eksempel kommer i kontakt med fuktige murvegger, mur- eller jordgulv. Den kan også oppstå på pipestokker, på bad eller i andre fuktige soner, sier avdelingslederen.

I rene trekonstruksjoner må hussoppen ha tilgang til basisk material i form av en rabitzpuss, leire, koks eller annet basisk materiale for å kunne utvikle seg. Og selvsagt må den ha tilgang på fukt.

- Hvis soppen oppdages i de kalde månedene bør man være raskt ute med sanering da den ikke utvikler seg i særlig grad gjennom vinteren, råder Hege Bull Jenssen. kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer