Fastrente eller flytende rente på boliglånet? - Skal jeg binde renten?

Gå til hovedinnhold

Fastrente eller flytende rente på boliglånet? - Skal jeg binde renten?

Binde renten på boliglånet, eller ha flytende rente? Her ser du hvordan du bør tenke om mulig rentebinding.

SIKKERHET: Fastrente vil gi sikkerhet for renteutgiftene. Men det er ikke så ofte man sparer penger på å ha fastrente.

Det vanlige i Norge når man har boliglån er å ha flytende rente. Det vil si at renten til enhver tid settes av banken og kan endres med seks ukers varslingstid. Norges Banks styringsrente er viktig for denne renten, samt hvor mye bankene må betale for å låne inn pengene.

Med flytende rente er hvor mye du må betale i renter uvisst i tiden fremover. For hvis rentene går opp, så går også renteregningen opp.

Men du kan velge å ha fastrente altså at du inngår en avtale med banken om at renten på boliglånet er den samme i en viss tid fremover. Ofte tre, fem eller ti år. Dette kalles ofte også å binde renten. 

Dette har noen fordeler og ulemper som vi skal vise i denne artikkelen.

Merk at dette er vår stanardartikkel om temaet fastrente der vi går gjennom prinsippene for om man skal ha fastrente eller flytende rente. Vi har også artikler av og til ved ulike endringer i økonomien. Se lenger nederst i saken.

 

Huseiernes generelle råd er: Bind renten hvis du trenger forutsigbar økonomi med jevne renteutgifter.

 

Fastrente er forutsigbarhet for deg som bankkunde

Fastrente vil gi deg forutsigbare renteutgifter en del år fremover. Det å velge fastrente på boliglånet er først og fremst en forsikring mot økte boliglånskostnader i fremtiden.

Huseiernes generelle råd er: Bind renten hvis du trenger forutsigbar økonomi med jevne renteutgifter.

Her er en oppsummering av fordelene og ulempene med fastrente:

Hvorfor velge fastrente?

  • Økonomien din blir forutsigbar.
  • Renteutgiftene dine blir like uansett hvordan rentemarkedet utvikler seg.
  • De med dårligere betjeningsevne kan enklere få lån på grunn av stresstesten om å tåle renteøkninger.

Hvorfor velge flytende rente?

  • Historisk sett billigere over tid.
  • Det er enkelt å flytte lånet til ny bolig i låneperioden hvis du flytter (ikke alle banker lar deg flytte fastrentelån).
  • Hvis du sier opp fastrentelånet i bindingsperioden kan du noen ganger måtte betale ekstra til banken fordi du har "spart" renteutgifter i perioden (såkalt "overkurs").

Tenk på fastrente som forsikring!

Det å binde renten og få fastrente på boliglånet er altså først og fremst en forsikring mot at boliglånskostnadene øker til et uhåndterlig nivå i fremtiden: Du betaler litt mer, men får samtidig en mer forutsigbar økonomi.

Med fastrente vil du få forutsigbare renteutgifter i en del år fremover. Når rentene stiger, kan fastrenten derfor være en god løsning for de som vil få litt stram økonomi med mye høyere rentenivåer.

Samtidig er det viktig å huske på at hvis renten holder seg lav i en lenger periode - eller går opp og så ned igjen - blir du sittende med et dyrere lån.

Dette viser vi i grafen under. Her har vi satt opp en fastrenteavtale og sammenlignet med en tenkt (men ikke uvanlig) renteutvikling. Her ser du at når du har fastrente vil du ofte i starten betale mer for lånet ditt enn med flytende rente, mens du etterhvert vil betale mindre. Men så kan den flytende renten gå ned igjen - og da betaler du kanskje mer for lånet enn de de med flytende rente gjør.

 

 

Et eksempel på dette var våren 2020, da rentene gikk ned på grunn av korona-pandemien. Da var det mange som satt med dyre fastrentelån, og lurte på om ikke de også kunne dra nytte av rentenedgangen.

Men da er svaret klart: Nei, det kan de ikke. Har du du bundet renten, sitter du med den renten ut bindingsperioden.

Vil jeg spare penger på å binde renten?

Vi vet at mange ønsker å binde renten for å kunne spare penger. Men det vil sjelden hende. Gjennom den tiden man binder renten vil man kanskje "gå i null", eller betale litt ekstra for å ha fastrente. 

Husk at du binder ikke renten for å spare penger, men for å sikre din egen økonomi!

Hvis jeg skal binde renten, hvor lang tid skal jeg binde for?

Velger du fastrentelån, anbefaler vi at du velger å binde renten i minst fem år.

Du får fastrentelån med tre års rentebinding, men i denne perioden er din økonomiske stilling omtrent som nå. Du trenger å forsikre deg for litt lenger tid.

De fleste som har stram økonomi nå vil vanligvis ha en mer romslig økonomi om fem år. Grunnen til det er at du i denne perioden både vil ha betalt ned på boliglånet, samtidig som du har fått lønnsvekst hvert år.

Det går også an å binde renten for ti år av gangen. Men for de fleste vil dette være for en lang periode. Det er mye som skjer i livet på ti år, både med jobb, familie og bosted. 

Særlig unge mennesker i etableringsfasen bør tenke seg om før de inngår fastrentelån med lang bindingstid. Da vil de gi fra seg fleksibiliteten som ligger i flytende rente.

 

 

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.