Er du ikke fornøyd med håndverkeren? Er ikke jobben bra nok gjort?

Gå til hovedinnhold

Er du ikke fornøyd med håndverkeren? Er ikke jobben bra nok gjort?

Dårlig utført arbeid fra håndverkeren gir deg som forbruker rettigheter mot håndverkeren. Det er fem års klagefrist! Her ser du hva du kan kreve.

Hva kan du klage på?

Du kan som forbruker klage hvis det du har fått levert ikke er utført som avtalt. 

Når man avgjør hva som er avtalt, så ser man på:

  • Det som står i selve kontrakten
  • Det som er partenes berettigede forventninger på bakgrunn av hele avtalesituasjonen og omstendighetene rundt denne.

Håndverkeren skal utføre tjenesten fagmessig og ellers ivareta forbrukerens interesser med det som heter "tilbørlig omsorg". Det betyr at det du skal få skal være i samsvar med det som er skikk og bruk i bransjen.

Eller sagt på en annen måte: Tjenesten skal utføres på den måten en erfaren og dyktig fagmann ville gjort.

Pass på: Oppfatningen av hva som er fagmessig utførelse, endrer seg over tid. Det som var vanlig utførelsesmåte for 10 år siden, behøver ikke nødvendigvis gi et godt nok resultat i dag. Det er likevel tilstrekkelig at håndverkeren benytter seg av den fremgangsmåte som på utførelsestidspunktet aksepteres som fagmessig.

Bransjeorganisasjonene har materiell som viser hva som er og har vært ansett som fagmessig utførelse. I tillegg er det utarbeidet en rekke standarder for byggearbeid. Disse gir også veiledning. Der hvor arbeidet er søknadspliktig kan også byggteknisk forskrift gi veiledning. 

Tjenesten anses for å omfatte levering av materialer med vanlig god kvalitet, med mindre annet følger av avtalen. 

Håndverkeren har frarådningsplikt!

Håndverkeren har plikt til å kontakte deg hvis han eller hun ser at prisen vil bli betydelig høyere enn du måtte forvente. 

Håndverkeren skal også si fra hvis det ellers er grunn til å tvile på om forbrukeren fortsatt har interesse av å få tjenesten utført som forutsatt.

Hvis håndverkeren da ikke får tak i deg, eller du av andre grunner ikke får beskjed, så skal håndverkeren stanse arbeidet dersom dette må antas å være i forbrukerens interesse.

Brudd på frarådingsplikten kan medføre at håndverkeren ikke kan kreve fullt vederlag for tjenesten.

Reglene om frarådning, finnes i håndverktertjenestelovens paragrafer 7 og 8.

Klag i tide!

Så snart du oppdager at arbeidet er mangelfullt bør du gi beskjed om det til håndverkeren. Dette kalles å reklamere.

Reklamer så snart som mulig! Dersom du ikke reklamerer raskt etter at du oppdaget mangelen kan du miste retten til å gjøre innsigelser gjeldende. Det er bedre å gi en kort beskjed og heller komme tilbake med mer begrunnelse senere.

Reklamer skriftlig: Av bevishensyn anbefaler vi at du reklamerer skriftlig. Innledningsvis holder det som nevnt at du gir en kort beskrivelse av hva du mener er galt. Dokumenter gjerne med bilder!

Fem års klagefrist: Du kan uansett ikke reklamere hvis det hart gått mer enn fem år etter at arbeidet er avsluttet. 

Hva kan du kreve dersom håndverkeren ikke har gjort god nok jobb?

Holde tilbake penger: Dersom hele vederlag ikke er betalt kan du holde tilbake penger som sikrer at du får kravet ditt dekket.

Retting: Håndverkeren plikter også å rette opp i eventuelle mangler.

Prisavslag eller erstatning: I tillegg kan du som forbruker kreve prisavslag eller erstatning dersom retting ikke lar seg gjøre.

Heve (si opp) avtalen: Forbruker kan heve avtalen dersom manglene er vesentlige. Men terskelen for det er temmelig høy. Dersom problemet kan løses ved andre tiltak som retting av arbeidet, prisavslag eller erstatning skal det generelt mye til for å få heve kontrakten. 

Slik klager du til håndverkeren

Vi anbefaler alltid at du klager skriftlig - slik vi poengterte over. Husk at det er lurt å klage så fort som mulig, og at det heller er bedre å ettersende mer dokumentasjon når alle detaljer er på plass.

Dette bør du i alle fall ha med i en klage:

  • Hvilket arbeid du klager på
  • Hva som ikke er tilfredsstillende utført
  • Hvorfor arbeidet ikke er godt nok (henvis til avtalen og eller standard - se over)
  • Forslag til løsning (retting, tilbakehold/erstatning el - se over)
  • Be om svar innen en uke!

 

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.