Gode tips når du skal velge håndverker

Gå til hovedinnhold

Gode tips når du skal velge håndverker

Noe av det viktigste du bør sørge for når du skal bruke en håndverker, er å lage en god skriftlig avtale med håndverkeren. Her gir vi deg som skal inngå en avtale noen gode tips.

1. Velg riktig håndverker

Den største feilen mange gjør er at de ikke gjør grundige undersøkelser når de skal engasjere en håndverker til å bytte ut kjøkkenet eller pusse opp badet. Her vil vi gi deg noen tips til hvordan du bør gå frem.

Beskriv det du skal ha gjort - oppdragsbeskrivelse

Lag en god beskrivelse av den jobben du skal ha gjort. Da vet både du og håndverkeren hva som skal gjøres. 

Dette bør du ha med i en oppdragsbeskrivelse:

  • Hvordan sluttresultatet skal være (for eksempel "laget kjøkkenbenk", "pusset opp badet", "malt soverommet" el.
  • Kvalitet og materialer du ønsker bruk 
  • Tiden du ønsker at det skal være ferdig
  • Ønsker du fast pris eller prisoverslag

Anbud - Få inn flere tilbud

Hvor mye arbeid man skal legge i prosessen med å innhente anbud avhenger selvfølgelig av størrelsen på oppdraget. Er det snakk om å sette opp noen stikkontakter, er det kanskje nok å ringe et par elektrikere. Skal du pusse opp badet bør du ha befaring og få skriftlige tilbud. 

Du bør også undersøke med håndverkere i nærmiljøet. Lokale håndverkere vil ofte ha områdekunnskap, i tillegg kan kortere reisevei påvirke prisen på oppdraget.

Snakk med naboen din dersom de har brukt en håndverker og sjekk om de ble fornøyde.

Skaff deg tilbud fra både anbudssidene og lokalmiljøet så er du bedre rustet når du skal vurdere de forskjellige tilbudene. 

Undersøk referanser og registere

Vi anbefaler også at du sjekker referansene til håndverkerne du har kontakt med. Be om referanser på tidligere arbeid, og spør gjerne referansene om hvordan arbeidet ble utført, om det ble levert på tid og til avtalt pris. 

Sjekk også at firmaet har papirene i orden, for eksempel at de har mesterbrev (Mesterbrevregisteret) og er registrert i enhetsregisteret for moms mm. (www.brreg.no)

Les mer her: Slik finner du riktig håndverker

 

2. Skriv kontrakt

Det er viktig å lage en en skriftlig kontrakt med håndverkeren. En grunn til at det er viktig med en skriftlig kontrakt er at den spesifiserer arbeidet og avtalen mellom dere. Da kan den senere brukes i en eventuell reklamasjon. 

Kontrakten vil gjøre partene oppmerksom på hva avtalen faktisk innebærer. I tillegg vil en skriftlig kontrakt kunne være et viktig bevismoment ved uenigheter etter at oppdraget er ferdig. 

Huseierne har utarbeidet en standardkontrakt til bruk ved arbeider på fast eiendom, for eksempel ved reparasjon, vedlikehold, installasjon, ombygging m.m. Kontrakten finner du her.

Beskriv oppdraget

I kontrakten er det viktig å gi en god beskrivelse av oppdraget som skal utføres.

NB: Det er normalt håndverkeren som gir en beskrivelse av oppdraget siden det er han som er fagperson og har best kjennskap til hva som må gjøres.

Likevel er det viktig at du som forbruker leser nøye igjennom og supplerer med ting som ikke er tatt med.

Oppdragsbeskrivelsen bør si noe om alt arbeidet som skal utføres og gjerne noe om hvilke materialer som skal brukes. Detaljeringsgraden avhenger litt av typen oppdrag, men i mange tilfeller kan det være lurt å gi en få ned en ganske spesifikk beskrivelse av både arbeid og materialer. 

Husk å gå gjennom detaljer og løsninger. Da kan dere bestemme hvordan arbeidet skal gjøres på forhånd, og slipper at det kommer innspill underveis, eller få klagesaker i etterkant! 

Avtal frister

Tidspunkter for utførelsen og frister i arbeidet er av sentral betydning både for forbrukeren og håndverkeren. Håndverkeren ønsker for eksempel at tidspunktet for arbeidet tilpasses hans øvrige oppdrag, mens du gjerne vil ha arbeidet gjort så raskt som mulig eller i et bestemt tidsrom hvor ulempene er minimale. 

Derfor er det svært viktig å avtale tidspunkt for når arbeidet skal starte, når arbeidet skal være avsluttet og eventuelt andre frister som håndverkeren må forholde seg til.

Slike frister vil for eksempel være at deler av oppdraget skal være ferdig til et bestemt tidspunkt. 

Hvis håndverkeren ikke blir ferdig i tide vil det normalt bety at arbeidet er forsinket. I så fall har forbruker en del sanksjonsmuligheter i håndverkertjenesteloven.

Avtal pris

Prisen er ofte et viktig element for forbrukeren ved avtaleinngåelsen. Derfor er det svært viktig å få nedtegnet prisen skriftlig. Prisen kan enten være en fastpris eller regningsarbeid.

Ved regningsarbeid skriver håndverkeren timer og tar betalt for materialer. Dersom man velger regningsarbeid er det veldig lurt å få et prisoverslag fra håndverkeren. Håndverkeren vil normalt ikke kunne overstige prisoverslaget med mer enn 15 prosent. 

Hvis du velger regningsarbeid, er det lurt avtalefeste så mye som mulig på forhånd. I tillegg til timeprisen gjelder det for eksempel kostnader på materialer og betaling for håndverkerens reisetid. 

Tidspunkt for betaling

Det er også lurt å gjøre klare avtaler om tidspunktet for betaling. For håndverkertjenester er det vanlig med betaling med faktura ved avslutning av oppdraget eller etter hvert som arbeidet skrider frem. 

Vi vil i de aller fleste tilfeller fraråde forskuddsbetaling.

Grunnen til det er at man ikke har noen garantier for at oppdraget blir utført, i tillegg mister man et viktig pressmiddel. Se mer om det her. 

En grei tommelfingerregel kan være at man ikke betaler for mer enn det arbeidet som faktisk er utført. 

Dagmulkt

Dagmulkt er en standard erstatning dersom arbeidet blir forsinket. For eksempel kan dagmulkt bli satt til noen promille av kontraktens totalpris.

Det er ikke noen ordning for dagmulkt i håndverkertjenesteloven. Litt av grunnen til det er at loven omfatter veldig mange forskjellige typer oppdrag. Alt fra helt små reparasjoner til store ombygginger. 

Dersom man skal ha dagmulkt må det altså avtales eksplisitt i kontrakten. Mange håndverkere vil nok vegre seg mot å avtale dagmulkt i håndverkeroppdrag, men det er likevel ikke noe i veien for å ta det opp når man forhandler om en avtale.

Dagmulkt er kanskje særlig aktuelt i store avtaler.   

Enkel, smart og trygg håndverkerkontrakt, utviklet av våre jurister.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.