Når håndverkeren ikke er ferdig til avtalt tid - forsinkelse

Gå til hovedinnhold

Når håndverkeren ikke er ferdig til avtalt tid - forsinkelse

Du kan ha krav mot håndverkeren hvis det blir forsinkelser i arbeidet. Her gjennomgår vi de viktigste rettighetene dine.

Når er arbeidet forsinket

Kontrakten er viktig for å avgjøre om - og når - et arbeid er forsinket. Etter loven er en håndverkertjeneste forsinket dersom arbeidet ikke er avsluttet innen det tidspunktet som er avtalt.

Dersom partene ikke har avtalt noe skal arbeidet være ferdig innen den tiden som er rimelig ved vanlig utføring av tilsvarende tjenester.

NB: Reglene om forsinkelse gjelder uansett ikke der forsinkelsen skyldes forhold på forbrukerens side. Et eksempel kan være at andre håndverkere forbrukeren har engasjert ikke er ferdige med nødvendig arbeid, eller at forbrukeren ikke gir håndverkeren tilstrekkelig adgang til eiendommen.

Dette må du gjøre ved forsinkelse: Gi beskjed til håndverkeren!

Det er viktig at du som forbruker gir beskjed til håndverkeren om at du mener at tjenesten er forsinket.

I håndverkertjenesteloven kalles dette å reklamere.

Det er ingen frist for reklamasjon så lenge tjenesten ikke er avsluttet, men fristen begynner å løpe med en gang tjenesten er avsluttet.

Dersom du ikke reklamerer relativt raskt vil du miste retten til å gjøre gjeldende krav som følge av forsinkelsen. 

I reklamasjonen (klagen) til håndverkeren skriver du inn:

  • Hva du reklamerer på
  • Hvor stor forsinkelsen er frem til nå
  • Hva du ønsker skal skje videre
  • Om du ønsker erstatning/dekning av kostnader som følge av forsinkelsen
  • Be om bekreftelse på at reklamasjonen er mottatt og at tjenesten gjennomføres.

Hva kan du kreve som følge av forsinkelsen

Tilbakeholdt betaling: For det første har du som forbruker rett til å holde tilbake så mye av betalingen som sikrer at du får dine krav som følge av forsinkelsen dekket.

Kreve at arbeidet blir utført: I tillegg til å holde tilbake penger, kan du kreve at håndverkeren utfører tjenesten som avtalt? Summen som blir holdt tilbake skal være forholdsmessig til det arbeidet som gjenstår.

Dagmulkt: Du kan kreve dagmulkt hvis dette er avtalt. (Les mer om det i saken om kontrakt - her)

Erstatning: Du kan også kreve erstatning for eventuelt økonomisk tap du lider som følge av forsinkelsen. Det vil for eksempel kunne være ekstrautgifter til andre håndverkere eller lignende.

Kan avtalen med håndverkeren sies opp?

Heving: I tillegg kan du kreve å heve avtalen. Men heving krever at forsinkelsen er av vesentlig betydning. Dette er relativt strengt, slik at håndverkeren i mange tilfeller må få lov til å fullføre arbeidet selv om tjenesten er litt forsinket. 

NB: Hvis avtalen sies opp kan håndverkeren kreve å fåtilbake materialer som du ikke har betalt for. Dette kan skje hvis dette ikke er til større ulempe for deg.

Ved heving kan håndverkeren kreve full betaling for jobben som er gjort. Men ikke for den delen som står igjen.

 

 

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.