Håndverkertjenesteloven - hva er en håndverkertjeneste

Gå til hovedinnhold

Håndverkertjenesteloven - hva er en håndverkertjeneste

Arbeid på fast eiendom reguleres hovedsaklig av håndverkertjenesteloven, men omfattende arbeider kan også reguleres av andre lovverk. Her forklarer vi deg hvilke typer arbeid som reguleres av håndverkertjenesteloven.

For å beskytte forbrukerne har Stortinget vedtatt en rekke lover som regulerer avtaler mellom forbrukere og næringsdrivende.

Håndverkertjenesteloven skal regulere forholde mellom profesjonelle håndverkere og forbrukere. Her er det et skjevt styrkeforhold, og dermed er lovverket i stor grad ufravikelig. 

Hvem omfattes av loven

Samtidig er det noen vilkår som må oppfylles for at man skal få den beskyttelsen som ligger i lovverket.

For det første er det bare forbrukere som er beskyttet i loven. Forbrukere er fysiske personer som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Fysiske personer avgrenser mot selskaper osv.

Det er likevel antatt at en mindre gruppe med forbrukere som handler inn til fleres private formål må være beskyttet av loven.

I store sameier, borettslag og boligaksjeselskaper kan dette by på problemer. For å unngå dette er det imidlertid mulig å avtale at håndverkertjenesteloven skal gjelde. Man kan også sørge for at avtalen inngås i den enkelte andelseiers navn (for eksempel av styreleder, etter fullmakt fra de enkelte andelseiere).

Hvilke oppdrag gjelder håndverkertjenesteloven for?

Loven gjelder for de fleste håndverkeroppdrag i boligen og på eiendommen. Den gjelder typisk for

 • reparasjoner
 • vedlikehold
 • installasjoner
 • ombygging m.m. 

Altså vanlige arbeider som gjøres av snekkere, tømrere, malere, rørleggere, elektrikere mm.

Loven gjelder både hjemme og for arbeid du for eksempel gjør på hytte eller fritidsbolig.

Loven gjelder også for arbeid utendørs på tomten din. Eksempler på oppdragstyper utendørs fast eiendom som faller inn under loven er

 • grave- og sprengningsarbeider
 • brønnboring
 • jordplanering
 • anlegg av gressplen
 • hage- og gartnerarbeid
 • felling av trær
 • snørydding osv.

Den kan også gjelde bygging og oppsetting av forskjellige utomhusanlegg som gjerder, murer, brønner, svømmebasseng og brygger.

Særlig viktig er reparasjons- og vedlikeholdsarbeider på bygninger, f.eks. maling og fasadepussing.

Også for oppføring av små bygninger som ikke er bolig

I tillegg omfattes også ombyggingsarbeider, og også nyoppføring av bygning som ikke er for boligformål.

Det siste kan for eksempel gjelde:

 • båthus
 • en frittliggende garasje
 • leke- eller lysthus

Slike arbeider faller imidlertid utenfor dersom de er foretatt som ledd i oppføring av ny bolig.

Ikke for store ombyggingsprosjekter som blir "ny bolig"

Loven gjelder likevel ikke ombyggingsarbeider som er så omfattende at de må likestilles med oppføring av en ny bolig, disse reguleres av bustadoppføringslova. Det samme gjelder der hvor kjøp av en vare er det mest sentrale elementet i avtalen.

Da gjelder forbrukerkjøpsloven. 

 

Slik er reglene:

Håndverktertjenesteloven

Selve lovteksten til håndverkertjenesteloven finner du på Lovdata her:

Håndverkertjenesteloven

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.