Når håndverkeren må gjøre tilleggsarbeider

Gå til hovedinnhold

Når håndverkeren må gjøre tilleggsarbeider

Underveis i arbeidene kan det oppstå behov for ytterligere tjenester fra håndverkeren som ikke var avtalt på forhånd. Her gjennomgår vi reglene for tilleggsarbeid.

Tilleggsarbeider vil kunne gi krav om ekstra betaling, eller ikke. Hovedutfordringen blir da ofte å finne ut om det ekstra arbeidet henger sammen med hovedkontrakten eller ikke.

Hva er tilleggsarbeid

Håndverkertjenesteloven inneholder ingen definisjon av hva som må ansees som tilleggsarbeid. Det er likevel naturlig at tilleggsarbeid er alt arbeid som ikke er del av den opprinnelige kontrakten.

Både håndverkeren og forbrukeren kan se behovet for mer arbeid underveis.

Dersom det er håndverkeren som oppdager at mer arbeid må gjøres, plikter han å gi forbrukeren tydelig beskjed om dette. Som forbruker bør man da vurdere om arbeidet som håndverkeren mener må gjøres er en del av det opprinnelige oppdraget.

Her vil eventuelle tilbud, kontrakten, og beskrivelsen av oppdraget være avgjørende. 

Vi vil anbefale å gjøre skriftlige avtaler om tilleggsarbeid. Våre tips til kontraktsinngåelsen gjelder også ved avtaler om tilleggsarbeid.  

Pris for tilleggsarbeid

Håndverkeren kan bare kreve pristillegg når han kan godtgjøre at arbeidet ikke er omfattet av det opprinnelige oppdraget og at det er avklart med forbrukeren på forhånd.

Det gjelder også når det har medgått ekstra materialer og arbeid som skyldes uforutsette forhold på forbrukerens side. 

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.