Viktige regelendringer for boligeiere i 2022

Gå til hovedinnhold

Viktige regelendringer for boligeiere i 2022

2022 bringer med seg nye regler om boligsalg, lavere elavgift og høyere formuesskatt på dyre boliger. Dette er de viktigste regelendringene du må ta hensyn til som boligeier etter nyttår.

VIKTIGE ENDRINGER: Både selgere og kjøpere får nye regler å forholde seg til etter nyttår. Nå er reglene for boligsalg endret.

Av: Carsten Henrik Pihl

Nytt år betyr alltid en del nye regler å sette seg inn i. Her har vi samlet de viktigste for deg som er boligeier:

Nye regler om kjøp og salg av bolig

Den største lovendringen ved inngangen til det nye året er endringene i reglene om salg av bolig. Fra nyttår er reglene endret, slik at det nå er om å gjøre å dokumentere boligene som skal selges best mulig.

Dette er de viktigste endringene:

  • Selger må dokumentere boligen best mulig, og boligene skal være i tråd med dokumentasjonen.
  • Det er laget nye regler om tilstandsrapporter, hva som skal undersøkes og hvordan.
  • Kjøper får ansvar for alt som er beskrevet i tiltandsrapportene.
  • Boligen kan ikke avvike mer enn 2 prosent (minimum 1m2) fra det oppmålte arealet.

Huseierne har arbeidet for å få regelendringer for å få færre konflikter i bolighandelen, og vi tror at reglene er til det beste for både selgere og kjøpere.

Les mer om de nye reglene her: Slik virker de nye reglene for salg av bolig 

Digitalt kurs

Gratis kurs om kjøp av bolig

1. januar 2022 kommer det nye regler om kjøp og salg av bolig. Her får du en gjennomgang av reglene, og hvilket ansvar du som kjøper når har. Kursholder er Carsten Pihl er forbrukersjef i Huseierne. Les mer

 

Lavere elavgift

Elavgiften reduseres med 8 øre pr kilowattime i januar, februar og mars, og med 1,5 øre pr kilowattime for resten av året.

Med dagens høye strømpriser er dette en fattig trøst, men det er gledelig at det skjer:
- Dette er en god begynnelse og fine signaler fra ny regjering – men det er langt fra nok, kommenterte Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne da budsjettet ble presentert.

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

 

Økt formuesskatt for dyre boliger

Fra 2022 skal eiere av dyre boliger betale mer i formuesskatt for disse boligene. Det er boliger med en verdi over 10 millioner kroner som rammes.

For disse boligene vil formuesskatten for verdien over 10 millioner kroner beregnes av 50 prosent av boligens verdi. For verdier under 10 millioner kroner vil formuesskatten beregnes av 25 prosent av verdien som i dag.

Etter regjeringspartienes budsjettforlik med SV blir også skatteprosenten økt, slik at skatteprosenten for formuesskatten i 2022 vil være på 0,95 prosent. Det er også lagt inn et eget trinn for høye formuer, der det er 1,1 prosent formuesskatt på formuer over 20 millioner kroner. Samtidig er bunnfradraget økt for 2022 fra 1,5 millioner kroner til 1,7 millioner kroner.

ny formuesskatt 2021 figur_e-forlik.png

HØYERE SKATTEVERDI: I dagens system regnes formuesskatten ut fra 25 prosent av boligens verdi - det mørke orange feltet i figuren til venstre. Det gir en forholdsvis lav formuesskatt.

I det vedtatte systemet som gjelder fra 2022, som vises i figuren til høyre, skal verdier formuesskatten beregnes av 25 prosent av boligens verdi opp til 10 millioner kroner, og 50 prosent av verdien over 10 millioner. Som vi ser gjør det at det mørke orange feltet blir mye større - og formuesskatteverdiene går opp. 

NB: Husk at man bare betaler formuesskatt av netto formue, med andre ord formue med fradrag for gjeld.

Les mer: Slik fungerer økt formuesskatt på bolig i 2022 

 

Endres ikke:

Det er verdt å minne om at det er en rekke satser og regler som forblir uendret for 2022.

  • Nettleien endres ikke: Det var foreslått en ny og forholdsvis komplisert modell for nettleie. Denne innføringen ble stoppet av stortingsflertallet i siste sekund. Les mer: Ny nettleiemodell utsettes
  • Eiendomsskatt: Maksimal eiendomsskattepromillene i loven endres ikke. Men Huseierne vet at en rekke kommuner har gjort endringer enten i promiller, bunnfradrag eller gjennom takseringer.
  • Arveavgift er ikke gjeninnført: Det er ikke gjeninført arveavgift for 2022, og finansminister Trygve Slagsvold Vedum slo i VG i romjulen fast at det ikke stod på hans program.
  • Skatt på salg av bolig: Skatten ved salg av bolig er uendret i 2022 på 22 prosent. Dette gjelder salg av sekundærboliger og for boliger der man ikke har bodd de siste 12 av 24 månedene.
  • Skatt på utleie av bolig: Også her er skatten uendret på 22 prosent for 2022. Dette gjelder utleie av sekundærbolig. Utleie i egen bolig er stort sett skattefritt.

Les mer: Slik blir boligskatten for 2022

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer