Snart må det legges til rette for lading av elbil i alle nye bygg

Gå til hovedinnhold

Snart må det legges til rette for lading av elbil i alle nye bygg

NYE REGLER: Om noen måneder kan det bli ulovlig å bygge boliger og hytter som ikke er klargjort for lading av elbil. Boligeiere skal fremover også enkelt kunne installere elbilladere når de selv ønsker det.

ØKT BEHOV: Behovet for ladeinfrastruktur vil øke betydelig i årene som kommer, og regjeringen vil gjennom krav sørge for at ladeklare bygg kommer på plass slik at flere hopper på elbilbølgen.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg.

Regjeringen foreslår nå nye krav i forskriften som bestemmer hvordan boliger og fritidsboliger skal bygges. Forslagene om nye bestemmelser i byggteknisk forskrift, TEK17, sendes på høring mandag 11. januar.

Forslaget som sendes på høring går ut på at alle nye bygg og store ombygginger må legge til rette for elbillading på parkeringsplassene tilknyttet boenhetene ved at disse må være ladeklare. Visse unntak gjøres for fritidsboliger.

For gjesteparkering til boliger, skal 20 prosent av parkeringsplassene - men minimum én parkeringsplass - være ladeklare.

Og merk dette: Det er ikke krav om at elbillader skal være installert, men at det er enkelt å installere det. 

Forslaget til regler er at et ladepunkt for elbil (elbil-lader) skal være mulig å installere når boligeieren ønsker det. Det skal da ikke være nødvendig å gjøre ytterligere tilpasninger i bygget eller i grunnen. Dette betyr i praksis at det må være lagt frem "føringsveier" (rør) til ledning i for eksempel garasje eller carport, og at sikringsskapet er dimensjonert for lading. Men det behøver altså ikke være trukket ledninger eller installert lader.

Nye regler for laderett i borettslag trådte i kraft ved årsskiftet

Mange har i dag ingen mulighet til å lade elbilen i borettslaget der de bor. Huseierne får mange henvendelser fra eksempelvis borettslag og sameier om hvordan man skal fordele utgiftene ved tilrettelegging for elbillading.

Nettopp derfor synes vi det var veldig bra at regjeringen fulgte opp med en lovfestet rett for de som bor i borettslag til å lade hjemme fra 1. januar 2021.

Regjeringen sikret da at beboere i borettslag som har eller vurderer å skaffe seg en elbil, kan lade selv om det ikke er et flertall for å investere i ladepunkter på generalforsamlingen.

Nå kommer det altså nye krav fra regjeringens side som vil gjøre det enda enklere for folk flest å kunne holde og lade elbil hjemme.

 

 

Vil gjøre det enklere å skaffe seg elbil

Regjeringen vil nå gjøre det enklere for folk å installere ladepunkt for elbil, og foreslår derfor at alle nye bygg, inkludert boliger og fritidsboliger, skal bli klargjort for installering ladepunkter.

Det betyr at boligeiere enkelt kan installere elbilladere når de selv ønsker det – uten å måtte gjøre tilpasninger i bygget eller grunnen.

Kort fortalt så må alle nye hus og leilighetsbygg da bygges ladeklare, som i praksis betyr at de må ha den ferdige infrastrukturen som trengs for å sette opp eilbilladere – med en gang eller senere.

Bygg som skal totalrenoveres og nybygde fritidsboliger som har innlagt strøm og parkeringsmuligheter nær hytta, vil også bli omfattet av de nye kravene.

Billigere å legge til rette først

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) anslår at kostnadene ved å etablere ladeinfrastruktur i et eksisterende bygg som ikke er ladeklart, grovt sett ligger på rundt 4500-12.000 kroner. Behov for graving kan øke kostnadene ytterligere.

Disse kostnadene bortfaller for beboerne hvis alle nye bygg er ladeklare.

Det er nemlig langt billigere å installere ladepunkter senere, dersom infrastrukturen som muliggjør fremtidig lading allerede er lagt.

 

 

Viktig klimatiltak

Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050, og målet er at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025.

- For å få til det, må det bli enklere å velge elbil. Jeg tror økt tilgang til lading er et viktig skritt på veien, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H), i regjeringens pressemelding.

I 2020 var mer enn annenhver nye bil en elbil, og Norge har den høyeste elbilandelen i verden. Det er likevel et stykke igjen å gå hvis man skal nå målet om 100 prosent i 2025.

– Dette vil føre til at nok et argument mot å kjøpe seg elbil vil forsvinne. Nå blir det enklere å lade hjemme, det har vært en bøyg for en god del bilkjøpere. Halvparten av alle solgte nybiler er nå nullutslippsbiler, men vi skal nå 100 prosent om bare fire år, sier Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i samme pressemelding.

Huseierne håper også at regjeringen vil ta i bruk mulighetene i ny klimaplan til å motivere boligeierne til grønn oppgradering og redusert energibruk for å frigjøre ren energi som trengs til elektrifiseringen innen transportsektoren. Redusert energibruk i bygg er en viktig nøkkel for å komme i mål.

Ventet til våren

Høringsrunden varer til 5. mars, og det er ventet at de nye reglene vedtas i løpet av våren.

Siden forslaget innebærer å endre en forskrift og ikke en lov, trenger man ikke ny runde i Stortinget for å få endringene vedtatt.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer