Selge hytten? Pass på skatten!

Gå til hovedinnhold

Selge hytten? Pass på skatten!

Skattereglene for salg av hytte er strengere enn for vanlig bolig. Husk at du må ha eid hytten i minst fem år før du kan selge den skattefritt, advarer Huseiernes advokat.

SKATTEFELLE? Salg av hytten kan bli en skattefelle hvis du ikke har eid den lenge nok.

Av: Carsten Henrik Pihl

Hyttemarkedet er hett for tiden, og noen vil kanskje utnytte dette for å få solgt hytten sin.

Da er det viktig at du husker på reglene om når en hytte kan selges skattefritt. For ved salg av hytte er reglene for skattefritt salg mye strengere enn ved salg av boliger.

Mens du kan selge en bolig skattefritt etter å ha bodd der i kun ett år, må du ha eid og brukt hytten i minst fem år!

- Mens de fleste selger boligen sin skattefritt uten problemer, er det flere som må skatte av salg av fritidsbolig, forteller Øistein Olsen Krokmoen, advokat i Huseierne.

Slik er skattereglene for salg av hytte

Reglene for skattefritt salg av hytte er at du må ha eid den i minst fem år og brukt hytten som din egen i minst fem av de siste åtte årene.

Det er altså to vilkår i regelen. Det ene at du eier hytten. Det er enkelt å finne ut av, tiden starter å gå når du overtar hytten, og den slutter den dagen budet på salg av bolig er akseptert.

Reglene er strenge, og Skatteetaten vil telle på dagene om eie- og brukstiden er oppfylt.

Hva menes med brukt som egen fritidsbolig?

I loven er det satt inn et krav om at hytten skal være brukt "som egen fritidsbolig". Men hva menes med det?

Egen bruk betyr at du har brukt den som hytte i disse årene. Kravet er at du har brukt hytta til vanlig fritidsbruk, og at bruken må ha vært av et visst omfang. Reglene sier ikke noe helt konkret om hvor mye man må bruke hytta, men det skal vanligvis ikke så mye til før dette vilkåret er oppfylt.

- Noen helger og et par ferieuker i året vil kunne være nok, men husk at dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vær derfor på den sikre siden før du selger, anbefaler Krokmoen.

øistein_f_2000x1333.jpg

EKSPERT: Advokat Øistein Olsen Krokmoen i Huseierne arbeider mye med skattespørsmål.

- Men har hytten bare vært brukt som ren utleiehytte, er ikke dette godkjent som "egen bruk", forklarer advokat Øistein Olsen Krokmoen.

Derimot: Hvis du selv har brukt hytten i noen ferier, er det greit at hytten har vært leid ut i andre ferier, eller i de sommerukene da du ikke har hatt ferie. Dette vil være lite utleie som er innenfor "egen bruk".

Fem av siste åtte år

Kravene er at du skal ha brukt hytten som din egen "fem av de siste åtte årene" før hytten selges.

- Det vil si at du kan ha leid ut et år eller to, så lenge resten av tiden har vært egen bruk.

Beregningen gjør du ved å starte på budakseptdatoen og telle deg bakover. Innenfor åtte år før budaksept, må du ha brukt hytten som din egen i fem av disse årene. Det er ikke krav til at bruken skjer sammenhengende. Du kan ha leid ut et år i starten av perioden og et i slutten av perioden, og likevel oppfylle brukstiden.

Se figuren under for mer om hvordan du skal gjøre beregningen.

Blir det skatt? 22 prosent av gevinsten!

Du som eventuelt må skatte av hyttesalget skal betale 22 prosent av gevinsten av salget.

 

Trygghet for deg som eier hytte og fritidsbolig

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Tips og råd fra våre eksperter
→ Rabatter på byggevarer og andre nyttige produkter og tjenester
→ Gratis utleiekontrakt for hytte- og fritidsbolig

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

 

Fakta:

Slik sjekker du om du må betale skatt av hyttesalget

eietid hytte  - figur_2020.png

Bruk figuren over til å sjekke om du må betale skatt av hyttesalget.

Du må ha eid og brukt hytten som din egen i minst fem av de åtte siste årene før salget. Tidspunktet regnes fra budaksept.

I figuren er dato for budakset i mars 2020. Hytten ble tatt over ved nyttår 2014. Det vil si at eierne har hatt hytten i seks år og tre måneder. (Rosa felt).

I denne tiden har hytten vært brukt som egen hytte i de fleste årene (gult felt), men hytten var leid ut på helårsleie i 2016. Dette året skal derfor ikke telle med i vurderingen av om man har brukt hytten som sin egen. 

Her har eierne brukt hytten som sin egen først i to år, og så etterpå i tre år og tre måneder før budaksept. Dermed er også kravet om å ha brukt hytten som sin egen i minst fem av de siste åtte årene før budaksept. 

Hytten kan derfor selges skattefritt!

Digitalt kurs

Gratis kurs om skatt på bolig

Øistein Olsen Krokmoen er advokat i Huseierne. I dette kurset gir han deg en enkel og grei innføring i skattlegging av din eiendom. Les mer

Mer fra Huseierne

Se alle artikler