Sjekk sikringsskapet, unngå brann!

Gå til hovedinnhold

Sjekk sikringsskapet, unngå brann!

Når det er kaldt fyrer vi mer, både med strøm og med ved. Vær derfor oppmerksom på det elektriske anlegget, og fyr riktig, både hjemme og på hytta.

Tekst: Kari Gjertrud Dølgaard

Desember, men også januar er høysesong for boligbranner, og kulda har ofte skylda.

Har du en gammel pipe (skorstein), og et gammelt elektrisk anlegg bør du være spesielt oppmerksom.

Vær spesielt oppmerksom på hytta!

Hvorfor det, tenker du kanskje? Med mindre hytta har blitt hjemmekontor, vil du sannsynligvis oftere ha anledning til å sjekke at ting er i orden i helårsboligen din.

Reiser du til hytta ved ukeslutt, er sikkert det viktigste å få hytta varm, ikke å ta en runde for å sjekke alt mulig.

Med mindre hytta ligger i et hyttefelt med god infrastruktur, og du har et nytt og velholdt elektrisk anlegg, er det faktisk enda viktigere at du regelmessig sjekker både sikringsskap, pipe og ildsted.  

Ligger hytta isolert til, kan det være langt til hjelp.

Overbelastning kan føre til brann

Spesielt er det en brannfare ved overbelastning av gamle elektriske anlegg. Har du et gammelt elektrisk anlegg er det derfor også viktig at du sjekker sikringsskapet med jevne mellomrom.

Lukter det svidd i sikringsskapet, eller sikringene er så varme at du ikke kan ta på dem, bør du med en gang skru ned varmen, og kontakte en elektriker for kontroll.

Unngå skjøteledninger og sjekk kontakter

Har du ad hoc løsninger som elektriske vifteovner eller panelovner som trekker mye strøm, bør du unngå å bruke skjøteledninger til disse.

Feil i elektriske anlegg er en vanlig årsak til brann. Du kan ha feil i installasjonen, et mangelfullt vedlikehold eller overbelastning.

Det kan også være at anlegget ditt ikke er dimensjonert for den bruken du har.

Sjekk også at kontakter eller støpsler ikke går varme. Oppdager du varmgang bør du med en gang kontakte en elektriker.

Er du medlem i Huseierne kan du få rabatter både på timepris og materiell hos elfag.

Ikke lek hobbyelektriker

Du kan utføre mindre arbeider selv, men mye av det elektriske arbeidet bør du overlate til dem som kan det.

Du kan faktisk få besøk av el-tilsynet, og da bør du kunne fremvise en samsvarserklæring på det elektriske anlegget i huset.

Les også: Påbudt med samsvarserklæring

Oppstår det brann eller strømskade, og du selv har utført større arbeider, kan forsikringen avkortes dersom det kan påvises at arbeidet er utført av en ufaglært.

Les også: Elektrisk arbeid – lovlige reparasjoner

Dette kan du gjøre selv

  • Skifte deksel på brytere, stikkontakter og koblingsbokser.
  • Montere og skifte varmeovner hvis de har bevegelig ledning og støpsel.
  • Koble til eller skifte topolede støpsler til og med 25A, med og uten jording.
  • Koble eller skifte topolede skjøtekontakter til og med 25A, med og uten jording.
  • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16A, med og uten jording.
  • Koble til og reparere bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.
  • Koble til eller skifte ut lamper som henger i takkrok eller lignende, som er kobler til med kroneklamme eller plugg/stikkontakt. Lampene må ikke være en del av den faste installasjonen.
  • Arbeider som ikke står nevnt her må du overlate til fagfolk.

Kilde: Norsk brannvernforening

Fyrer du riktig, fyrer du sikrere

De fleste av oss har jevnlige besøk av feier som en del av kommunens tjenester som er innlemmet i kommunale avgifter.

Har du ikke den tjenesten der du bor, bør du selv jevnlig sørge for å få en feier til å sjekke pipa eller skorsteinen.

Er ildstedet i orden? Hvis du er i tvil få noen til å sjekke også vedovnen.

Når du fyrer, pass på at du ikke stapper ovnen full med ved, da risikerer du dannelse av beksot i skorsteinen, noe som igjen kan føre til pipebrann.

Les også: Pipebrann: Ikke fyll peisen med papp og papir!

Sørg også for god trekk, legg mindre mengder ved i ovnen, og mat den heller jevnlig, da får du både en renere brenning, og gjør deg bedre nytte av varmen.

Les også: 10 råd for å fyre riktig

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer