Huseierne ble hørt: Regjeringen øker strømstøtten

Gå til hovedinnhold

Huseierne ble hørt: Regjeringen øker strømstøtten

Regjeringen hevet lørdag 8. januar strømstøtten fra 55 prosent til 80 prosent for utgifter over 70 øre kilowatt-timen. Dette i tråd med Huseiernes ønske som ble sendt til regjeringen tidligere i uken

ENDRER STØTTEN: Olje og energiminister Marte Mjøs Persen varsler nå at regjeringen vil endre strømstøtten. Dette skjer etter press fra blant annet Huseierne. (Foto: OED og Huseierne).

Av: Carsten Henrik Pihl

Strømprisen i desember 2021 var mer enn 8 ganger høyere enn den var i 2020. Det ble klart at strømpakken Stortinget vedtok rett før jul bare dekket omlag 25 prosent av de skyhøye strømregningene vanlige husholdninger vanlige husholdninger fikk.

Derfor sendte Huseierne mandag 3. januar et brev til olje- og energiminister Marte Mjøs Persen med krav om økning i strømstøtten.

Senere fulgte blant annet LO etter med samme krav.  Lørdag 8. januar ble det klart at regjeringen følger opp dette kravet.

NB: Strømstøtten for de ulike månedene finner du her!

Øker fra 55 til 80 prosent støtte

Regjeringen varsler at de i løpet av andre uken av januar skal foreslå i Stortinget at støtten ved strømpris over 70 øre kWh økes fra 55 prosent til 80 prosent.

Endringen gjelder for månedene januar, februar og mars, men ikke for desemberregningen som kom nå i januar.

– Vi har lyttet til folks tilbakemeldinger og sørger nå for at ordningen blir styrket. Det er viktig for oss at folk skal kunne leve vanlige liv, selv om vi nå opplever helt uvanlige strømpriser. I Norge stiller vi opp for hverandre når det røyner på, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Huseierne ble hørt

Huseierne var tidlig ute med å kreve økt strømstøtte. Generalsekretær Morten Andreas Meyer fremmet kravet på NRKs Nyhetsmorgen mandag 3. januar, samtidig med at brevet ble sendt til ministeren. Samme dag var også Morten Andreas Meyer på Dagsnytt18 for å utdype Huseiernes meninger.

Huseierne er nå glade for å bli hørt:

- Det var helt nødvendig for økonomien til vanlige husholdninger at regjeringen lyttet til kravene fra Huseierne og andre viktige organisasjoner, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer.

 

image61sk.png

FREMMET KRAV: Huseierne var mandag 3. januar ute med krav til regjeringen om økt strømstøtte. Dette ble sendt i brev til olje- og energiministeren, og generalsekretær Morten Andreas Meyer var på Morgennytt på NRK, og sendere på dagen i Dagsnytt18 for å debattere våre krav. (Faksimile: NRK)

 

Morten Andreas Meyer tror at endringen vil være god for de som vil slite med strømregningen i månedene som kommer.

- Regjeringen har handlet raskt og forbedrer strømstøtten betydelig. Det er vi i Huseierne glade for. Forbedringen vil gjøre strømregningen de neste månedene enklere å håndtere for landets boligeiere, sier en fornøyd generalsekretær i Huseierne.

 

 

Utfordringer for de med separate fakturaer

Det er nettselskapene som står for avregningen og utbetalingen av strømstøtten. Det har ført til utfordringer for de som ikke har såkalt gjennomfakturering. Det vil si at både nettleie og strøm kommer på samme faktura.

De som har gjennomfakturering har fått strømstøtten trukket fra på desemberregningen. Men de som får en faktura fra strømselskapet og en fra nettselskapet må vente 20 dager etter fakturadato på en eventuell utbetaling fra nettleverandøren.

Huseierne håper det kommer en løsning på plass for disse. Det er lang tid å vente 20 dager på utbetalingen når rekordhøye strømregninger har forfalt.

Trenger langsiktige løsninger

Strømprisen vil antakelig holde seg høy i årene som kommer. Forhåpentligvis ikke på dagens ekstremnivåer, men likefullt høy. Derfor er det viktig at det kommer på plass langsiktige løsninger.
Huseierne har pekt på at det langsiktig må gjøres to endringer:

  • varig reduksjon i momssatsen på strøm og nettleie fra 25 prosent til 15 prosent
  • massiv satsing på energieffektiviserende tiltak i boligene våre for å senke strømforbruket

Les mer: Huseierne tar strøm-kampen for deg

 

Slik virker strømstøtten for å kompensere høye strømpriser

Strømstøtteordningen for høye strømpriser skal dekke merutgifter ved veldig høye strømpriser.

  • For desember 2021 får du dekket 55 prosent av av gjennomsnittsprisen for måneden som overstiger 70 øre/kWh (uten moms).
  • For januar 2022 - august 2022 får du dekket 80 prosent.
  • For september-desember 2022 vil du få dekket 90 prosent.
  • For januar 2023 og ut 2024 vil du få dekket 90 prosent av kostnaden. (Gitt at regjeringens forslag fra februar 2023 vedtas)*
  • Du må fortsatt dekke avgifter, nettleie, strømprisen opp til 70 øre kWh og 10 prosent av strømprisen over 70 øre kWh (egentlig 87,5 øre med moms), slik figuren viser.

Frem til ca 1. september 2023 vil strømstøtten beregnes ut fra snittprisen i måneden i ditt prisområde. 

Fra 1. september 2023 skal strømstøtten følge timesprisen på strøm og slå inn når prisen overstiger 70 øre per kWh (eks moms).* 

*Regjeringen foreslo endringer 15. februar 2023, og dette er i forutsetning av at disse endringene blir vedtatt. Les mer om forslagene her! 

 

strømpriskompensasjon-2022-09b.png

llustrasjon: Huseierne

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer