Dette får du i strømstøtte

Gå til hovedinnhold

Dette får du i strømstøtte

Lave strømpriser i februar 2023 var hyggelig for lommeboken. Her ser du hvordan strømstøtten ble for februar der du bor!

HVOR DU BOR: Strømstøtten varierer etter hvor du bor. De som bor i sør-Norge har høyest strømpris, og vil derfor få strømstøtte.

Av: Carsten Henrik Pihl

OPPDATERT: Strømstøtten fra regjeringen utbetales etter gjennomsnittlig strømpris i den enkelte måned. 

Heldigvis var strømprisene i februar 2023 lavere enn vi har sett tidligere i vinter. Det gjør at strømstøtten også blir lavere. Det ble ikke strømstøtte for de nordligste strømregionene.

Dette ble strømstøttesatsene for februar 2023:

 • NO1 - Sør-øst Norge: 50,49 øre/kWh
 • NO2 - Sør-Norge: 50,57 øre/kWh
 • NO5 - Vest-Norge: 45,90 øre/kWh
 • NO3 - Midt-Norge: 0 øre/kWh
 • NO4 - Nord-Norge: 0 øre/kWh 

Se figuren under for gjennomsnittspriser og hva du måtte betale selv for strømmen.

Strømstøtten vil være ulik i de ulike strømregionene (prisområdene) i Norge. Se kartet øverst på siden. 

NB: Strømstøtten beregnes ut fra en snittpris i måneden. Dermed må strømprisene være jevnt høye for at det blir strømstøtte.

 

Les også: Huseierne ønsker en forbedret strømstøtte "pristak på strøm"

 

Slik virker strømstøtten for å kompensere høye strømpriser

Strømstøtteordningen for høye strømpriser skal dekke merutgifter ved veldig høye strømpriser.

 • For desember 2021 får du dekket 55 prosent av av gjennomsnittsprisen for måneden som overstiger 70 øre/kWh (uten moms).
 • For januar 2022 - august 2022 får du dekket 80 prosent.
 • For september-desember 2022 vil du få dekket 90 prosent.
 • For januar 2023 og ut 2024 vil du få dekket 90 prosent av kostnaden. (Gitt at regjeringens forslag fra februar 2023 vedtas)*
 • Du må fortsatt dekke avgifter, nettleie, strømprisen opp til 70 øre kWh og 10 prosent av strømprisen over 70 øre kWh (egentlig 87,5 øre med moms), slik figuren viser.

Frem til ca 1. september 2023 vil strømstøtten beregnes ut fra snittprisen i måneden i ditt prisområde. 

Fra 1. september 2023 skal strømstøtten følge timesprisen på strøm og slå inn når prisen overstiger 70 øre per kWh (eks moms).* 

*Regjeringen foreslo endringer 15. februar 2023, og dette er i forutsetning av at disse endringene blir vedtatt. Les mer om forslagene her! 

 

strømpriskompensasjon-2022-09b.png

llustrasjon: Huseierne

 

Her ser du bakgrunnen for at det "vanligvis" er det tre sørligste regionene som får strømstøtte. Det er de tre sørligste regionene som har høye strømpriser, og de to nordligste har lave: 

 

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

For boliger, ikke for hytter

Strømstøtten utbetales for forbruk inntil 5000 kilowattimer i måneden. Den gis til boliger, men ikke til hytter og fritidsboliger.

Strømstøtten avregnes av nettselskapet og kommer til direkte fradrag i strømregningen. Strømstøtten vil komme til fradrag i nettleien for de som ikke har gjennomfakturering. (Altså at strømselskapet også sender deg regning for nettleien.)

De som bor i sameier og borettslag med fellesmålt strøm vil også få strømstøtte, men her vil det ta noe mer tid å få pengene utbetalt.

 

 

Fakta:

Slik beregnes strømstøtten

 • Strømstøtten skal utbetales for deler av strømprisen som er over 70 øre pr kilowattime.
 • Kompensasjonen som gis er
  • 55 prosent av kostnaden over 70 øre i desember 2021
  • 80 prosent av kostnaden over 70 øre for januar-august 2022
  • 90 prosent av kostnaden over 70 øre for september-desember 2022
  • 90 prosent av kostnaden over 70 øre for januar 2023 og ut 2024*

 

 • Strømstøtten beregnes ut fra en gjennomsnittlig strømpris (spotpris) i måneden, uavhengig av hva du betaler for strømmen i din strømavtale - dette gjelder frem til ca 1. september 2023.
 • Fra 1. september 2023 vil strømstøtten følge timesprisen på strøm og slå fremdeles inn om prisen overstiger 70 øre per kWh (eks mva). Det betyr at strømstøtten vil reflektere den enkeltes forbruk, og ikke ta utgangspunkt i snittprisen i ditt prisområde inneværende måned som tidligere.* 
 • Strømstøtten beregnes gjennomsnittlig etter forbruket ditt. Om du har brukt mer strøm på tider av døgnet når strømprisen er høy teller ikke med i beregningen.
 • Strømstøtten beregnes av kilowattimeprisen før moms (mva). Deretter beregnes støtten ut fra kompensasjon og så legges momsen på strømstøtten.
 • Formelen for støttesatsen er da (frem til 1. september 2023)*:
  (Gjennomsnittlig pris i området - 70 øre) x kompensasjon (90%, 80% eller 55 %) x 25 % mva
 • I Huseiernes grafer er nå alle tall inkludert moms for å få sammenlignbare størrelser. Dette for at du kan se hvor stor andel av kilowattimeprisen som dekkes av strømstøtten.

*Regjeringen foreslo endringer 15. februar 2023, og dette er i forutsetning av at disse endringene blir vedtatt. Les mer om forslagene her! 

 

Huseierne mener:

Nå må regjeringen komme på banen!

Dagens strømstøtteordning trenger mer enn små forbedringer, og må erstattes med en ny og permanent ordning som gir husholdningene forutsigbarhet og trygghet for at prisen på strøm ikke skal gå over et visst nivå.

Huseiernes «Pristak på strøm» er løsningen. Kort fortalt ønsker vi at:

 • ingen forbrukere skal betale mer enn 50 øre per kilowattime inklusiv merverdiavgift. Spotpriser utover dette betaler staten tilbake til husholdningene.
 • husholdninger med dårlig økonomi og høyt energiforbruk skal være fullt ut inkludert. «Pristak på strøm» skal gjelde for hele forbruket knyttet til folks hjem.
 • ordningen administreres av nettselskapene slik som dagens «strømstøtte».

Med høye strømpriser tjener både Stat, kommuner og fylkeskommuner tjener mye på de økte strømprisene, i tillegg til at gassinntektene til Norge er rekordhøye. Dette er penger som må komme innbyggerne til gode, da det er vi forbrukerne som betaler prisen!

I tillegg ønsker Huseierne at:

 • det kommer på plass en regulering som sikrer minimum fyllingsgrad i vannmagasinene våre før nedtappingen starter igjen i vinter.
 • nettselskapene må kjøpe strøm for å dekke nettap til fastpris tilsvarende produksjonskostnaden, ikke markedspris som i dag, for å unngå store og uforutsigbare svingninger i nettleien til husholdningene.
 • det etableres tilskuddsordninger som utløser flere større tiltak for energieffektivisering i boligmassen, som momsfritak ved kjøp av isolasjon, vinduer og dører, skattefradrag for håndverkertjenester knyttet til energieffektivisering og ikke minst flere og gode støtteordninger som også inkluderer moden og velprøvd teknologi.

Mer om dette finner du i "Forbrukernes energimelding", skrevet av Huseierne i juli 2022. Les energimeldingen her!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer