Dette får du i strømstøtte

Gå til hovedinnhold

Dette får du i strømstøtte

Snittprisen for strøm var høy også i mars, og det ble den nest høyeste strømstøtten til nå. Se hvor mye du kan få i strømstøtte etter der du bor!

HVOR DU BOR: Strømstøtten varierer etter hvor du bor. De som bor i sør-Norge har høyest strømpris, og vil derfor få strømstøtte.

Av: Carsten Henrik Pihl

OPPDATERT: Strømstøtten fra regjeringen utbetales etter gjennomsnittlig strømpris i den enkelte måned. 

Strømsstøtten var opprinnelig for månedene desember 2021 til mars 2022. Men regjeringen varslet 10. mars at de ønsker å forlenge strømstøtten ut mars 2023. Altså at den forlenges med et år.

Strømstøtten vil være ulik i de ulike strømregionene (prisområdene) i Norge. Se kartet øverst på siden. Frem til og med februar er det i  de tre sørligste strømsonene man har fått strømstøtte.

Se figuren nedest om hvordan strømstøtten er satt opp!

Støtten for april 2022

Den gjennomsnittlige strømprisen for april 2022 var fortsatt høy - og strømstøtten tilsvarede høy for sonene i sør-Norge som får strømstøtten. En fattig trøst er at det går mot varmere tider, slik at strømforbruk til oppvarming går ned. Dermed også strømforbruket og utgiftene til strøm.

For de tre sørligste strømprisområdne var gjennomsnittlig strømpris på 217 øre ink moms, og strømprisen ble på 104 øre ink moms.

 

 

Støtten for mars 2022

Den gjennomsnittlige strømprisen i mars 2022 ble rekordhøy, og dermed ble også strømstøtten det.

Vel å merke for de som bor sør for Sognefjorden, det er her de dyre strømprisene er.

For de tre sørligste strømprisområdene var gjennomsnittlig strømpris på 234 øre ink moms, og strømstøtten ble dag på 117 øre ink moms.

 

Støtten for februar 2022

Strømstøtten for februar 2022 blir noe lavere enn støtten for januar. Grunnen til dette er at den beregnede snittstrømprisen i februar var lavere enn i januar. Det blir strømstøtte for de tre sydligste strømområdene (NO 1,2 og 5), i praksis for landet syd for Sognefjorden/Dovre. 

Snittstrømprisen lå her på litt over 120 øre pr kilowattime uten moms, eller litt over 150 øre inklusive moms. Støttebeløpet blir på rett over 50 øre pr kilowattime som er brukt i februar.

Det betyr at du får dekket omtrent en tredel av den beregnede kilowattimeprisen i februar. Men husk at dette er en beregnet kilowattimepris pr døgn. Hva du faktisk betaler for strømmen kommer an på hva du betaler for strømmen og når på døgnet du har brukt mye strøm.

I tillegg må du selvfølgelig betale avgifter og nettleie for strømmen. Se figuren nederst på siden!

 

Støtten for januar 2022

Strømstøtten for januar 2022 gis av 80 prosent av strømprisen over 70 øre pr kilowattime. Beregningene av snittprisen for måneden gjøres uten moms, mens regnestykket for strømstøtten gjøres inklusive moms. 

Snittstrømprisen lå for disse sonene på litt på 137-140 øre pr kilowattime uten moms, eller 171-175 øre inklusive moms. Støttebeløpet blir på rett 67-70 øre pr kilowattime som er brukt i februar (ink moms).

OPPDATERT: I grafikken under er alle summene inkludert moms for å ligne mest mulig på det du finner i strømregningen din.

Vi har tatt inn "du betaler" for å synligjøre hvor stor del av kilowatttimen du får dekket av staten. Hva du faktisk betaler i strømregning kan variere etter hvilken strømavtale du har og når på døgnet du bruker strøm. 

I første versjon av grafikken hadde vi oppgitt støttesats med moms, mens "du betaler" var uten moms. Dette kunne være litt forvirrende. Vi beklager.

Les også: Huseierne ble hørt - regjeringen endrer strømstøtten

 

Din strømstøtte vil være antall kilowattimer du har brukt i januar ganget med strømstøttebeløpet der du bor.

 

Strømstøtte for desember 2021

Strømstøtten for desember 2021 beregnes etter 55 prosent av prisen over 70 øre pr kilowattime. 

I desember var beregnet snittpris for de tre sørligste strømsonene ca 177 øre pr kilowattime før moms (221 øre etter moms). I de nordlige strømsonene var beregnet snittpris på rundt 60 øre før moms. Det ble derfor strømsstøtte i de tre sørligste strømsonene. 

Hvor stor andel strømstøtten utgjør av det du betaler pr kilowattime ser du av figuren under.

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 559 kroner i året! 

 

For boliger, ikke for hytter

Strømstøtten utbetales for forbruk inntil 5000 kilowattimer i måneden. Den gis til boliger, men ikke til hytter og fritidsboliger.

Strømstøtten avregnes av nettselskapet og kommer til direkte fradrag i strømregningen.

De som bor i sameier og borettslag med fellesmålt strøm vil også få strømstøtte, men her vil det ta noe mer tid å få pengene utbetalt.

 

Slik fungerer regjeringens ordning for å kompensere høye strømpriser

Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser skal dekke merutgifter ved veldig høye strømpriser.

 • For desember 2021 får du dekket 55 prosent av kostnaden hvis strømprisen er over 70 øre/kWh (uten moms).
 • For perioden januar, februar og mars 2022 får du dekket 80 prosent av kostnaden, slik figuren viser. Dette vil du også få hvis regjeringens forslag om forlengelse til mars 2023 blir vedtatt i Stortinget.
 • Du må fortsatt dekke avgifter, nettleie, strømprisen opp til 70 øre kWh og 20 prosent av strømprisen over 70 øre kWh, slik figuren viser.

strømpriskompensasjon-80.png

llustrasjon: Huseierne

 

Fakta:

Slik beregnes strømstøtten

 • Strømstøtten skal utbetales for deler av strømprisen som er over 70 øre pr kilowattime.
 • Kompensasjonen som gis er 55 prosent av kostnaden over 70 øre i desember 2021, og 80 prosent av kostnaden over 70 øre for januar-mars 2021.
 • Strømstøtten beregnes ut fra en gjennomsnittlig strømpris (spotpris) i måneden, uavhengig av hva du betaler for strømmen i din strømavtale.
 • Strømstøtten beregnes gjennomsnittlig etter forbruket ditt. Om du har brukt mer strøm på tider av døgnet når strømprisen er høy teller ikke med i beregningen.
 • Strømstøtten beregnes av kilowattimeprisen før moms (mva). Deretter beregnes støtten ut fra kompensasjon og så legges momsen på strømstøtten.
 • Formelen for støttesatsen er da:
  (Gjennomsnittlig pris i området - 70 øre) x kompensasjon (80% eller 55 %) x 25 % mva
 • I Huseiernes grafer er nå alle tall inkludert moms for å få sammenlignbare størrelser. Dette for at du kan se hvor stor andel av kilowattimeprisen som dekkes av strømstøtten.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Huseierne: Stortinget må sette krav til kommunene

Les mer

Beste boliglånsrente i mai: På tide å bytte bank?

Les mer

De kommunale avgiftene øker kraftig i 2022

Les mer