Norges Bank setter styringsrenten til null!

Gå til hovedinnhold

Norges Bank setter styringsrenten til null!

Norges Bank satte 7. mai overraskende ned styringsrenten til null! - Nå må bankene følge etter og kutte i boliglånsrentene til norske boligeiere, sier Huseiernes Morten Andreas Meyer.

Av: Carsten Henrik Pihl

Norges Bank satte tirsdag 7. mai ned renten til null. Dette var en overraskende handling, og ikke helt ventet i markedet. Dette er første gang i historien at styringsrenten i Norge er på null.

Årsaken til rentekuttet er koronaepidemien og lav oljepris: 

- Aktiviteten i norsk økonomi har falt brått som følge av koronapandemien. Tilbakeslaget forsterkes av at også landene rundt oss er sterkt rammet av virusutbruddet og av at oljeprisen har falt mye, skriver Norges Bank i sin pressemelding.

 

Lave renter vil hjelpe husholdningene

Dette rentekuttet kom altså som følge av at aktiviteten i økonomien i Norge er lav. Samtidig skriver Norges Bank i pengepolitisk rapport at laver rener vil hjelpe husholdningene i tiden som kommer:

– Lave renter kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi, men bidrar til å dempe tilbakeslaget. Lave renter gir reduserte lånekostnader og gjør det enklere for norske bedrifter og husholdninger med gjeld å komme seg gjennom en krevende tid, skriver Norges Bank. (Vår utheving.)

Norges Bank påpeker også at lave renter kan redusere risikoen for et kraftig fall i boligprisene. 

 

morten_m_f_2000x1333.jpg

RENTEN MÅ NED: Bankene må nå følge etter Norges Bank og senke rentene for boliglånskundene sine, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

 

Huseierne: Bankene må følge etter med mer enn dagens kutt

Norges Bank har siden koronaepidemien slo inn i mars, senket renten tre ganger med totalt 1,5 prosentpoeng. 

Bankene har til nå, før rentekuttet i dag, kuttet sine boliglånsrenter med rundt 1 prosentpoeng.

- Nå må bankene komme på banen og senke sine renter tilsvarende, både med dagens rentekutt og med det de "har igjen" fra de to tidligere rentekuttene, sier Morten Andras Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Meyer mener derfor at det er viktig at bankene nå ser på hele renteregnestykket, og ikke bare følger Norges Banks rentekutt i mai. 

Bankene har nemlig ikke fulgt opp hele rentekuttet Norges Bank hadde i mars fordi innlånsrentene til bankene (den såkalte NIBOR-renten) ikke sank like mye som styringsrenten. 

12. mars nådde Nibor-renten det høyeste nivået på syv år med 1,92 prosent, og med begrunnelse om at finansieringen var dyr så unnlot bankene å gi kundene hele rentekuttet fra Norges Bank. Nibor-renten har nå falt dramatisk, og tidligere denne uken lå Nibor på 0,44 prosent.

– Når bankene har redusert boligrenten mindre enn det styringsrenten har falt før dagens kutt, har de argumentert med at pengemarkedsrenten ikke har falt like mye. Før dagens kutt har pengemarkedsrente falt kraftig, og nå setter Norges Bank ned renten ytterligere.

– Da er det bare én logisk slutning av det: nå må bankene sette ned sine utlånsrenter betydelig, sier Morten Andreas Meyer.

 

Bankene følger etter: Se liste over hvilke banke som setter ned rentene nederst i saken!

 

- Sett ned renten med en gang!

Morten Andreas Meyer er også klar på at rentenedsettelsene fra bankene må komme nå i løpet av mai:

- Norske boligeiere trenger hjelp nå. Derfor må bankene sette ned rentene umiddelbart, og ikke tviholde på seks ukers varslingsfrist som de tidligere har gjort, sier han.

Meyer peker på at bankene etter rentenedsettelsene i mars - etter stort press fra blant annet Huseierne - brukte unntaksbestemmelsen i loven og satte ned rentene med kortere frister enn seks uker. 

- Denne gangen håper vi bankene skjønner alvoret og setter ned renten umiddelbart. Vi skal ikke trenge å be om det denne gangen, sier Morten Andreas Meyer.

Huseierne mener også at bankene må sette ned renten likt for alle kunder. 

- Vær oppmerksom når bankene melder at de setter ned rente med "inntil" noen prosentpoeng. For da får ikke alle hele rentenedsettelsen, sier Morten Andreas Meyer.

 

Renten blir værende på null i lang tid

Styringsrenten var før rentemøtet på 0,25 prosentpoeng. Etter at den nå er satt i null forventer Norges Bank at renten blir værende her i lang tid:

- Styringsrenten [vil] mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Vi ser ikke for oss at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Banks pressemelding.

 

Disse bankene har satt ned rentene

  • Danske Bank setter ned rente med inntil 0,40 prosentpoeng fra 25. mai.
  • BN Bank setter ned renten med 0,20 prosentpoeng fra 30. juni. Dette på toppen av et tidligere rentekutt 15. april.

Oppdatert pr 7. mai kl 11.50

 

 

 

For ordens skyld: Huseierne har en avtale med Storebrand om gunstig medlemslån med rabatter. Storebrand setter sine renter uavhengig av Huseierne, og Huseierne kommenterer rentemarkedet uavhengig av Storebrand.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer