Norges Bank kutter renten med 0,75 prosentpoeng til

Gå til hovedinnhold

Norges Bank kutter renten med 0,75 prosentpoeng til

Norges Bank satte fredag 20. mars ned renten ytterligere med 0,75 prosentpoeng. Styringsrenten fra Norges Bank er nå på rekordlave 0,25 prosent.

Av: Carsten Henrik Pihl

Rentekuttet fredag 20. mars kommer i tillegg til kuttet fredag 13. mars på 0,5 prosentpoeng.

Dermed har styringsrenten blitt kuttet med 1,25 prosentpoeng på en uke. 

Hvor raskt og hvor stort akkurat dette rentekuttet vil gi seg utslag i boliglånene er mer usikkert.

Etter rentekuttet forrige fredag, har mange banker satt ned renten, men ikke alle rentekuttene har kommet forbrukerne til gode.

 

Norges Bank ønsker rentekuttene ut til boligeiere og bedrifter

Vi legger merke til tre viktige setninger i pressemeldingen fra Norges Bank, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne i en kommentar:

"Lavere lånekostnader på eksisterende og nye lån vil kunne gjøre det enklere for norske bedrifter å komme seg gjennom en krevende tid. Det vil også kunne hjelpe husholdninger som opplever at inntektene blir redusert."

"Når tiltakene for å begrense smitten trappes ned og situasjonen normaliseres, vil lave renter kunne bidra til at aktiviteten tar seg opp raskere."

"Norges Bank vil løpende vurdere tiltak for å sikre at styringsrenten får gjennomslag til pengemarkedsrenten"

- Norges Bank ønsker at rentenedsettelsen på styringsrenten skal få virkning for boligeiere og bedrifter, og de er klare på at de over tid ønsker at rentekuttene kommer helt frem til boligeierene. De trekker frem at lavere lånekostnader vil hjelpe husholdningene, sier Morten Andreas Meyer.

Norges Bank peker på at de vil at endringer i styringsrenten gir utslag på pengemarkedsrenten - altså prisen bankene betaler for kapitalen de låner ut. 

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

 

Kraftig medisin

Rentekuttet på 0,75 prosentpoeng er alvorlig:

- Dette er svært kraftig medisin i en meget spesiell omstendighet for Norge. Derfor kan det ta noe tid før dette rentekuttet kommer helt frem til boliglånskundene, sier Meyer.

Morten A. Meyer peker også på at avdragsfriheten som nå gis de i permitteringer er et godt kortsiktig virkemiddel, men at avdragsfrihet ikke er alt:

-Vi vet også at mange banker nå gir mye lenger avdragsfrihet enn vanlig. Dette er viktig for de som er permittert og som har et plutselig inntektsbortfall. Men husk at avdragsfrihet bare er utsatt betaling. Prisen på lånene må over tid ned.


-Vi i Huseierne mener at rentekuttene så raskt som mulig må komme boligeiere og bedrifter til gode. Det er viktig å huske på at tiltakene myndighetene gjennomfører nå skal ta vare på folk flest og arbeidsplassene våre, ikke bankenes aksjonærer.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer