Gi bankene et kurs i dugnadsånd!

Gå til hovedinnhold

Gi bankene et kurs i dugnadsånd!

Mange boliglånskunder er ikke fornøyd med bankenes rentekutt, og det med rette. Nå er det på tide at bankene også bretter opp ermene, og bidrar i dugnaden som Norges Bank inviterer til.

Av: Linda Ørstavik Öberg

I det ekstraordinære rentemøtet fredag 13. mars satte Norges Bank ned styringsrenten med 0,5 prosentpoeng. Men langt fra alle opplever at banken kutter boliglånsrenta like mye.

På den måten er det ikke alle som opplever at drahjelpen fra Norges Bank kommer dem til gode.

At folk mildt sagt er misfornøyde med bankenes oppfølging er ikke rart. Dugnadsånden er en del av den norske folkesjela, og da må man tåle storm i seilene når man velger feil retning.

Fredag 20. mars, ble det også kjent at Norges Bank senker renten med 0,75 prosentpoeng til rekordlave 0,25 prosent. Det er et kraftig rentekutt, og vi har nå tidenes laveste styringsrente i den norske sentralbankens 200 år lange historie.

Hvor raskt og hvor stort akkurat det siste rentekuttet vil gi seg utslag i boliglånene er foreløpig veldig usikkert. Men det er viktig å peke på hva Norges Bank selv skriver i sin pressemelding:

"Lavere lånekostnader på eksisterende og nye lån vil også kunne hjelpe husholdninger som opplever at inntektene blir redusert."

 

Alle mann til pumpene

Dugnaden, eller den frivillige arbeidsinnsatsen om du vil, har fra langt tilbake av alltid vært en gjensidig forpliktelse. En form for sosial lov alle vi nordmenn er godt innforstått med.

Du kan se på det som lokalsamfunnets egen forsikringsordning. Den som bidrar når det trengs vil også få tilbake når man en gang selv trenger det. Det handler om en sterk kollektiv ånd og tillit.

Mange vil hevde at vi i dag er blitt et stadig mer selvsentrert samfunn hvor det ofte handler om selvdyrkelse og "what's in it for me." Et samfunn hvor vi er travle og har råd til å «kjøpe oss fri» fra felles plikter. Men vi tar likevel en pause og stopper opp når vi innser at det virkelig trengs.

Som nå. Da drar vi lasset sammen og yter for en god sak, for å bidra til det beste for fellesskapet og samfunnet vi er en del av. Bekreftelsen av at ens eget bidrag er til nytte, gir merverdi og lykkefølelse for folk flest.

Uansett hva det gjelder, om det er naboskap, dugnad i borettslaget, idrettslaget, FAU-møter eller leteaksjoner når noen går seg bort i fjellet. Dette er vi gode på!

Burde komme forbrukerne til gode raskere

Den siste uken har i stor grad vært preget av ordet dugnad. Fellesskapsfølelsen nasjonalt og internasjonalt møtes i tider med globale utfordringer. Man vet at det ikke er noen spøk når rentene settes ned utenom de ordinære rentemøtene.

Noen banker svarte umiddelbart på rentesenkningen, som DNB. De kom raskt på banen, men fikk med rette en del kritikk fordi de ikke kuttet boliglånsrenten med mer enn inntil 0,35.

Som Norges største bank setter de standarden, og etter rentekuttet fulgte ikke overraskende de fleste andre store bankene opp med samme rentekutt.

Men det aller viktigste å legge merke til nå er at mange av bankene utsetter rentekuttet lengst mulig slik at du ikke får dra nytte av det før om seks uker.

Mange kunder er nå i en presset situasjon med permitteringer og oppsigelser, og da er det viktig at bankene ikke i tillegg gjemmer seg bak finansavtaleloven. Bankene må riktignok varsle kundene minimum seks uker før de setter opp lånerentene, men de har full rett til å endre på dagen når det er snakk om å gi kundene bedre betingelser. Men det vil de ikke snakke om!

 

 

Nordea tok heldigvis ansvar og kuttet med 0,5 prosentpoeng for alle sine kunder, men de er altså unntaket. De uttaler selv i en pressemelding at «Norges Bank har kunngjort et ekstraordinært rentekutt, og vi er i en ekstraordinær situasjon. Vi har besluttet at vi senker våre renter i lys av dette.»

Sbanken valgte å gi et rentekutt på 0,50 prosentpoeng til kundene med høyest belåningsgrad, men kuttet kun 0,25 til de med best sikkerhet. Som forklaring på forskjellen i rentekutt til mange av sine misfornøyde kunder på Facebook, skriver de blant annet:

«Bankene låner penger i pengemarkedet. Det er ikke alltid dette markedet følger styringsrenten. Det er mye usikkerhet i pengemarkedet nå. Vårt rentekutt reflekterer utviklingen i markedet.»

Styringsrente og pengemarkedsrente

Folk flest vet hva styringsrenten er, og hva den ligger på, men få har et forhold til Nibor. Det til tross for at det faktisk er Nibor, altså pengemarkedsrenten, som er viktigst for privatøkonomien din.

Bankene har rett i at de låner penger i pengemarkedet, og at det ikke er gitt at dette markedet alltid følger styringsrenten.  

Men det de samtidig glemmer å fortelle oss er at Nibor, som altså er avgjørende for hvilken flytende rente bankene tilbyr oss boliglånskunder, har falt med 0,5 prosentpoeng de siste to månedene. Altså tilsvarende rentekuttet til Norges Bank.

Mandag var den nede i 1,37 prosent. Det er også forventet at vi vil se ytterligere fall allerede denne uken.

Faktisk så har ikke renten som bestemmer boliglånsrenten din falt så kraftig siden finanskrisen.

 

 

Usikre tider for alle

Nettopp her ligger selve essensen, det bankene åpenbart ikke vil ta innover seg. Usikkerheten som de snakker om gjennomsyrer nå alt og alle. Arbeidsgivere og arbeidstagere frykter for arbeidsplassene. Folk og familier er redd for fremtid, bolig, helse og økonomi. Vi forstår usikkerheten fordi vi alle kjenner på den.

Her kommer dugnaden igjen inn. Dette er ikke tiden for risikovurdering, rentekuttene fra Norges Bank får svært liten effekt hvis bankene ikke følger opp. Bankene må være bevisst på den viktige samfunnsrollen sin i krisetider.

Norges Bank hastekutter altså ikke styringsrenten for å øke bankenes soliditet ytterligere, for å bedre egenkapitalen eller sikre utbytte. De gjør det for at folk som mister jobben skal få lavere utgifter på boliglånene sine, og for å sette i gang aktiviteten.

Vi ser at bankene nå tilbyr avdragsfrihet, noe som selvfølgelig er viktig for dem som er permittert. Men husk at avdragsfrihet bare er utsatt betaling. Vi må ha prisen på lånene ned også!

 

Bytt bank!

Vi har sagt det før og sier det igjen, det er vi forbrukerne som må vise bankene hvor skapet skal stå. Prut på renta, krev at de følger opp kuttene og bidrar til dugnaden for å holde landet vårt i gang.

Hvis du ikke blir hørt så er det faktisk bare en ting å gjøre. Hvis du kan - bytt bank, det forteste du kan! De som er permittert vil nok ha problemer med å bytte, men vi andre kan vise bankene vår forbrukermakt.

I disse tider er det å skaffe seg den beste boliglånsrenten som tilbys det viktigste grepet du kan gjøre for din økonomi.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler