Ektraordinært rentemøte: Norges Bank setter ned renten med 0,5 prosentpoeng!

Gå til hovedinnhold

Ektraordinært rentemøte: Norges Bank setter ned renten med 0,5 prosentpoeng!

I et ekstraordinært rentemøte fredag 12. mars satte Norges Bank ned styringsrenten med 0,5 prosentpoeng. - Nå må bankene følge etter umiddelbart. Norske boligeiere må få slippe usikkerhet, kommenterer Morten Andreas Meyer i Huseierne. DNBs rentenedsettelse er ikke nok, sier han.

SETTER NED: Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen satte fredag 13. mars ned styringsrenten med 0,5 prosentpoeng. (Foto: Norges Bank.)

Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukersjef i Huseierne

Det er bekymringen for norsk økonomi under det pågående korona-utbruddet som gjør at Norges Bank går til det drastiske tiltaket å sette ned renten nå.

Nedgangen på hele 0,5 prosentpoeng utenom vanlige rentemøter understreker den alvorlige situasjonen.

I en pressemelding skriver Norges Bank:

"Styringsrenten reduseres med 0,5 prosentenheter til 1 prosent
På kort sikt vil aktiviteten i norsk økonomi reduseres betydelig som følge av virusutbruddet."

"Mange bedrifter er allerede negativt påvirket. Det er kommet flere varsler om permitteringer, og arbeidsledigheten ventes å øke. Et markert fall i oljeprisen bidrar også til å svekke de økonomiske utsiktene", skriver banken.

Huseierne: Bankene må følge etter med en gang!

- Denne rentenedsettelsen er også viktig for norske boligeiere. Vi går en tøff tid i møte, og at renteregningen blir mindre vil være viktig for norske boligeiere, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Han er enig med Norges Bank om at dette ikke vil løse de økonomiske utfordringene, men være med på å dempe dem.

Han oppfordrer nå norske banker til å følge etter Norges Bank:

- Norske banker bør nå senke boliglånsrentene tilsvarende, og gjøre det med en gang. Det er viktig å ikke skape ytterligere usikkerhet for norske boligeiere. 

Morten Andreas Meyer mener også at rentene nå kan settes ned umiddelbart for alle boliglånseiere:

- Bankene bør her droppe å ha seks ukers varslingsfrist, men sette ned renten umiddelbart for alle boliglånseiere. Vi vet bankene ofte gir denne rentenedsettelsen hvis man ringer til banken. Nå bør de gi dette til alle med en gang, sier Morten Andreas Meyer.

 

Bankene begynner å sette ned renten

DNB satte fredag ettermiddag ned renten med 0,35 prosentpoeng. Dette var en god start, men ikke nok, mener Huseierne. 

Generalsekretær Morten Andreas Meyer forteller at det ligger tre feller i DNBs rentenedsettelse:

  • DNB senket renten med 0,35 prosentpoeng – ikke 0,5 prosentpoeng: -I disse spesielle tidene burde banken følge opp med å gjøre det samme kuttet. Dette er en dugnad for å holde landet igang, og her må også DNB og DNBs eiere bidra fullt ut, sier Morten Andreas Meyer.
  • Kutter ikke likt for alle: - I sin melding skriver DNB at de kutter renten med «inntil» 0,35 prosentpoeng. Det er altså ikke sikkert at alle kundene får hele kuttet på 0,35 prosentpoeng en gang. Ulike undersøkelser har vist at det ofte er de mest trofaste kundene som ikke får fullt kutt og som dermed taper ekstra, sier Morten Andreas Meyer.
  • Venter seks uker på å sette ned for eksisterende kunder: - Banken kutter renten for eksisterende kunder først etter seks uker. Dette i tråd med reglene, men i disse spesielle omstendighetene burde banken gått foran med et godt eksempel og gitt kuttet til alle nå, sier Morten Andreas Meyer.

Og dette er viktig, for DNBs handlemønster er ofte modell for de andre norske bankene, forklarer Morten A. Meyer.

- Som landets største bank med staten som stor aksjonær er DNB er modellen for de andre bankene. Nå frykter vi at de andre bankene også velger å kutte boliglånsrenten mindre enn rentekuttet fra Norges Bank. Dermed sitter norske boligeiere igjen som tapere, sier han.

 

Signalet fra Huseierne er tatt, for det har vært litt ulike reaksjoner fra bankene:

  • Nordea setter ned med 0,5 prosentpoeng (men fra 29. april)
  • Danske Bank setter ned renten fra 15. april (mao fire ukers varsling), men ned med 0,35 prosentpoeng
  • Andre banker følger DNB, deriblant Sparebanken Sør, Sparebank1 SR-Bank og Sparebank1 SMN

Se utgangspunket: Nederst i denne saken finner du bankenes listepriser mandag morgen 16. mars - før de startet rentenedsettelsen.

 

Morten-meyer-rentenedsettelse.jpg

SETT NED RENTEN NÅ: -Norske banker bør følge Norges Bank, og gjøre det med en gang, mener Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer.

 

En rentesenkning på 0,5 prosentpoeng gir en besparelse på 7800 kroner i året på et lån på 2 millioner kroner etter skatt. Det er 650 kroner i måneden. 

Norges Bank er i sin pressemedling tydelige på at renten ikke kan forhindre at korona-utbruddet får konsekvenser for økonomien, men at det kan dempe utfallet:

"En lavere rente kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi. Det vil likevel kunne dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for mer langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting."

 

Følger etter fastrentene

Fastrentene har allerede blitt satt ned flere ganger fra mange banker. Huseierne omtalte dette tidligere i uken, og påpekte da at når fastrentene ligger under flytende rente, tyder de ofte på at det kommer en rentenedgang.

 

At renten ble satt ned så mye som 0,5 prosentpoeng utenom vanlige rentemøter viser bare at denne situasjonen er svært alvorlig.

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

 

Renten kan gå ytterligere ned

I pressemeldingen understreker Norges Bank at renten også kan gå ytterligere ned:

"Komiteen følger utviklingen og er forberedt på å sette renten ytterligere ned.", skriver banken.

 

 

Oppdatert: Saken er oppdatert 16. mars med renteoversikt og kommentarer om DNBs renteøkning.

 

Under ser du hvordan de beste bankene og storbankene ligger an før de begynner med rentesenkinger.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler