Nå får du automatisk utbetaling ved strømbrudd

Gå til hovedinnhold

Nå får du automatisk utbetaling ved strømbrudd

Tidligere har du som kunde måttet fremme krav om økonomisk kompensasjon ved langvarige strømbrudd. Fra 2021 får du denne automatisk.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg. Foto: Agder Energi Nett.

NVE skriver i en pressemelding at de endrer forskriftene for utbetaling av kompensasjon ved langvarige strømbrudd, altså strømbrudd som varer i over 12 timer.

Fra 1. januar 2021 vil nettkunder få automatisk utbetaling av kompensasjon, uten å selv måtte fremme krav først som tidligere. Det blir også nye satser å forholde seg til.

Dagens ordning gjelder alle kundegrupper, men fremover skal den kun gjelde for husholdninger og fritidsboliger.

 

 

Endrer satsene

Ifølge NVE er det kun rundt en tredjedel av nettkundene som har krav på kompensasjon som fremmer krav om dette i etterkant.

Med AMS får nettselskapene mer og bedre informasjon om blant annet strømbrudd, informasjon som nettselskapet kan bruke i arbeidet med å identifisere hvilke nettkunder som har opplevd avbrudd over 12 timer.

Det vil gjøre det enklere for nettselskapene å gjennomføre de automatiske utbetalingene.

 

 

Mens dagens ordning kun gir en kompensasjon per nettkunde for ett avbrudd, uavhengig av hvor mange målepunkt kunden eier, vil nettkunden fra 2021 bli kompensert for alle sine berørte målepunkter.

I dagens gjeldende ordning øker satsene for kompensasjonsbeløpene hver 24. time. I den nye ordningen vil kompensasjonsbeløpene øke hver time.

Kompensasjonsbeløpene per målepunkt blir:

a) for husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time,
b) for fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time.

Må fortsatt søke selv i 2020

Med andre ord så må du enn så lenge huske på å fremme krav om kompensasjon mot ditt nettselskap i 2020 innen rimelig tid etter at strømmen har kommet tilbake igjen.

Nettselskapene er pliktige til å ha informasjon om kompensasjonsordningen på nettsidene sine, i tillegg til et skjema som nettkundene kan fylle ut for å kreve kompensasjon.

 

 

Satsene for utbetaling ved langvarige avbrudd er som følger:  

a) 600 kroner for avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer, 
b) 1400 kroner for avbrudd over 24 timer opp til og med 48 timer og 
c) 2700 kroner for avbrudd over 48 timer opp til og med 72 timer.

For avbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg på 1300 kroner for hver ny påbegynt tjuefiretimers periode avbruddet varer.  

Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal forsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.  

For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for det året.  

Linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer