Hvem tjener egentlig på en omlegging av nettleien?

Gå til hovedinnhold

Hvem tjener egentlig på en omlegging av nettleien?

NVE vil endre strømregningen din, men vet fremdeles ikke hvorfor.

Av: Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne.

Mange har fått med seg at NVE ønsker å innføre effekttariffer, noe som kort fortalt innebærer at sluttsummen på regningen i mye mindre grad enn før påvirkes av hvor mye strøm du bruker totalt.

Det er den samtidige strømbruken som vil bety noe, hvor mye effekt du bruker på en gang.

Det er mange grunner til at dette er en svært dårlig ide!

Kan vi ha mer enn en tanke i hodet samtidig?

Nå er det nesten slik at man stiller seg spørsmålet, må vi velge?

Redde miljøet. Redde strømnettet. Redde forbrukerne fra høyere kostnader. Eller sikre nettselskapenes fremtidige inntekter når færre trenger strøm fra nettet.

Vi kan ikke forplikte oss til klimamål, endre lovverk, oppfordre forbrukerne til å spare strøm og investere i energieffektiviseringstiltak, og samtidig straffe de i etterkant.

Det legges opp til å straffe forbrukerne for "gal adferd" fremfor å belønne for riktig. Det mener vi er forbrukerfiendtlig.

Hovedproblemet er at vi fullstendig mangler en helhetlig tenkning og politikk som på en god måte sikrer at vi klarer å møte alle utfordringene som ligger foran oss i en ny elektrifisert hverdag.

Vanskelige problemstillinger kan ikke fikses litt her og der underveis. Vi trenger en klar plan, og politisk behandling av slike viktige spørsmål.

Rammer de som bruker minst

Faktisk så slår en helt fersk rapport fra Ny Analyse på oppdrag fra Norsk solenergiforening og Solenergiklyngen fast at en omlegging av nettleien med innføring av effekttariffer vil ramme nettopp de forbrukerne som er flinkest å spare strøm og bruke minst.

Rapporten kan du lese her.

Så mye som 3500 kroner mer på regningen kan bli takken for innsatsen til de miljøvennlige husstandene, og de kommer mest sannsynlig heller ikke til å skjønne hva de gjorde feil siden effekttarifferingen er svært utfordrende å forstå.

Tusenvis av norske husstander som allerede har investert i ENØK-tiltak, eksempelvis utbedret isolering, installert varmepumpe eller solceller på taket, vil nemlig sitte igjen med dyrere strømregning ved innføring av effekttariffer.

Mye bråk rundt effekttariffer

I fjor hadde ikke NVE noe annet valg enn å trekke sitt forslag til omlegging av nettleien og innføring av effekttariffer, ettersom det skapte voldsomme protester. Det er forventet at NVE på nyåret legger frem et revidert forslag, med mål om å gi rimelig kostnadsfordeling og effektiv utnyttelse og utvikling av nettet.

Men blir man i iveren etter å tenke på nettets beste helt blind for hva som vil være den beste løsningen totalt sett?

 

 

Ved å redusere det variable leddet i nettleien fra 70 til 10 prosent, kan du spare så mye strøm du bare vil. Du kan investere i varmepumpe og produsere egen energi, men ikke forvent deg at investeringen nødvendigvis vil lønne seg i kroner og øre. Du vil nemlig kun bli belønnet for å ta ned det samtidige forbruket, totalforbruket trenger du ikke å tenke så mye på.

Nettleiestrukturen NVE ønsker seg vil med andre ord legge hindringer i veien for å realisere Granavolden-plattformen, samt vedtak og mål fra Stortinget om energisparing, lokal energiproduksjon og elektrifisering av transportsektoren.

Da er det ikke rart at alle sektorer stusser, og at kritikken hagler.

Hvor er gulroten?

Med ny nettleiestruktur der energileddet settes lavt blir det nemlig mindre lønnsomt å investere i energisparing, varmepumper og solenergianlegg, siden avskrivningsperioden blir mye lengre.

For å ikke snakke om at det snart er umulig å få en krone i støtte fra Enova til de vanligste energieffektiviseringstiltakene vi gjør i eget hjem.

Snakk om å totalt sett drepe motivasjonen for å gjøre klimavennlige valg i egen bolig!

Det er disse små tingene som sammen utgjør en stor forskjell, og vi er helt avhengige av at husholdningene fortsetter å se nytten i disse investeringene hvis vi skal komme i mål.

 

 

Men det er all grunn til å frykte at forbrukerne ikke vil se vitsen eller ta seg råd til å investere når de får så lite igjen, og politiske mål i bolig- og klimapolitikken vil dermed ikke bli realisert.

Langt fra endret kursen

NVE har ikke gitt oss noen grunn til å tro at de har endret sitt syn på effekttariffer.

Å pakke det pent inn i en gitt innpakning med «valgfrihet» på innsiden lurer ingen.

Rapporten viser at effekttariffer vil ramme strømsparende nordmenn og belønne «sløserne». NVEs forslag ivaretar altså ikke forbrukerne og klimaet, men nettselskapene.

Har vi kapasitetsproblemer i nettet, og hva er det i så fall som skaper overbelastningen? Det spørsmålet henger fremdeles i løse lufta og er langt fra besvart av NVE. Tallmaterialet synes å være ikke-eksisterende.

Lite tyder på at AMS-målerne som forbrukerne betalte dyrt for faktisk brukes til det vi ble fortalt de var til for, nemlig enkel nyttiggjøring av forbruksdata til alles beste.

Vi trenger kunnskap før endring, og forståelige løsninger. Vi trenger langsiktige planer og helhetlig tenkning. Premisset for debatten er fremdeles uklart, og snur seg etter vinden.

For hvilket problem er det egentlig effekttariffer skal løse?

Linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer