Gå for spotpris!

Gå til hovedinnhold

Gå for spotpris!

KOMMENTAR: Få av oss kan spå nedbørsmengde om høsten og temperatur om vinteren, så det å gi noen fasit på hvordan strømprisen vil utvikle seg nærmeste året er umulig. Men det er likevel mulig å gi noen gode råd rundt valg av strømavtale.

AV: Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne

Vi får i disse dager mange spørsmål om strøm, og det vanligste folk lurer på er om de har «riktig» strømavtale.

Det er selvfølgelig omtrent umulig å gi et helt klart svar på hvilken strømavtale som er best og billigst for deg hele året, da det kommer an på forhold du ikke råder over, samt forbruksmønster og preferanser.

Husk at en strømavtale kan være billigst i gjennomsnitt, men det betyr ikke at den har lavest pris hele året. 

Men la oss gå gjennom fordelene og ulempene med avtalene, og grunnen til at vi i Huseierne anbefaler spotpris og timespotavtale.

Hva er viktigst for deg?

Vår ferske bokostnadsindeks viser at energikostnader er en av de største utgiftskomponentene til norske husholdninger, og utgjør totalt 22 prosent. I 2018 økte alle kostnadselementene, men klart størst var økningen i energikostnadene, både prosentvis og i kroner. Økningen endte på henholdvis 23 prosent og 4 324 kroner. Hovedforklaringen på dette er økte kraftpriser.

 

 

De vanligste strømavtalene i dag er spotpris, variabel pris og fastpris. Smartmålerne og Elhub har også muliggjort tilbud til kundene om timespotavtaler fordi strømforbruket ditt nå avregnes time for time.

Det du må tenke på er hva som er viktigst for deg når det kommer til strømregningen.

Er det viktigst med forutsigbar økonomi der du vet akkurat hvilke utgifter du har fra måned til måned på strømregningen, eller tåler du svingninger og er mest opptatt av den billigste avtalen på sikt?

 

Glitre Energi har lokal og fornybar strømproduksjon på våre vannkraftverk, men selger strøm til hele landet. Huseiernes valg av Glitre Energi er et kvalitetsstempel vi er stolte av. Hvis du som medlem er opptatt av miljø og bærekraft, ta et bærekraftig valg og velg Glitre Energi som din strømleverandør. Velkommen til oss!

 

Vi anbefaler spotpris

Hvis du er en av dem som er mest opptatt av at strømavtalen din skal være billigst på sikt, så anbefaler vi spotpris. Den har i snitt helt klart vært billigste avtale på årsbasis de siste årene. Da vil regningen din variere fra måned til måned fordi markedsprisen på strøm endrer seg gjennom året. Det betyr med andre ord høyere pris i vinterhalvåret, og billigere strøm om sommeren.

Dersom du har mulighet til å bruke strøm når strømprisen er lavest, eller har smarte systemer installert som for eksempel kjøper strøm eller lader når det er billigst og best kapasitet i nettet, bør du vurdere en timespotavtale hvis leverandøren din tilbyr det. Med timespot betaler du for strømforbruket ditt time for time, så prisen på strøm når du bruker den er også den prisen du må betale, selvfølgelig også her med påslag og andre avgifter som er fastsatt.

Men vær alltid obs på bindingstider og påslag, uansett avtale!

 

 

Så timespot gir deg altså billigere strømregning hvis du bruker strøm på riktige tidspunkter. En vanlig spotprisavtale vil kunne være mer lønnsom for deg hvis du er en av dem som må dusje, lage mat og lade elbil når de fleste andre også gjør det samme, og ikke har automatiske systemer som fordeler lastene.

Men i tiden fremover vil nok flere få på plass utstyr som gjør hjemmet vårt smartere, og automatisk styrer lastene og forbruket vårt til fordel for strømnettet og lommeboka. Oppmerksomheten rundt husholdningenes bruk av effekt vil nok øke fremover, og en timespotavtale vil derfor kunne være et smart valg.

 

 

Mye å velge i

Med en fastprisavtale betaler du det samme hele året. Det vil gi deg trygghet og full kontroll på utgiftene, så du slipper overraskende høye regninger. Men på samme måte som med en fastrente, må du betale for den sikkerheten ved å kompensere strømselskapet for å sitte med risikoen knyttet til svingningene på kraftbørsen. En gang iblant kan fastpris være billigst, for eksempel hvis vinteren blir mye kaldere enn strømselskapene så for seg eller hvis vi får plutselig mangel på vannkraft, men totalt sett har fastpris vist seg å være den dyreste strømavtalen i snitt.

En mellomting mellom spot og fastpris er variabel pris. Her følger strømprisen markedsprisen, men med to ukers etterslep. Du får altså varsel om endringer i pris hver 14.  dag. Det er mer forutsigbart enn en spotprisavtale, og mer fleksibelt enn en fastprisavtale. Du blir skånet for de aller største prisendringene, men prisen påvirkes fortsatt av strømmarkedet. Men også her må du totalt sett regne med høyere pris i snitt enn ved spotpris.

Ny struktur på nettleien

NVE jobber fortsatt med å endre tariffstrukturen for nettleien til de fleste nettkundene, og det er varslet et nytt forslag på høring høst/vinter 2019.

Grunnen er at de ønsker seg en nettleiestruktur som i større grad reflekterer kostnadene den enkelte strømkunde påfører nettet, det NVE selv kaller en mer rettferdig prising.

Huseierne med flere er bekymret for at nettleiestrukturen NVE ønsker seg vil legge hindringer i veien for å realisere Granavolden-plattformen, samt vedtak og mål fra Stortinget om energisparing, lokal energiproduksjon og elektrifisering av transportsektoren. Vi mener derfor at saken må behandles politisk.

 

 

En reduksjon i det variable energileddet i nettleien fra 70 prosent til om lag 10 prosent, vil gjøre det mindre lønnsomt å investere i energisparing, varmepumper og solenergianlegg, siden avskrivningsperioden blir mye lengre.

Det er allerede i dag komplisert nok å være strømkunde. Innføring av ulike modeller for effekttariffer vil gjøre det enda vanskeligere for forbrukerne å skjønne hva som er ønsket atferd. Vi må vite mer før vi gjør noe så drastisk som å endre hele tariffstrukturen for nettleien.

Vi må gi husholdningene en sjanse til å endre på forbruket før vi innfører forbrukerfiendtlige effekttariffer. Ved hjelp av smarte produkter, styringsteknologi, informasjon fra AMS-målere og Elhub, timesspotavregninger og bevisste forbrukere kan vi nå NVEs mål om bedre nettutnyttelse og utjevning av effekttoppene.

Ettersom belastningen i nettet korrelerer med prisene i engrosmarkedet, vil denne type forbrukertilpasninger medføre en høyere nettutnyttelse og redusert forbruk i nettets «rushtid».

Og det helt uten uforståelige tariffmodeller som ingen av forbrukerne skjønner noe av.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer