Konkurransetilsynet stopper DNBs oppkjøp av Sbanken

Gå til hovedinnhold

Konkurransetilsynet stopper DNBs oppkjøp av Sbanken

DNB har fått nei til å kjøpe opp Sbanken. - En god dag for alle landets bankkunder og forbrukere, kommenterer Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Av: Carsten Henrik Pihl

Konkurransetilsynet besluttet tirsdag 16. november at DNB ikke får lov til å kjøpe opp Sbanken.

Huseierne har vært sterkt engasjert i denne saken, blant annet fordi vi mener oppkjøpet ville ha svekket bankkonkurransen i Norge: 

- Dette er en god dag for alle landets bankkunder og forbrukere. Sbanken spiller en svært viktig pådriverrolle for innovasjon og konkurranse i hele bankmarkedet. Uten en selvstendig Sbanken ville konkurransen blitt svekket, kommenterer Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

imagecjfab.png

FORNØYD: Huseierne og generalsekretær Morten Andreas Meyer er fornøyd med at Konkurransetilsynet nekter DNB å kjøpe opp Sbanken.

 

Det var til syvende og sist konkurransedelen om fondssalg som gjorde at DNB ikke fikk kjøpe Sbanken, skriver Konkurransetilsynet i sin pressemelding.

Bruk forbrukermakten!

Huseierne har vært engasjert i saken på vegne av medlemmene og norske bankkunder. Budskapet har vært at hvis DNB får kjøpe opp Sbanken, forsvinner en meget viktig utfordrer i det norske bankmarkedet.

Les også: Ny undersøkelse - bankkonkurransen svekkes betydelig om DNB får kjøpe opp Sbanken

Huseierne har hatt flere møter med Konkurransestilsynet og også fått laget en egen rapport om konkurransesituasjonen.

Morten Andreas Meyer peker på at selv om DNB nå ikke får kjøpe Sbanken, kan ikke norske forbrukere ligge på latsiden:

 - Til tross for den gledelige avgjørelsen fra Konkurransetilsynet, er det nødvendig å minne om at vi som bankkunder må bli mye bedre på å bruke forbrukermakten vår, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Han peker på at rentene nå er på vei oppover og at det nå derfor er særdeles viktig å følge med på renten:

- Jeg oppfordrer alle i ukene fremover til å utfordre egen bank. Det er alltid smart å innhente konkurrerende tilbud og forhandle bedre betingelser der vi er kunde. Oppnår vi ikke det, er det enkelt å bytte bank, sier Morten Andreas Meyer.

Les også: Rentekommentar for november: Nå har også småbankene hevet renten

Regjeringen ønsker økt bankkonkurranse

Den nye rød-grønne regjeringen har i Hurdalsplattformen sagt at de ønsker økt transparens og konkurranse i det norske bankmarkedet. Dette har Huseierne påpekt i flere år, og vi tok det også opp på Stortinget i høst til høringene til statsbudsjettet:

- Vi håper også at løftene fra Hurdalserklæringen blir fulgt opp raskt. Der lover regjeringen å styrke bankkonkurransen bl.a. gjennom et krav til bankene om løpende å formidle hvilken rente de faktisk opererer med til boliglånskundene, sier Morten Andreas Meyer.

 

Fakta:

Meyer: Vi er for konkurranse, ikke mot DNB

DNBs mulige oppkjøp av Sbanken engasjerer Huseiernes medlemmer. Huseierne var tidlig ute og advarte mot oppkjøpet. Mange av medlemmer har gitt tilbakemeldinger til Huseierne, forteller Morten Andreas Meyer.

-De aller fleste mener at Sbanken må få bli værende som egen utfordrerbank, forteller generalsekretæren.

Samtidig er det noen som mener oppkjøpet må få gå sin gang:

-Disse medlemmene påpeker at DNB må få lov til å drive bank. Men det er viktig å presisere at det er vi ikke imot. DNB skal få lov til å drive, men vi mener det er uheldig for bankkonkurransen i Norge at de kjøper Sbanken. Og da er det igjen uheldig for alle norske bankkunder som vil risikere at det blir høyere renter.

Huseiernes engasjement i denne saken er altså for konkurransen, ikke mot DNB, slår generalsekretæren fast.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer