Ny undersøkelse: Bankkonkurransen svekkes betydelig om DNB får overta Sbanken

Gå til hovedinnhold

Ny undersøkelse: Bankkonkurransen svekkes betydelig om DNB får overta Sbanken

En ny undersøkelse fra Oslo Economics viser at Sbanken er en av DNBs nærmeste konkurrenter. – Den viser at det er svært uheldig om DNB får anledning til å fjerne Sbanken som sin mest brysomme konkurrent, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

BØR STOPPES: Tallene i undersøkelsen viser Sbanken er en meget viktig konkurrent til DNB, særlig på boliglån. Derfor bør oppkjøpet stoppes, sier Morten Andreas Meyer, generealsekretær i Huseierne.

Av: Carsten Henrik Pihl

- Renteutgiftene utgjør den største posten i husholdningsøkonomien. Forbrukerne vil være de store taperne om DNB får anledning til å sluke sin viktigste konkurrent, sier Morten Andreas Meyer som er generalsekretær i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Analysefirmaet Oslo Economics har på vegne av forbrukerorganisasjonen Huseierne gjort en omfattende undersøkelse for å dokumentere konkurranseflaten mellom DNB og Sbanken.

Undersøkelsen bekrefter at mange DNB-kunder ser på Sbanken som et nært alternativ. Dette skaper en betydelig konkurranseflate mellom bankene. Undersøkelsen indikerer også at Sbanken kan være DNB sin nærmeste konkurrent. Boliglån er det produktet hvor DNB møter sterkest konkurransen fra Sbanken.

- Tallene viser at Sbanken er en betydelig nærmere konkurrent til DNB enn det markedsandelene skulle tilsi, sier Morten Andreas Meyer.

- I 2019 var det 10 prosent av bankkundene som byttet bank, mens hele 17 prosent forhandlet renter med sin eksisterende bank. Derfor er kunders oppfatning om hvem som er konkurrenter viktigere enn faktiske byttetall, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Tallene om bankbytte kommer fra FinansNorge og Kantars undersøkelse «Forbruker og finanstrender 2020».

En eventuell fusjon får betydning for alle bankkunder

DNB er Norges største bank, og både DNB og Sbanken er aktive nasjonalt. Dersom DNB får overta Sbanken vil DNB møte mindre konkurranse. Redusert konkurransepress på DNB vil kunne få negative konsekvenser for konkurransen i hele bankmarkedet.

Dokumentasjonen Huseierne har fått utarbeidet er oversendt Konkurransetilsynet. Materialet kan bidra med viktige innsikter i konkurransedynamikken mellom DNB og Sbanken og vil derfor kunne ha stor verdi når tilsynet skal fatte beslutning i saken.

- Sbanken er den aller viktigste utfordreren i det norske bankmarkedet. Banken har gjennom 20 år vært med å disiplinere alle de andre bankene, ikke minst DNB. Om DNB får anledning til å ta Sbanken som sin mest brysomme konkurrent ut av marked, er det svært uheldig, fortsetter Meyer.

Sbanken har unik utfordrerposisjon

- Det er ingen åpenbare avtakere til Sbankens posisjon som viktigste utfordrerbank i Norge. De andre bankene som er i utfordrerposisjon, er enten veldig små eller de er eid av andre banker. Derfor er det ikke noen reelle utfordrere i bankmarkedet hvis Sbanken forsvinner, sier Morten Andreas Meyer.

Tidligere i uken hadde han møte med Konkurransetilsynet som arbeider med saken om DNBs oppkjøp av Sbanken:

- Som uavhengig forbrukerorganisasjon har det vært viktig for oss å gi Konkurransetilsynet grundig dokumentasjon på vår antagelse om at oppkjøpet vil svekke konkurransen og er til ugunst for bankkundene. Undersøkelsen vi nå har oversendt tilsynet, bekrefter antagelsene. Dette bør være avgjørende for at Konkurransetilsynet forbyr DNB å kjøpe Sbanken, avslutter lederen i Huseierne.

Se tallene: Du kan se rapporten her

 

Fakta:

Meyer: Vi er for konkurranse, ikke mot DNB

DNBs mulige oppkjøp av Sbanken engasjerer Huseiernes medlemmer. Huseierne var tidlig ute og advarte mot oppkjøpet. Mange av medlemmer har gitt tilbakemeldinger til Huseierne, forteller Morten Andreas Meyer.

-De aller fleste mener at Sbanken må få bli værende som egen utfordrerbank, forteller generalsekretæren.

Samtidig er det noen som mener oppkjøpet må få gå sin gang:

-Disse medlemmene påpeker at DNB må få lov til å drive bank. Men det er viktig å presisere at det er vi ikke imot. DNB skal få lov til å drive, men vi mener det er uheldig for bankkonkurransen i Norge at de kjøper Sbanken. Og da er det igjen uheldig for alle norske bankkunder som vil risikere at det blir høyere renter.

Huseiernes engasjement i denne saken er altså for konkurransen, ikke mot DNB, slår generalsekretæren fast.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer