Huseierne: Konkurransetilsynet må stoppe Nordeas oppkjøp av Danske Bank

Gå til hovedinnhold

Huseierne: Konkurransetilsynet må stoppe Nordeas oppkjøp av Danske Bank

-Bankkonkurransen i Norge er under press. At Nordea nå kjøper opp Danske Banks privatkundevirksomhet svekker konkurransen ytterligere. Oppkjøpet må derfor stoppes, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

IKKE FORNØYD: Huseierne er ikke fornøyd med at bankkonkurransen svekkes når Nordea kjøper Danske Banks privatavdeling. Det sier generalsekretær Morten Andreas Meyer. 

Nordea kjøper opp Danske Banks privatkundevirksomhet. Det meldte de i en pressemelding onsdag 19. juli.

Dette gjør at Nordeas markedsandel i boliglånsmarkedet går fra 11 til 16 prosent. 

Allerede da Danske Bank meldte at de ville selge privatkundedelen, var Huseierne skeptisk til oppkjøp fra en av de andre storbankene.

Når det nå er klart at det blir Nordea, er Huseiernes posisjon klar: Dette oppkjøpet må stoppes av Konkurransetilsynet for å hindre at en allerede dårlig bankkonkurranse blir enda dårligere:

-Når en stor landsdekkende bank får kjøpe en annen stor landsdekkende bank, vil det svekke konkurransen om boliglånskundene og gjøre det verre for forbrukerne, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne

I fjor var det bare 7 prosent som byttet bank. Samtidig melder bankene om rekordresultater.

- Det viser at konkurransen i bankmarkedet er for dårlig, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

 

Skal møte Konkurransetilsynet

Nordeas oppkjøp av Danske Bank må godkjennes av Konkurransetilsynet. En endelig avgjørelse vil neppe være klar før nærmere jul. Nordea har antydet at selve sammenslåingen vil skje i annet halvår 2024. Danske Banks kunder blir da automatisk overført til Nordea, med mindre de bytter bank i mellomtiden.

Huseierne skal møte Konkurransetilsynet i slutten av august, og vil da legge frem argumentene for hvorfor dette er en dårlig løsning for forbrukerne.

Bankkonkurranse holder bokostnadene nede

Rentene på boliglånet er den største bokostnaden for de fleste norske husholdningene, viser Huseiernes årlige bokostnadsindeks.

- Nå passerer rentene på boliglån snart seks prosent og vi er derfor avhengig av at det er god konkurranse i bankmarkedet. Hvis Nordea får lov til å kjøpe opp Danske Banks privatkundevirksomhet, vil dette svekke konkurransen betydelig. Vi ønsker ikke at det skal skje, sier Morten Andreas Meyer.

Oppkjøpet må godkjennes av Konkurransetilsynet, og Huseierne håper at tilsynet ser oppkjøpet fra forbrukernes side. 

- Vi forventer at Konkurransetilsynet går grundig inn i saken og ser dette fra forbrukernes side. Bankkonkurransen har blitt svekket de siste årene gjennom flere oppkjøp. Senest da DNB fikk lov til å kjøpe Sbanken, noe vi var sterkt imot.  

-Derfor er det viktig at Konkurransetilsynet denne gangen foretar grundige undersøkelser på egenhånd før de kommer med sin avgjørelse, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

 

Nordea-Danske-presseklipp.jpg

STOR OPPMERKSOMHET: Huseiernes motstand mot oppkjøpet er omtalt i flere medier, blant annet E24. Les her: Huseierne om Nordeas oppkjøp av Danske Banks privatkunder: – Må stoppes

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

Regjeringen må trå til for å bedre bankkonkurransen

-Regjeringen har i Hurdalsplattformen lovet å bedre bankkonkurransen i Norge. Men mens regjeringen har vært ved makten, har konkurransen blitt dårligere gjennom store oppkjøp. Derfor forventer vi nå at regjeringen kommer med forslag til å forbedre bankkonkurransen, sier Morten Andreas Meyer

- Vi i Huseierne har foreslått fire tiltak for å forbedre bankkonkurransen. I tillegg bør regjeringen vurdere strukturelle grep for å sikre bedre konkurranse mellom små og store banker, sier Morten Andreas Meyer.

Bytte bank? Finn beste rente for deg nå på Huseiernes rentebarometer!

 

Huseierne mener:

Huseiernes fire forslag for bedret bankkonkurranse

Dette er Huseiernes forslag for å forbedre bankkonkurransen og gi lavere renter:

  • Forbedret renteinformasjon i Finansportalen gjennom bankers rapportering av gjennomsnittlige renter på utbetalte boliglån
  • Rapporteringsplikt for bankene om hvilke geografiske områder de tilbyr lån i
  • Krav til offentliggjøring av data som danner grunnlag for bankers beslutninger om tildeling av og prissetting av lån – kommunescore og områdescore
  • Tydeligere plassering av ansvar for tilsyn og økt satsing på tilsyn til forbrukernes beste

Forslagene er utdypet her: Fire forslag for bedre bankkonkurranse

Huseierne bruker disse i kommunikasjon med politikere og andre myndigheter for å få til en bedre bankkonkurranse - og lavere renter.

 

 

 

Oppdatert: Saken oppdatert 21. juli med prosess og opplysning om at Huseierne får møte Konkurransetilsynet.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer