Danske Bank selges: Huseierne er bekymret for svekket bankkonkurranse

Gå til hovedinnhold

Danske Bank selges: Huseierne er bekymret for svekket bankkonkurranse

Når Danske Bank nå vil ut av privatmarkedet, er det viktig at konkurransemyndighetene følger nøye med. Bankkonkurransen er allerede under press i Norge, og Huseierne forventer at det settes klare krav til hvem som får kjøpe Danske Banks virksomhet.

BEKYMRET: Renter på boliglån er den største bokostnaden for de fleste norske husholdninger. Vi er derfor helt avhengig av at det er god konkurranse i bankmarkedet.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg.

Danske Bank melder onsdag 7. juni at de ønsker å avvikle sin norske virksomhet i privatmarkedet, og Huseierne er bekymret for hva et oppkjøp kan bety for bankkonkurransen fremover.

- Vi kan ikke tillate en situasjon med enda større maktkonsentrasjon i det norske bankmarkedet. Hvis det skjer, vil det ytterligere svekke bankkonkurransen her hjemme, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Danske Bank er i dag en av de største norske landsdekkende bankene, og det er derfor svært viktig at Konkurransemyndighetene følger dette nøye.

 

Boliglån er en stor kostnad

Renter på boliglån er den største bokostnaden for de fleste norske husholdninger. Vi er derfor avhengig av at det er god konkurranse i bankmarkedet.

- Vi har allerede i dag et bankmarked i Norge som er uoversiktlig og preget av dårlig konkurranse. Hvis en stor aktør får kjøpe opp Danske Bank, mister vi en viktig utfordreraktør i markedet. Dette har vi sett før når DNB fikk kjøpe opp Sbanken, sier Meyer.

Hvis Danske Bank skulle bli solgt til en av de andre store bankene i Norge, vil dette svekke konkurransen betydelig. Det vil være svært alvorlig for norske forbrukere.

- Dette vil først og fremst gi dårligere konkurranse og priser for norske forbrukere, og vi forventer at konkurransemyndighetene kommer på banen i denne saken.

Avgjørende med god bankkonkurranse

Det norske bankmarkedet preges av noen få store landsdekkende banker og noen større regionbanker.

For Huseierne er det viktig at bankkonkurransen i Norge opprettholdes, noe som i praksis betyr at ingen av de store landsdekkende bankene, de store regionbankene eller noen av deres "underbanker" bør får lov til å kjøpe opp Danske Bank.

- Bankkonkurransen har blitt svekket de siste årene gjennom flere oppkjøp. Senest da DNB fikk lov til å kjøpe Sbanken, noe vi var sterkt imot. Derfor er det viktig at Konkurransetilsynet denne gangen foretar grundige undersøkelser på egenhånd før de kommer med sin avgjørelse.

- Bankkonkurransen i Norge er altså allerede under press. Det må derfor settes klare krav til hvem som får kjøpe Danske Banks virksomhet i Norge, sier Meyer.

Som uavhengig forbrukerorganisasjon, mener Huseierne at en sammenslåing mellom flere av Norges største landsdekkende banker klart vil svekke konkurransen for norske forbrukere.

- At Norges største banker fortsetter å kjøpe opp konkurrenter, gir alt annet enn økt konkurranse og bedre tilbud og vilkår for norske bankkunder, avslutter generalsekretær Meyer.

 

Kunde hos Danske Bank?

Enn så lenge så trenger ikke eksisterende kunder å foreta seg noe, både salg og oppkjøp kan ta lang tid. Danske Bank melder selv at alle kunder beholder sine rettigheter og bankaktivitet.

Danske Bank har en markedsandel på seks prosent i personmarkedet i Norge og 400 ansatte som jobber med denne delen av virksomheten. Låneporteføljen for norske private boliglån ligger på 200 milliarder kroner.

Det trengs ifølge banken betydelige investeringer for å styrke markedsandelen og øke lønnsomheten i den norske privatkundevirksomheten.

Du kan spare penger på å bytte bank

Forbrukerrådets bytteundersøkelse viser at det i fjor var kun 7 prosent av bankkundene som byttet bank, og kun 16 prosent til reforhandlet vilkårene sine i banken.

Med mange og hyppige rentehevinger bak oss, er disse tallene et bevis på at nordmenn er for tro mot egen bank – og for dårlige til å bytte og reforhandle egen boliglånsrente.

Har du et lån på 2 millioner innenfor 75 prosent av boligens verdi, vil et prosentpoeng lavere rente gi deg en besparelse på rundt 15.600 kroner i året - eller 1300 kroner i måneden etter skatt.

For et lån på tre millioner kroner er tallet 23.400 kroner i året, og for et lån på 4 millioner kroner er tallet 31.200 kroner.

Det vil altså være en meget lønnsom telefon til banken å bytte til noe billigere!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler