Advokaten svarer: Kan sameier og borettslag sette opp husleien når strømmen blir dyrere?

Gå til hovedinnhold

Advokaten svarer: Kan sameier og borettslag sette opp husleien når strømmen blir dyrere?

Sameier og borettslag opplever også de høye strømprisene. - Husleien kan settes opp på kort varsel når strømprisen går i været, forteller Huseiernes advokat Annita Magnussen.

EKSPERT: Annita Magnussen er advokat i Huseierne og arbeider særlig med spørsmål knyttet til sameier og boretslag. 

AV: Carsten Henrik Pihl

I et sameie eller borettslag vil den enkelte beboer som oftest ha egen strømmåler. Men sameiet eller borettslaget har også strømutgifter til fellesarealer, fellesvaskeri og ofte til felles oppvarming på en eller annen måte.

Med de høye strømprisene, vil utgiftene til sameiet og borettslaget nå gå i været. Kan disse utgiftene da skyves videre til beboerene?

Ja, er det korte svaret fra Huseiernes advokat:

-Alle fellesutgifter i et sameie eller borettslag skal fordeles på alle beboerne, forteller Annita Magnussen, advokat i Huseierne.

Må øke fellesutgiftene - kan gjøres på kort varsel

Dette gjeler også sameiet eller borettslagets utgifter til strøm:

- Hvis sameiet eller borettslaget får økte utgifter til strøm, kan det innebære at de må øke fellesutgiftene. Dette vil ofte skje hvis ikke fellesutgiftene er satt med en liten buffer, sier Annita Magnussen.

Fellesutgiftene blir fastsatt årlig på bakgrunn av et budsjett. Hvis budsjettet overskrides på grunn av økte utgifter må styret øke fellesutgiftene, slik at alle sameiet eller borettslagets utgifter blir dekket inn.

Spørsmålet er da om sameiet eller borettslaget kan øke fellesutgiftene på kort varsel?

- Svaret er ja, det er ganske vanlig å varsle en økning i husleien en måned i forveien, forteller Annita Magnussen i Huseierne.

Les også: 5 måter å få ned utgiftene i sameier og borettslag

Økte utgifter til lading av elbil skal dekkes av bileieren

Advokat Magnussen peker også på at lading av elbiler er en utgift som den enkelte beboer skal dekke selv. Det gjelder også når strømprisene går opp:

- Strøm som benyttes til lading av elbiler skal også betales av den enkelte andelseier.

Huseierne har derfor tidligere anbefalt at sameiet og boretslaget har gode løsninger for lading på fellesområder, slik at blant annet regningen sendes rett til de som bruker laderne.

Les mer om det her: Gode løsninger for lading av elbil i sameier og borettslag 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer