5 måter å få ned utgiftene i sameiet eller borettslaget

Gå til hovedinnhold

5 måter å få ned utgiftene i sameiet eller borettslaget

Ved å reforhandle avtaler og sørge for god økonomistyring kan styret i et sameie eller borettslag skaffe seg større økonomisk handlingsrom. Dermed er det mer penger til investeringer uten å heve husleien.

GOD AVTALE? Ved å sjekke prisene på løpende avtaler kan styret spare penger for sameiet eller borettslaget. Vaktmestertjenester er en av tjenestene dere bør sjekke med jevne mellomrom. 

Av: Carsten Henrik Pihl

Styrer i sameier og borettslag er nå godt inne i budsjettprosessen. Utfordringen for mange er økte utgifter - særlig i år når strøm og fyringsutgifter øker mye.

I tillegg står kanskje investeringer i ladeanlegg for elbiler for tur.

Da er det lurt å se over de andre store kostnadspunktene i budsjettet. Huseierne anbefaler at dere tar jevnlige gjennomganger av alle leverandøravtalene dere har for å sjekke at dere har de beste prisene!

Les også: Slik lager dere budsjett i sameiet og borettslaget

1. Låneutgiftene

De fleste borettslag og sameier har en større eller mindre fellesgjeld. Det å refinansiere vilkårene på disse lånene kan spare dere for penger.

I noen er lånene bundet opp i fastrenteavtaler med løpetid. Men noen av disse har veldig dårlig betingelser, slik at det faktisk kan være lønnsomt å bryte dem. Men: Ikke gjør det før dere har konkrete tilbud på bordet fra andre leverandører.

2. Forsikringsavtalene

En annen stor utgiftspost er forsikringsavtalene. Her vil det være penger å spare for mange.

Særlig gjelder det for dere som har vedlikehold og brannsikkerhet i orden.

Da vil risikoen for deres bygningsmasse være vesentlig mindre enn boligselskap med vedlikeholdsetterslep. Utnytt dette i forhandlingene.

Medlemsfordel: Husk at sameier og borettslag som er medlem i Huseierne kan dra nytte av medlemsavtalen med Storebrand forsikring. Les mer om medlemsfordelene i Storebrand her! 

Digitalt kurs

Gratis kurs om styrearbeid

Anders Leisner er advokat i Huseierne. Her gir han deg en oversikt over styrets oppgaver og ansvar i sameier og borettslag. Les mer

3. Forretningsfører

Ta gjerne en runde for å sjekke at dere får en god pris på forretningsførertjenesten. Mange forretningsførere tilbyr litt ulike tjenester knyttet til regnskapsføring, betalingstjenester, fakturering, beboerportal og styreportal.

Få tilbud fra flere forretningsførere og ikke minst sammenlign hva dere skal betale for - og hva dere trenger!

Medlemsfordel: Sameier og borettslag som er medlem i Huseierne får gode priser hos Agio forvaltning. Les mer om medlemsfordelen i Agio her! 

Meld inn ditt sameie eller borettslag!

Medlemskap er trygghet for sameier og borettslag:

→ Gratis jusstelefon
→ To timer gratis advokatbistand
→ Gratis byggteknisk rådgivning
→ Rabatter på varer og tjenester i sameie/borettslaget

Få et tryggere styre fra bare 2130 kroner!

4. Driftsavtaler

De fleste sameier og borettslag har flere driftsavtaler for å holdet boligmassen i gang. Det kan være avtaler med vaktmester, gartner, rørlegger, elektriker, byggmester mm.

Gå også gjennom hvem som gjør hva. Har dere for eksempel avtaler som overlapper? Har for eksempel rørlegger eller elektriker overlappende arbeidsoppgaver med vaktmester?

Da betaler der to ganger for det samme ettersynet og vedlikeholdet.

Det er også viktig å ha god kostnadskontroll på disse avtalene. Sjekk regningene og at oppgitte timetall stemmer med den tiden de faktisk har arbeidet for dere.

Ta også en sjekk av renovasjonsavtalene. Har dere henting flere ganger i uken? Er kasser og containere da fulle, eller er det mye ledig plass. Kanskje dere kan få endret hentefrekvensen og dermed få ned kostnaden!

5. Strømavtalen

I høst har strømprisene vært veldig høye, og dessverre kommer de til å være høye i tiden fremover. Derfor bør alle boligselskap sjekke sin strømavtale nå i høst for å være sikker på at de har den beste avtalen de kan få.

Dette gjelder særlig hvis dere er i ferd med å bygge ut til elbillading - eller allerede har gjort dette.

 

Et siste tips: En langsiktig og god vedlikeholdsplan vil over tid være en mye billigere måte å drive vedlikehold enn å løpe etter skader som oppstår. Med Huseiernes vedlikeholdsplan vil dere få oversikt over vedlikeholdsbehovet, hva dere må gjøre når, og hva det vil koste. Les mer om Huseiernes vedlikeholdsplan her! 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler