Webinar: Hvordan får vi gode boliger for alle?

Gå til hovedinnhold

Webinar: Hvordan får vi gode boliger for alle?

Bli med på webinar 16. september kl. 12.00-13.00. Vi lanserer rapport om bokvalitet og det blir debatt mellom forbrukere, arkitekter og utbyggere. Meld deg på i dag!

GOD BOKVALITET: - Vi tror det kan gjøres et bedre arbeid for å få bedre bokvalitet for beboerne, forteller Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne. Derfor har Huseierne sammen med Norsk Eiendom og Arkitektene tatt initiativ til en rapport og et verktøy om god bokvalitet. Her er Morten A. Meyer sammen med Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom og Kari Bucher, generalsekretær i Norske Arkitekters Landsforbund. (Foto: Christiane Ylven Vibe)

Huseierne arbeider for at alle kan eie en god bolig i et godt nabolag.

En trygg og stabil bosituasjon i et godt nabolag er en av de viktigste rammene i våre liv.

- Hjemmene våre utgjør en viktig ramme for trygge og gode liv. Derfor er det så viktig at vi som fellesskap utvikler gode bomiljøer som bidrar til høy livskvalitet, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne. 

Men det er like mange meninger og stemmer om hva bokvalitet er, og hva som definerer gode nabolag, som det finnes folk.

Vi ønsket derfor å finne en felles definisjon på bokvalitet - felles for eiendomsutviklerne, arkitektstanden og beboeren selv. Resultatet ble en rapport om bokvalitet utarbeidet av Huseierne sammen med Norske Arkitekters Landsforbund og Norsk Eiendom.

 

- Vi i Huseierne forventer at myndighetene, utbyggerne og arkitektene setter boligeiernes behov i sentrum i utvikling av boområder. Langsiktige krav til bokvalitet må gå foran kortsiktige økonomiske interesser og kommunenes vekstambisjone, sier Morten A. Meyer.

Han peker på at rapporten er laget som et hjelpemiddel for utbyggere, saksbehandlere i kommunen, politikere og forbrukere.

- Rådene vi i Huseierne sammen med utbyggerne og arkitektene gir i denne rapporten, vil være en god hjelp for myndighetene både lokalt og sentralt til å utvikle gode bomiljøer med høyere kvalitet.

 

Rapporten lanseres på et webinar 16. september kl 12.00.

 

Meld deg på weminaret her!

 

På lanseringsmøtet vil du høre prosjektgruppa diskutere bokvalitetsbegrepet ut fra sine faglige og profesjonelle ståsteder, og høre hvordan vi i felleskap har søkt å definere et omforent bokvalitetsbegrep.

Vi vil også diskutere hvordan fagstand, myndigheter og utbyggere bedre kan diskutere bokvalitet i det enkelte prosjekt - og hva boligeiere og boligkjøpere kan gjøre for å påvirke prosesene.

Deltakere i debatten:

  • Carsten Pihl, Huseierne
  • Camilla Moneta, Norske Arkitekters landsforbund
  • Per Christian Opsahl, Arkitektenes fagforbund
  • Elisabeth Kynbråten, Norsk kommunalteknisk forening
  • Kathinka Lien Augustine, Stor-Oslo Eiendom
  • Rita Berg Hansen, Bonava
  •  

16. september 2021 kl. 12.00-13.00. Webinaret er åpent for alle.

Meld deg på weminaret her!

 

Velkommen!

NB: Rapporten blir tilgjengelig for nedlasting etter webinaret!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler