Her møter du Huseierne på Arendalsuka

Gå til hovedinnhold

Her møter du Huseierne på Arendalsuka

Arendalsuka 15.-19. august er en viktig møteplass for de som driver med politikk. Huseierne er tilstede for å snakke boligeieres sak. Du kan følge de fleste debattene digitalt!

HEKTISKE DAGER: Arendalsuka er en meget god anledning for forbrukerorganisasjoner som Huseierne til å møte politikere, andre organisasjoner og beslutningtakere. 

Av: Carsten Henrik Pihl

Huseierne deltar på Arendalsuka 2022. Den går fra mandag 15. til fredag 19. august. Du kan følge mange av disse debattene digitalt.

Skal snakke boligeiernes sak

Huseierne deltar på Arendalsuka for å snakke boligeiernes sak, forteller Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne:

- Vi er en viktig samfunnsaktør. Arendalsuka gir oss mulighet til å delta i mange debatter og samtaler. Der kan vi fremme viktige interesser for landets boligeiere og husholdninger, få frem forbrukerperspektivet, og legge premissene for viktige diskusjoner.

Av viktige temaer for Huseierne i år peker Morten Andreas Meyer på strømpriser og energiforsyning, økende bokostnader og boligmarkedet fremover.

Han peker også på at det ikke bare er i debattene at Huseiernes deltakere skal fremme viktige synspunkter for boligeierne:

- Gjennom uformelle møter og samtaler kommer vi i kontakt med mange beslutningstakere i embetsverk og politikk. Det er en effektiv arbeidsform for å medvirke i politikkutforming som er viktig for landets boligeiere. Vi får også mulighet til samtaler med journalister og kommentatorer. Det kan være med å prege dagsorden i media, sier han, sier han.


Denne debatten er Huseierne med å arrangere:

Hvordan får vi et boligmarked for flere?

Onsdag 17. august kl 15.00-16.00

Regjeringen ønsker at flere skal kunne eie sin egen bolig. Men hvordan skal vi få til det når boligprisene går oppover. Må det bygges mer, skattlegges mer eller lånes ut mer penger til boligkjøperene? Huseierne arrangerer denne debatten sammen med Norges Eiendomsmeglerforbund og NBBL.

Deltakere:
Mari Hom Løseth (Høyre), Siri Gåsemyr Staalesen (AP), Andreas Sjalg Unneland (SV), Thor Haakon Bakke (MDG) - i tillegg til lederne hos de tre arrangørene.

Les mer om arrangementet her!

imager8koi.png

HVOR GÅR BOLIGMARKEDET: Huseierne arrangerer debatt sammen med NBBL og Norges Eiendomsmeglerforbund om boligmarkedet og hvordan flere kan få eie sin egen bolig. Her fra fjorårets debatt. 

 

Disse debattene deltar Huseierne i:

Her er oversikten over hvilke debatter Huseierne er med i. Mange av debattene kan du se digitalt. Følg lenken til siden der debatten vises. Ofte som streaming på Facebook. Lenke til streaming oppdateres!

 

Skal det bo virkelig bo folk i Froland?

Tirsdag 16. august kl 12.00-13.15

Er det en menneskerett å bo hvor man vil i Norge, dersom kostnadene for det offentlige blir svært store for å sørge for den kommunale infrastrukturen og bygningsmassen?

Les mer om arrangementet her!

 

Energieffektivisering: Fra energitaper til energihelt

Tirsdag 16. august kl 13.00 - 13.30

Energieffektivisering er et viktig tema - spesielt i disse dager. Norge har over en periode opplevd store svigninger i strømprisene, og nordmenn har begynt å oppdage hvor viktig energieffektiviserende tiltak er. Vi ser på energieffektivisering, og på hvordan man kan gå fra å være en energitaper, til en energihelt.

Les mer om arrangementet her!

 

Prisene øker og strømmen blir dyrere. Når er det vannbransjens tur?

Onsdag 17. august kl 08.00 - 09.15

For å holde tritt med befolkningsutviklingen, urbanisering, økte miljøkrav, aldrende infrastruktur og konsekvensene av klimaendringer, må vi over de neste 20 år investere mangfoldige milliarder i nye vannbehandlingsanlegg, renseanlegg, fornying av ledningsnett og digitalisere prosessene rundt.
I denne debatten vil du møte representanter fra hele vann-verdikjeden: vannverkssjef, ordfører, bransjeorganisasjon, rådgivningsfirma, leverandør og ikke minst huseierne - som til syvende og sist er de som skal betale også denne regningen.

Les mer om arrangementet her!

 

Den viktigste boliginvesteringen du ikke har hørt om!

Onsdag 17. august 10.00-10.30

Nye EU-krav til høyere energistandarder vil utgjøre kostnader i millionklassen per bolig innen 2030. I det minste må 15 % av boligmassen oppgraderes.

Hvem får denne regningen og hva kan du tjene på å starte utbedringene allerede i dag?
Huseiernes Morten Andreas Meyer i samtale med Storebrands forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand.

Les mer om arrangementet her!

 

Hvordan kan vi få flere inn på boligmarkedet - og er det egentlig så viktig?

Onsdag 17. august 10.30 - 11.15

Boligprisene skaper klasseskiller og gjør det vanskelig for flere å ta del i boligmarkedet. Hvordan kan eiendomsbransjen legge til rette for at flere kommer inn på boligmarkedet? Skal egentlig alle eie bolig? Og er dette lønnsomt - for bransjen og for Norge?

Les mer om arrangementet her!

 

Har nye regler gitt tryggere bolighandel?

Onsdag 17. august kl 13.00 - 14.00

Fra årsskiftet ble lovbestemmelsene om bolighandel skjerpet. Tilstandsrapportene ble grundigere og selger fikk utvidet ansvar for å gi fullstendig informasjon. Når feil og mangler er godt opplyst, er samtidig kjøpers rett til å klage begrenset. Målet med endringene var færre klager og økt trygghet. Har det blitt slik? Har de nye kravene gjort bolighandelen dyrere for forbrukerne?

Les mer om arrangementet her!

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer