Finanstilsynet vil stramme inn på hvor mye du kan låne. - For stramt, mener Huseierne!

Gå til hovedinnhold

Finanstilsynet vil stramme inn på hvor mye du kan låne. - For stramt, mener Huseierne!

Det blir vanskeligere å få lån hvis Finanstilsynet får det som de vil. De ønsker å stramme inn dagens regler om at du kan låne fem ganger inntekten, og gi bankene mindre rom til avvik fra reglene.

Strammer inn hvor mye du kan låne.
STRAMMERE? Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen (t.v.) vil stramme inn boliglånsforskriften. Huseiernes generalsekretær Morten A. Meyer er uenig, og mener at det vil gå ut over boligkjøpere. (Foto: Finanstilsynet/CF Wesenberg og Huseierne).

Av: Carsten Henrik Pihl

Finanstilsynet har mandag 28. september sendt forslag til nye låneforskrifter til Finansdepartementet.

De foreslår at maksgrensen for hva du kan låne går ned fra 5 ganger inntekten til 4,5 ganger inntekten.

I tillegg foreslår de at bankene bare kan fravike reglene i fem prosent av tilfellene - i dag kan bankene fravike reglene i 10 prosent av utlånstilfellene.

Bekymret for økt gjeld

Det er bekymringer for den økende gjelden i norske husholdninger som gjør at Finanstilsynet foreslår innstramminger:

-Den samlede gjelden i norske husholdninger er på et høyt nivå målt som andel av disponibel inntekt, både historisk og sammenlignet med andre land. En stor del av den samlede husholdningsgjelden er i husholdninger med svært høy gjeldsgrad, skriver Finanstilsynet i sin pressemelding.

Det er særlig det lave rentenivået nå og i årene fremover som gjør tilsynet bekymret:

- Det er fare for at gjeldsgraden vil øke i årene framover og at mange husholdninger tar opp store lån, blant annet fordi rentenivået er svært lavt og høye boligpriser gir mange husholdninger mulighet for å ta opp ytterligere lån med pant i bolig, skriver de.

Huseierne: Dette blir for stramt

- Dette forslaget er for stramt. Vi i Huseierne mener at vi bør beholde muligheten for å få lån til fem ganger inntekten. Dette er viktig for at vi skal kunne opprettholde den norske selveiermodellen, sier Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Han peker blant annet på at boliglånsforskriften som nå gjelder har fungert godt og at den gir bankene god nok fleksibilitet.

Derfor synes heller ikke Morten A. Meyer det er en god ide å stramme inn på fleksibilitetskvoten:

- Mulighet for å avvike forskriften er viktig for de med god betalingsevne men lav egenkapital. Derfor er det viktig at bankene har denne muligheten, sier Morten A. Meyer og peker videre på:

- Denne muligheten er viktig for flere kundegrupper. Mange peker på de unge, og det er en viktig gruppe. I tillegg må vi heller ikke glemme de som må kjøpe ny bolig etter et samlivsbrudd.

Forslaget om ny forskrift skal nå videre til Finansdepartementet for høring. Deretter fremmer departementet - med andre ord regjeringen -  en ny forskrift før nyttår. Morten A. Meyer har klare forventninger til regjeringen:

- Regjeringen må nå legge seg i selen for å finne en god løsning for de som har betalingsevne, men som ikke har spart opp egenkapital. Har du mulighet til å betjene et lån, bør du kunne få det. Dette handler om muligheten til å eie sin egen bolig, sier Morten A. Meyer i Huseierne.

 

Vil ha hel ny forskrift

Boliglånsforskriften går ut ved nyttår og det er tidligere varslet at den skal revideres. På den mer tekniske siden foreslår Finanstilsynet en helt ny forskrift som skal erstatte både boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften.

Grunnen er at Finanstilsynet vil at alle lån til husholdninger skal omfattes av reglene.

I dag er blant annet ikke lån med pant i bil eller båt omfattet av forskriftene, og det vil Finanstilsynet gjøre noe mer ved å foreslå en helt ny forskrift.

 

Fakta:

Her er forslagene fra Finanstilsynet:

Dette er forslagene fra Finanstilsynet til ny forskrift om lån fra 2021:

  • Maksimalgrensen for låntakerens samlede gjeld ved yting av nye lån reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.
  • Fleksibilitetskvoten for nye lån med pant i bolig settes til 5 prosent for hele landet (i gjeldende forskrift er kvoten 10 prosent, med unntak av lån med pant i bolig i Oslo, der kvoten er 8 prosent).
  • Det gis ikke en fleksibilitetskvote for andre lån enn boliglån.
  • Det fastsettes ikke opphørsdato i ny forskrift. Forskriften evalueres jevnlig, for eksempel hvert andre år og første gang høsten 2022.
  • Forskriftsreguleringen av bankenes utlånspraksis samles i én forskrift og utvides til å omfatte lån til privatpersoner med pant i annet enn bolig.

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler