5 saker som blir viktige for norske boligeiere i 2019

Gå til hovedinnhold

5 saker som blir viktige for norske boligeiere i 2019

- 2019 blir etter vår vurdering et godt år for norske boligeiere. Samtidig er det viktig at norske politikere nå er sitt ansvar bevisst og sørger for at den norske boligmodellen kan bestå, sier Morten A. Meyer i Huseiernes Landsforbund.

Av: Carsten Pihl

Huseierne har 225.000 medlemmer over hele landet, som bor i eneboliger, rekkehus og leiligheter.

- Vi arbeider med saker som er viktige for alle norske boligeiere - uansett hvordan de bor, sier Morten A. Meyer og fortsetter:

- Vi i Huseierne har i vår Bokostnadsindeks for 2018 vist at de myndighetsbestemte kostnadene ved å bo øker kraftig de siste årene.

8 av 10 nordmenn eier sin egen bolig og den høye andelen boligeiere bidrar til en jevnere formuesfordeling. Folk tar bedre vare på det de eier selv og boligrelatert konsum gir ringvirkninger til resten av økonomien.

- Den norske boligmodellen er unik, men økte bokostnader gjør at den norske boligmodellen er under press, sier Morten A. Meyer.

Morten A. Meyer i Huseierne peker på fem viktige saker som vil være avgjørende for norske boligeiere i 2019:

1. Få vedtatt reglene som gir en tryggere bolighandel

2. Rentenivået

3. Ny strømregning og effektariffer

4. Kommunevalget, kommunale avgifter og eiendomsskatt

5. Utvidet regjering med boligsaker høyt oppe

 

1. Nye regler for tryggere bolighandel

Regjeringen la rett før jul frem forslag til nye regler for salg av brukte boliger. Disse regelendringene skal vedtas i løpet av 2019.

- Endringene vil være med å gjøre kjøp og salg av boliger tryggere for norske forbrukere. Det er samtidig viktig at vi gjennom de nye reglene får en så god standardisert tilstandsrapport som mulig, sier Morten A. Meyer.

Les mer: Nå skal det ikke lenger bli mulighet å selge bolig "som den er"

2. Rentenivået

Boliglånsrenten ble satt opp av Norges Bank høsten 2018, og undersøkelser Huseierne har foretatt viser at de aller fleste norske bankene har økt rentene på sine boliglån. Det medfører økte bokostnader for norske boligeiere.

- Med en ny varslet renteøkning i mars neste år vil bokostnadene til norske boligeiere stige fra midten av mai når renteøkningen får effekt på boliglånene. Renten er for de aller fleste den største kostnaden ved å bo, og vi er avhengig av at renten ikke stiger for fort. Norske forbrukere må få tid til å venne seg til litt strammere budsjetter, sier Morten A. Meyer.

Les mer: Beste bankrente på boliglånet

3. Ny strømregning og effekttariffer

NVE har varslet at de ønsker å gjøre om måten strømregningen lages, slik at man går fra en regning som er knyttet til forbruket til en regning der det er et mye større fastledd for tilknytting, såkalte effekttariffer.

-Vi i Huseierne mener at denne omleggingen er lite fremtidsrettet og for dårlig utredet. Faren er at det nye systemet vil bli dyrere, samtidig som strømforbruket går opp. Vi håper norske politikere vil engasjere seg i denne saken til våren, sier Morten A. Meyer.

Les mer: Nå står kampen om din fremtidige strømregning

4. Kommunevalget, kommunale avgifter og eiendomsskatt

Bokostnadsindeksen som Huseierne presenterte i august 2018 viser at de myndighetsbestemte kostnadene ved å bo har økt de siste årene. Det er samtidig varslet store økninger på vann- og strømavgiftene.

- Kommunevalget til høsten blir viktig for alle norske boligeiere. Det er viktig at vi får valgt inn politikere som har interesse for, og oversikt over, hvordan økning i kommunale avgifter og eiendomsskatt spiller inn for norske forbrukere, sier Morten A. Meyer.

5. Utvidet regjering

Januar vil gi regjeringsforhandlinger mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Huseierne håper også en eventuelt utvidet regjering setter boligsaker høyt på dagsorden.

- Vi i Huseierne håper at også en eventuelt ny firepartiregjering setter boligsakene høyt på dagsorden. Vi er avhengig av at den norske boligmodellen består. Dermed må ikke kostnadene for å bo i bolig bli økt for mye. Samtidig er det også viktig at det er enkelt å få bygget gode og kostnadseffektive boliger med minst mulig byråkrati, sier Morten A. Meyer.

Se bokostnaden for din kommune her: Bokostnadsindeksen

Mer fra Huseierne

Se alle artikler