Skattesatsen gikk ned, men eiendomsskatten øker

Gå til hovedinnhold

Skattesatsen gikk ned, men eiendomsskatten øker

NYE TALL: Kommunene har budsjettert med 418 millioner kroner mer i inntekter fra eiendomsskatt fra bolig og fritidsbolig i år sammenlignet med i fjor. Det er en økning på 5,5 prosent. Det viser Huseiernes kommuneundersøkelse.

ØKER MEST: Stavanger øker de budsjetterte eiendomsskatteinntektene fra bolig og fritidsbolig med 107 millioner kroner sammenlignet med i fjor!

Av: Kristin Gyldenskog

Økte bokostnader gjør at den norske boligmodellen er under press. Huseierne arbeider med å ivareta den norske boligmodellen slik at så mange som mulig har råd til å eie sitt eget hjem.

Eiendomsskatt er en viktig del av bokostnadene. Derfor har Huseierne samlet inn data fra alle landets kommuner om kommunenes budsjetterte eiendomsskatteinntekter fra bolig og fritidsbolig.

Rapporten viser at kommunene har budsjettert med 7,7 milliarder kroner i inntekter fra eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig i 2021. Dette er 418 millioner kroner høyere enn i 2020.

-Vi reagerer på at kommunene krever inn stadig mer i eiendomsskatt fra vanlige boligeiere,  sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne og fortsetter:

- Boligen er hjemmet til vanlige forbrukere og bør ikke behandles som et investeringsobjekt. Det er viktig at de totale bokostnadene ikke blir så høye at vanlige folk ikke har råd til å eie hjemmene sine, sier Meyer.

 

Finn din kommune! Nederst i saken finner du en samletabell for alle kommuner i Norge, der du kan se eiendomsskattesatsene for 2021 og hvor mye inntekter det gir i din kommune!

Skattesatsen senket fra 5 til 4 promille i 2021

I budsjettavtalen regjeringen inngikk med Fremskrittspartiet for revidert statsbudsjett i juni 2020 kom man frem til å senke maksimal skattepromille i eiendomsskatten fra 5 til 4 promille fra 2021.

Avtalen hadde bakgrunn i Granavolden-plattformen hvor det blant annet sto at «Eiendomsskatt er en usosial form for skatt som rammer uavhengig av betalingsevne.» Dette er Huseierne enig i.

Les også: Derfor er Huseierne mot eiendomsskatt

- Stortinget vedtok å redusere eiendomsskattepromillen fra 5 til 4 promille fra 1. januar i år. Da skulle man trodd at kommunenes budsjetterte eiendomsskatteinntekter for ville gå ned. Undersøkelsen vår viser at slik er det ikke. Det er skuffende, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne. 

 

 

Kommunene re-takserer eiendommer

Økningen i eiendomsskatteinntekter fra bolig og fritidsbolig i 2021 skyldes først og fremst at kommunene har re-taksert eiendommene, eksempler på dette er Stavanger og Arendal. 

I tillegg fører boligprisstigningen i blant annet Oslo til at eiendomsskatten øker og vil forsette å øke.

Morten-Andreas-Meyer-topp.jpg

USOSIAL SKATT: Huseierne mener eiendomsskatten er usosial, i og med at den ikke tar hensyn til formue. Den er ikke knyttet til inntekt, formue eller belåningsgrad og har ingen sammenheng med betalingsevnen din, kommenterer Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

 

- Vi arbeider for at eiendomsskatt på bolig på sikt blir fjernet. Kommunene må sikres inntekter over statsbudsjettet for å kunne oppfylle sine primæroppgaver slik at den usosiale eiendomsskatten kan avvikles, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Undersøkelsen fra Huseierne viser at i kommende fireårsperiode øker kommunenes budsjetterte inntekter fra eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig gradvis til 8,2 milliarder kroner i 2024.

FINN DIN KOMMUNE: Se utviklingen for din kommune de neste årene i tabellen nederst på siden!

 

utsira-eiendomsskatt.jpg

FJERNET: Her på Utsira i Rogaland ble eiendomsskatten fjernet for boliger og fritidsboliger til 2021. Dette er eneste kommune i Norge som har fjernet denne eiendomsskatten. Huseierne gratulerer! (Foto: Uta Scholl på Unsplash)

Se hvordan det gikk i din kommune i tabellen under! 

 

Finn din kommune!

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer